Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
    
選擇登入帳號 記住我
主要資訊
 上市大盤
 上櫃大盤
 類股一覽
 公告訊息
 股票篩選 (新)
 股票篩選 (舊)
 財報比較
股東資訊
 股東會訊息
 除權息一覽
 股利一覽
 停資停券
其他連結
 意見留言
熱門排行
 成交價
 連續漲停
 成交張數
 法人買超
 法人一直買
 券資比
 股利排行
 殖利率
 PER排行
 獲利排行
 由虧轉盈
 獲利創新高
 年度ROE
 年度EPS

即將除權息股票
股票名稱 日期 股利
1210 大成  08/26 息  0.7
1599 宏佳騰  08/26 權  1.5
1599 宏佳騰  08/26 息  3
1603 華電  08/26 息  0.5
2049 上銀  08/26 權  0.2
2049 上銀  08/26 息  2.1
2221 大甲  08/26 息  1.01
2328 廣宇  08/26 息  0.35
2643 捷迅  08/26 息  2
2867 三商壽  08/26 權  0.5
3002 歐格  08/26 息  0.35
3092 鴻碩  08/26 息  0.6
3236 千如  08/26 權  0.45
3236 千如  08/26 息  0.1
3257 虹冠電  08/26 權  0.85
3257 虹冠電  08/26 息  0.65
3432 台端  08/26 息  0.2
3455 由田  08/26 息  2.5
3601 前源  08/26 息  0.15
3674 康訊  08/26 息  0.33
4133 亞諾法  08/26 權  0.13
4133 亞諾法  08/26 息  0.67
5525 順天  08/26 息  1.5
5534 長虹  08/26 息  2.83
6183 關貿  08/26 息  1.2
6261 久元  08/26 息  3.3
6294 智基  08/26 權  2
6294 智基  08/26 息  3.8
6477 安集  08/26 權  0.15
6477 安集  08/26 息  0.35
8050 廣積  08/26 權  0.38
8096 擎亞  08/26 權  1.42
8096 擎亞  08/26 息  0.08
8455 大拓-KY  08/26 息  0.08
1229 聯華  08/29 權  0.25
1229 聯華  08/29 息  1.2
1231 聯華食  08/29 權  0.33
1231 聯華食  08/29 息  1.32
1409 新纖  08/29 息  0.25
1522 堤維西  08/29 息  1.5
1531 高林股  08/29 息  0.6
1590 亞德客-KY  08/29 息  4
2059 川湖  08/29 息  10.1
2109 華豐  08/29 權  0.2
2109 華豐  08/29 息  0.2
2239 英利-KY  08/29 息  4
2705 六福  08/29 權  0.27
2705 六福  08/29 息  0.05
2905 三商  08/29 權  0.5
2905 三商  08/29 息  0.6
3027 盛達  08/29 息  0.15
3483 力致  08/29 息  0.1
4183 福永生技  08/29 息  0.4
4193 喬本  08/29 權  1
4303 信立  08/29 權  0.3
4303 信立  08/29 息  0.3
4556 旭然  08/29 息  0.75
4920 尚芳  08/29 權  0.2
4920 尚芳  08/29 息  0.1
5228 鈺鎧  08/29 權  2
8059 凱碩  08/29 息  0.5
8403 盛弘  08/29 息  1.49
1225 福懋油  08/30 息  1
1260 富味鄉  08/30 息  0.6
1446 宏和  08/30 息  0.3
1513 中興電  08/30 息  1
2206 三陽工業  08/30 息  1
2347 聯強  08/30 權  0.5
2347 聯強  08/30 息  1.5
2390 云辰  08/30 息  0.2
2425 承啟  08/30 息  0.3
2482 連宇  08/30 息  0.15
3289 宜特  08/30 息  4.88
3391 佳得  08/30 息  1
3430 奇鈦科  08/30 權  0.3
3430 奇鈦科  08/30 息  0.2
3466 致振  08/30 息  0.5
3485 敘豐  08/30 息  0.5
3623 富晶通  08/30 息  5.42
4433 興采  08/30 息  1
4542 科嶠  08/30 息  0.6
5264 鎧勝-KY  08/30 息  8
5301 寶得利  08/30 權  1
5301 寶得利  08/30 息  0.15
5452 佶優  08/30 息  0.2
6237 驊訊  08/30 息  0.25
6426 統新  08/30 息  1.5
6496 科懋  08/30 息  2.5
6508 惠光  08/30 權  0.2
6508 惠光  08/30 息  1.3
7443 凡事康  08/30 權  0.59
7443 凡事康  08/30 息  0.25
8069 元太  08/30 息  0.48
8071 能率豐  08/30 息  0.2
8076 伍豐  08/30 權  0.3
8076 伍豐  08/30 息  0.72
8091 翔名  08/30 息  3
8127 利汎  08/30 息  0.4
8450 霹靂  08/30 息  2.56
9926 新海  08/30 權  0.35
9926 新海  08/30 息  1.3
1102 亞泥  08/31 息  1.1
2106 建大  08/31 權  0.2
2106 建大  08/31 息  2.2
2423 固緯  08/31 權  0.5
2423 固緯  08/31 息  0.7
2484 希華  08/31 息  1.2
3498 陽程  08/31 息  2.28
3581 博磊  08/31 息  1
4958 臻鼎-KY  08/31 息  4.5
5243 乙盛-KY  08/31 息  1.2
5464 霖宏  08/31 息  1.5
5907 大洋-KY  08/31 息  0.52
6145 勁永  08/31 息  0.3
6203 海韻  08/31 息  2
6227 茂綸  08/31 息  1
6242 立康  08/31 權  1.1
6242 立康  08/31 息  0.05
6282 康舒  08/31 息  1.5
9951 皇田  08/31 息  5.5
1203 味王  09/01 息  1
1539 巨庭  09/01 息  1.2
1583 程泰  09/01 權  1
1583 程泰  09/01 息  0.5
1734 杏輝  09/01 權  0.4
1734 杏輝  09/01 息  0.2
2069 運錩  09/01 息  0.6
2302 麗正  09/01 息  0.02
2379 瑞昱  09/01 息  4
2845 遠東銀  09/01 權  0.2
2845 遠東銀  09/01 息  0.4
3147 大綜  09/01 息  1.5
3545 敦泰  09/01 息  0.73
3659 百辰  09/01 息  0.5
5267 龍翩  09/01 息  2
6107 華美  09/01 權  0.8
6107 華美  09/01 息  0.2
6153 嘉聯益  09/01 息  1
6247 淇譽電  09/01 息  0.5
6481 世界科  09/01 息  1.8
8354 冠好  09/01 息  0.7
1442 名軒  09/02 權  1
1442 名軒  09/02 息  1
1714 和桐  09/02 權  0.3
2317 鴻海  09/02 權  1
2317 鴻海  09/02 息  4
2354 鴻準  09/02 權  0.1
2354 鴻準  09/02 息  3
2834 臺企銀  09/02 權  0.5
2834 臺企銀  09/02 息  0.1
3057 喬鼎  09/02 息  0.3
3706 神達  09/02 權  0.4
3706 神達  09/02 息  1.59
6133 金橋  09/02 息  0.4
6204 艾華  09/02 息  0.7
6482 弘煜科  09/02 權  0.88
6482 弘煜科  09/02 息  1.76
2704 國賓  09/05 息  0.7
2726 雅茗-KY  09/05 權  1
2726 雅茗-KY  09/05 息  1.5
4161 聿新科  09/05 息  0.5
4961 天鈺  09/05 息  1.2
5519 隆大  09/05 息  0.6
5905 南仁湖  09/05 息  0.3
6184 大豐電  09/05 權  1.3
6184 大豐電  09/05 息  0.5
6518 康科特  09/05 息  0.4
8112 至上  09/05 息  0.94
8429 金麗-KY  09/05 權  3
8429 金麗-KY  09/05 息  0.4
2734 易飛網  09/06 息  0.5
3325 旭品  09/06 息  0.14
3548 兆利  09/06 權  0
3548 兆利  09/06 息  1.31
4721 美琪瑪  09/06 息  1.4
6435 大中  09/06 息  3
1217 愛之味  09/07 權  0.15
1517 利奇  09/07 息  0.5
1814 東光訊  09/07 息  0.6
2515 中工  09/07 息  0.2
2537 聯上發  09/07 權  0.8
2537 聯上發  09/07 息  0.8
3349 寶德  09/07 權  1.2
3349 寶德  09/07 息  0.4
4123 晟德  09/07 權  0.95
4562 穎漢  09/07 息  1
4980 佐臻  09/07 息  1.79
5395 圓方  09/07 權  0.35
5395 圓方  09/07 息  0.1
6603 富強鑫  09/07 權  0.3
6603 富強鑫  09/07 息  0.1
8349 恒耀  09/07 息  4
1465 偉全  09/08 息  0.9
2070 精湛  09/08 權  1
2458 義隆  09/08 息  2.03
2474 可成  09/08 息  10
2613 中櫃  09/08 權  0.12
2613 中櫃  09/08 息  0.04
3594 磐儀  09/08 權  0.3
3594 磐儀  09/08 息  0.2
3693 營邦  09/08 息  5.3
6220 岳豐  09/08 息  1.25
6234 高僑  09/08 權  3
6234 高僑  09/08 息  1
6269 台郡  09/08 權  0.5
6269 台郡  09/08 息  4.49
6279 胡連  09/08 息  5.6
6290 良維  09/08 息  2
9927 泰銘  09/08 息  2
3662 樂陞  09/09 權  1.23
3662 樂陞  09/09 息  0.14
1736 喬山  09/10 息  1
6401 助群  09/10 息  1.3
4550 長佳  09/12 息  1.3
4551 智伸科  09/12 息  3.25
1525 江申  09/13 權  0.6
5457 宣德  09/13 息  0.5
6154 順發  09/13 息  1
1262 綠悅-KY  09/20 息  5
3017 奇鋐  09/26 息  1
4151 明躍  10/06 息  0.45
2923 鼎固-KY  10/11 息  0.36

2016年 殖利率 前100名
股票名稱股價合計
股利
殖利
率%
910861 神州-DR  13.6  6.69  49.2
2316 楠梓電  20.7  4.5  21.7
9188 精熙-DR  4.24  0.7  16.5
6234 高僑  26.35  4  15.2
6186 新潤  23.1  3.5  15.2
1808 潤隆  33.25  5.01  15.1
6177 達麗  20.5  3.08  15
2331 精英  15.05  2  13.3
2537 聯上發  12.3  1.6  13
6266 泰詠  12.35  1.6  13
3056 總太  19.4  2.5  12.9
3048 益登  16.15  2  12.4
2539 櫻花建  25.25  3.1  12.3
2597 潤弘  37.6  4.6  12.2
2542 興富發  49.25  6  12.2
6207 雷科  20.6  2.5  12.1
4545 銘鈺  45.6  5.5  12.1
3607 谷崧  35.75  4.2  11.7
2530 華建  14.15  1.6  11.3
3209 全科  25.7  2.8  10.9
2538 基泰  12.05  1.3  10.8
2108 南帝  23.2  2.5  10.8
3624 光頡  23.25  2.5  10.8
3040 遠見  28.1  3  10.7
8163 達方  18.85  2  10.6
1516 川飛  24.5  2.57  10.5
2511 太子  10.5  1.1  10.5
6185 幃翔  19.1  2  10.5
2548 華固  53  5.5  10.4
5438 東友  11.75  1.2  10.2
5356 協益  39.4  4  10.2
6210 慶生  39.5  4  10.1
2887 台新金  11.95  1.21  10.1
5386 青雲  19.8  2  10.1
3028 增你強  16.85  1.7  10.1
5525 順天  14.95  1.5  10
8086 宏捷科  47.5  4.75  10
3030 德律  40  4  10
3299 帛漢  48.55  4.84  9.97
2890 永豐金  9.34  0.93  9.98
3321 同泰  17.45  1.73  9.89
4153 鈺緯  45.75  4.5  9.84
6214 精誠  50.9  5  9.82
4987 科誠  51.5  5  9.71
5604 中連貨  33  3.2  9.7
3060 銘異  39.2  3.8  9.69
5215 科嘉-KY  31  3  9.68
6109 亞元  12.4  1.2  9.68
5410 國眾  12.7  1.22  9.61
6189 豐藝  31.3  3  9.58
5225 東科-KY  31.45  3.01  9.59
2536 宏普  27.25  2.6  9.54
2636 台驊  21.1  2  9.46
3684 榮昌  42.65  4  9.38
6151 晉倫  23.55  2.2  9.34
5522 遠雄  37.5  3.5  9.33
5276 達輝-KY  21.7  2  9.22
8131 福懋科  21.85  2  9.15
1442 名軒  21.9  2  9.13
8048 德勝  30.7  2.8  9.12
6221 晉泰  24.05  2.19  9.1
5508 永信建  26.05  2.37  9.1
6136 富爾特  23.1  2.1  9.09
2404 漢唐  49.65  4.5  9.06
1108 幸福  9.4  0.85  9.04
8066 來思達  89.2  8  8.97
8249 菱光  20.1  1.8  8.96
2856 元富證  8.38  0.75  8.95
3213 茂訊  34.7  3.1  8.93
5213 亞昕  13.45  1.2  8.92
6216 居易  28.95  2.58  8.9
2034 允強  22.45  2  8.91
6176 瑞儀  51  4.5  8.82
5464 霖宏  17.05  1.5  8.8
2493 揚博  26.15  2.3  8.8
8096 擎亞  17.15  1.5  8.75
1805 寶徠  5.74  0.5  8.71
2736 高野  28.8  2.5  8.68
2891 中信金  18.7  1.61  8.61
2374 佳能  17.55  1.5  8.55
2892 第一金  16.4  1.4  8.54
2433 互盛電  38.75  3.3  8.52
6115 鎰勝  41  3.49  8.51
2509 全坤建  18.8  1.6  8.51
1582 信錦  53.2  4.5  8.46
1735 日勝化  11.9  1  8.4
3558 神準  155  13  8.39
3033 威健  17.95  1.5  8.33
4113 聯上  9.7  0.81  8.37
5403 中菲  31.2  2.6  8.33
5489 彩富  42  3.5  8.33
6432 今展科  30  2.5  8.33
3090 日電貿  24  2  8.33
3528 安馳  30.05  2.5  8.32
5201 凱衛  13.25  1.1  8.3
3556 禾瑞亞  49.6  4.1  8.27
1599 宏佳騰  54.6  4.5  8.24
3034 聯詠  109.5  9  8.22
3360 尚立  15.4  1.26  8.16
4995 晶達  30.85  2.52  8.17

2016年 合計股利 前100名
股票名稱股價合計
股利
殖利
率%
3008 大立光  3640  63.5  1.74
1565 精華  760  23.5  3.09
3691 碩禾  405.5  20  4.93
3658 漢微科  1355  16  1.18
6409 旭隼  484  15.5  3.2
2357 華碩  275  15  5.45
3558 神準  155  13  8.39
2227 裕日車  207.5  12.5  6.02
5287 數字  231  12.32  5.33
3131 弘塑  187.5  12  6.4
8299 群聯  222.5  12  5.39
2207 和泰車  350  12  3.43
3081 聯亞  355.5  12  3.38
1264 德麥  185  11  5.95
2454 聯發科  243.5  11  4.52
2729 瓦城  224  10.6  4.73
1476 儒鴻  389  10.5  2.7
2059 川湖  387  10.1  2.61
4137 麗豐-KY  156  10  6.41
8422 可寧衛  172  10  5.81
2474 可成  226  10  4.42
3611 鼎翰  231  10  4.33
2231 為升  387  9.98  2.58
3152 璟德  191.5  9.95  5.2
1477 聚陽  149  9.86  6.62
6803 崑鼎  175  9.69  5.54
1558 伸興  159.5  9.5  5.96
6452 康友-KY  488  9.2  1.89
3034 聯詠  109.5  9  8.22
5904 寶雅  464  8.9  1.92
2707 晶華  178.5  8.87  4.97
6414 樺漢  505  8.82  1.75
3450 聯鈞  118.5  8.5  7.17
1589 永冠-KY  170  8.45  4.97
2926 誠品生  183  8.08  4.42
8464 億豐  359.5  8.08  2.25
8066 來思達  89.2  8  8.97
5264 鎧勝-KY  120.5  8  6.64
3130 一零四  146  8  5.48
8114 振樺電  186  8  4.3
4947 昂寶-KY  212  8  3.77
6523 達爾膚  224  8  3.57
5274 信驊  366.5  8  2.18
8083 瑞穎  170.5  7.8  4.57
1537 廣隆  150  7.5  5
2929 淘帝-KY  159  7.5  4.72
2912 統一超  254.5  7.2  2.83
6121 新普  105.5  7  6.64
8070 長華  114.5  7  6.11
1580 新麥  142.5  7  4.91
8454 富邦媒  225.5  7  3.1
2451 創見  92.2  6.8  7.38
8406 金可-KY  314  6.8  2.17
910861 神州-DR  13.6  6.69  49.2
6238 勝麗  258.5  6.67  2.58
6464 台數科  124  6.6  5.32
8255 朋程  111  6.5  5.86
8044 網家  340  6.29  1.85
9910 豐泰  153.5  6.2  4.04
9921 巨大  214.5  6.2  2.89
6146 耕興  165  6.1  3.7
2542 興富發  49.25  6  12.2
4912 聯德控股-KY  75.6  6  7.94
5536 聖暉  84.8  6  7.08
8416 實威  98  6  6.12
6206 飛捷  108.5  6  5.53
2066 世德  114.5  6  5.24
6271 同欣電  122.5  6  4.9
6451 訊芯-KY  153  6  3.92
2330 台積電  177  6  3.39
2395 研華  260  6  2.31
3529 力旺  322.5  6  1.86
6510 精測  1040  6  0.58
8942 森鉅  79  5.99  7.59
3665 貿聯-KY  182.5  5.9  3.23
6294 智基  119  5.8  4.87
3045 台灣大  114.5  5.6  4.89
6279 胡連  155.5  5.6  3.6
1707 葡萄王  229  5.6  2.44
4557 永新-KY  70.7  5.58  7.9
4545 銘鈺  45.6  5.5  12.1
2548 華固  53  5.5  10.4
4736 泰博  114.5  5.5  4.8
9914 美利達  134  5.5  4.1
8433 弘帆  161.5  5.5  3.41
6230 超眾  183  5.5  3.01
9951 皇田  189.5  5.5  2.9
2412 中華電  116.5  5.49  4.71
2732 六角  81.4  5.46  6.71
3623 富晶通  69.3  5.42  7.83
3693 營邦  75.7  5.3  7
3552 同致  474  5.25  1.11
6277 宏正  80.6  5.2  6.45
4938 和碩  78.3  5.03  6.42
1808 潤隆  33.25  5.01  15.1
5288 豐祥-KY  107  5.01  4.68
6214 精誠  50.9  5  9.82
4987 科誠  51.5  5  9.71
8081 致新  63.9  5  7.82
6488 環球晶  76  5  6.58
上市指數 9131.72  (+16.25 / +0.18%)
最高: 9131.72  (+16.25 / +0.18%)
最低: 9092.08  (-23.39 / -0.26%)
昨日收盤: 9115.47
成交金額: 658.16 億元
成交張數: 3,595,701 張
成交筆數: 687,227 筆
資料時間: 8/26
上櫃指數 130.09  (-0.3 / -0.23%)
最高: 130.44  (+0.05 / +0.04%)
最低: 130.06  (-0.33 / -0.25%)
昨日收盤: 130.39
成交金額: 186.29 億元
成交張數: 377,129 張
成交筆數: 203,502 筆
資料時間: 8/26
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
5 0 445 133 383
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
5 1 330 108 281

股  市  最  新  訊  息
3702 大聯大 代子公司-WPG Internationl (Hong Kong) Limited公告例行性股東常會召開日期  (公告訊息 08/26 20:33)
3313 斐成 代重要子公司松木高分子科技股份有限公司公告105年第一次股東臨時會重要決議事項  (公告訊息 08/26 20:00)
財經新聞 樂觀看經濟 國發會:8月景氣可望續亮綠燈  (ETtoday東森新聞雲 08/26 19:51)
4969 富圓采 富圓采與兆明實業(股)公司間就返還租賃物之說明  (公告訊息 08/26 19:32)
6702 復興航空 復興航空105年現金增資股款催繳公告  (公告訊息 08/26 19:20)
財經新聞 李紀珠確定接掌新光金 為70年來首位女總座!  (ETtoday東森新聞雲 08/26 19:20)
財經新聞 富邦金總資產破6兆 未實現利益破千億  (ETtoday東森新聞雲 08/26 19:08)
財經新聞 談房屋稅議題 張金鶚:利人不利已  (ETtoday東森新聞雲 08/26 19:06)
911616 杜康-DR 2016財年(2015年7月-2016年6月)業績簡報  (公告訊息 08/26 19:00)
911616 杜康-DR 期間結束日2016年6月30日之年度財務報表  (公告訊息 08/26 19:00)
911616 杜康-DR 稿  (公告訊息 08/26 19:00)
財經新聞 華銀再招考274人 月薪上看70K  (ETtoday東森新聞雲 08/26 19:00)
2548 華固建設 華固建設總經理異動  (公告訊息 08/26 18:50)
2548 華固建設 華固建設簽訂台北市內湖區文德段二小段都市更新開發契約書。  (公告訊息 08/26 18:49)
2330 台積電 台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得BTMU之定期存單  (公告訊息 08/26 18:49)
財經新聞 理財周刊/威強電、精材 股價不寂寞  (ETtoday東森新聞雲 08/26 18:44)
4523 永彰機電 永彰機電代孫公司「薩摩亞永彰科技有限公司」公告處分「湖南長豐汽車空調有限公司」股權之相關資料  (公告訊息 08/26 18:42)
2888 新光金 新光金總經理異動  (公告訊息 08/26 18:42)
2888 新光金 新光金行銷長異動  (公告訊息 08/26 18:41)
財經新聞 理財周刊/投資環境不改善 都更招商難上加難  (ETtoday東森新聞雲 08/26 18:40)
財經新聞 理財周刊/人口老化+政策支持 醫藥健康領域長線看好  (ETtoday東森新聞雲 08/26 18:38)
2888 新光金 代子公司新光人壽公告簽訂台北市內湖文德段二小段土地合建契約  (公告訊息 08/26 18:37)
財經新聞 今周刊/尹衍樑新戰友 千億大亨林陳海  (ETtoday東森新聞雲 08/26 18:36)
2888 新光金 新光金代子公司新光人壽公告董事會決議採公開募集方式發行無到期日累積次順位公司債  (公告訊息 08/26 18:35)
6024 群益期 董事會決議增加轉投資子公司群益期貨(香港)一億元港幣。  (公告訊息 08/26 18:33)
財經新聞 近17個月首見!景氣亮綠燈 國發會:經濟溫和復甦  (ETtoday東森新聞雲 08/26 18:33)
5205 漢康科技 更正漢康科技105年4-6月關係人交易申報  (公告訊息 08/26 18:29)
911611 中泰山-DR 聘任審計師  (公告訊息 08/26 18:25)
財經新聞 蔡友才拒絕約談? 丁克華:他若沒錯,應趁機會說明  (ETtoday東森新聞雲 08/26 18:25)
財經新聞 駭客愛攻台 公部門、科技、金融成首要目標  (ETtoday東森新聞雲 08/26 18:24)
2890 永豐金控 永豐金控代子公司永豐銀行公告捐贈「財團法人艾森豪獎金中華民國協會」新台幣500,000元  (公告訊息 08/26 18:18)
2890 永豐金控 永豐金控代子公司永豐銀行公告捐贈予財團法人遠哲科學教育基金會新臺幣3,500,000元  (公告訊息 08/26 18:18)
2890 永豐金控 永豐金控代子公司永豐銀行公告股東臨時會重要決議事項。  (公告訊息 08/26 18:17)
6422 君耀-KY 代重要子公司君耀(香港)有限公司公告對君耀電子股份有限公司辦理現金增資案。  (公告訊息 08/26 18:16)
1301 台塑 台塑受邀參加瑞士信貸舉辦之"17th Annual Asian Technology Conference"  (公告訊息 08/26 18:08)
1301 台塑 台塑受邀參加國票綜合證券股份有限公司舉辦之「2016國票證券投資論壇」  (公告訊息 08/26 18:07)
4104 佳醫 代重要子公司國藥控股煜嘉投資有限公司公告董事會決議通過解除董事競業禁止之限制  (公告訊息 08/26 18:07)
2882 國泰金 (更正105年7月27日公告之交易明細)代子公司國泰人壽公告取得Macquarie European Infrastructure Fund 5  (公告訊息 08/26 18:06)
4104 佳醫 代重要子公司國藥控股煜嘉投資有限公司公告新任財務主管暨會計主管  (公告訊息 08/26 18:06)
5859 遠雄人壽 取得板信商業銀行105年度第1期無到期日非累積次順位金融債券  (公告訊息 08/26 18:05)
3086 華義國際 華義國際105年07月自結負債比率、流動比率及速動比率  (公告訊息 08/26 18:01)
2328 廣宇 代子公司新海洋精密組件(江西)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 08/26 17:57)
9933 中鼎工程 依據國際會計準則第39號公報之規定,提列應收款項減損損失  (公告訊息 08/26 17:55)
3647 旭晶能源 旭晶能源完成50億聯貸案變更合約事宜  (公告訊息 08/26 17:53)
2886 兆豐金 代兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人競業禁止案。  (公告訊息 08/26 17:53)
2886 兆豐金 代兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行公告董事會代行股東會決議解除董事競業禁止案。  (公告訊息 08/26 17:52)
2863 泰安產物 泰安產物會計主管、財務主管異動  (公告訊息 08/26 17:51)
財經新聞 先探/吳濟有:熱錢行情撞牆? 緊盯4大變數  (ETtoday東森新聞雲 08/26 17:47)
財經新聞 財訊/台灣面板千億元國家隊 未成局先內亂  (ETtoday東森新聞雲 08/26 17:45)
5857 土地銀行 土地銀行擬於105年度由保留盈餘(特別公積及未分配盈餘)提撥新臺幣44.94億元辦理轉增資,增資後資本額為625.94億元,並訂定增資基準日為105/10/31。  (公告訊息 08/26 17:43)
2852 第一保 董事會重大決議  (公告訊息 08/26 17:42)
2611 志信 依公開發行公司(資金貸與及背書保證處理準則)第二十五款第一項第四款公告  (公告訊息 08/26 17:42)
財經新聞 財訊/農業創新應用太陽能廠 發電、農作一起賺  (ETtoday東森新聞雲 08/26 17:42)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦人壽公告取得Macquarie European Infrastructure Fund 5 SCSp基礎建設基金(修正105/7/29金額)  (公告訊息 08/26 17:41)
6588 東典光電 東典光電召開興櫃前法人說明會相關資訊  (公告訊息 08/26 17:41)
3318 和光 和光董事會決議執行105年股東常會通過辦理私募現金增資第一次發行普通股定價相關事宜  (公告訊息 08/26 17:40)
2611 志信 志信擬與遠東航空股份有限公司簽訂「合作管理契約」  (公告訊息 08/26 17:40)
3318 和光 變更105年股東常會決議辦理私募現金增資第一次發行私募股數  (公告訊息 08/26 17:39)
財經新聞 今周刊/年營收破11億 統一、可口可樂都靠它包裝  (ETtoday東森新聞雲 08/26 17:38)
1590 亞德客-KY 亞德客-KY受邀參加香港商里昂證券有限公司舉辦之法人說明會  (公告訊息 08/26 17:37)
2317 鴻海 代子公司富頂精密組件(深圳)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 08/26 17:37)
1590 亞德客-KY 亞德客-KY受邀參加瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司舉辦之法人說明會  (公告訊息 08/26 17:37)
2317 鴻海 代子公司富泰華工業(深圳)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 08/26 17:37)
1590 亞德客-KY 亞德客-KY受邀參加香港上海匯豐證券股份有限公司舉辦之法人說明會  (公告訊息 08/26 17:37)
2611 志信 志信董事會決議除權除息基準日  (公告訊息 08/26 17:34)
5274 信驊科技 澄清105年08月26日聯合晚報B3版報導  (公告訊息 08/26 17:31)
2355 敬鵬 達創科技股份有限公司對敬鵬提起民事訴訟案判決結果  (公告訊息 08/26 17:31)
財經新聞 萬華小宅「都美艷」 每坪65萬元搶市  (ETtoday東森新聞雲 08/26 17:30)
1435 中福國際 中福國際截至105年7月底之財務狀況(自結合併)  (公告訊息 08/26 17:29)
2905 三商 三商註銷限制員工權利新股減資變更登記完成  (公告訊息 08/26 17:28)
5286 育駿科技 育駿科技買回庫藏股期間屆滿執行情形  (公告訊息 08/26 17:27)
4144 康聯-KY 代子公司黑龍江省同澤醫藥有限公司公告董事、監察人異動  (公告訊息 08/26 17:25)
1456 怡華 怡華105年7月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊。  (公告訊息 08/26 17:22)
8279 生展生技 生展生技股務單位名稱、辦公處所及聯絡電話  (公告訊息 08/26 17:22)
5478 智冠 智冠子公司遊戲新幹線與台灣麗禾國際簽定代理,取得中國人潮網路科技之手機遊戲『戰南北─雙城對決』在台、港、澳地區授權營運。  (公告訊息 08/26 17:21)
8104 錸寶科技 錸寶科技105年07月份自結報表之負債比率、流動比率及速動比率  (公告訊息 08/26 17:21)
5353 台林電通 台林電通辦理現金減資完成實收資本額變更登記  (公告訊息 08/26 17:20)
財經新聞 長庚新董座出爐 王瑞慧:繼續努力做  (ETtoday東森新聞雲 08/26 17:20)
4912 聯德控股-KY 聯德控股-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之外國上市公司財務業務說明會  (公告訊息 08/26 17:15)
6550 北極星藥業-KY 北極星藥業-KY105年7月份自結財務報表部分財務比率  (公告訊息 08/26 17:15)
2328 廣宇 廣宇有價證券達公佈注意交易資訊標準, 故公告相關訊息,以利投資人區別暸解  (公告訊息 08/26 17:12)
1605 華新 華新買回庫藏股數量累積達已發行股份總數百分之二  (公告訊息 08/26 17:12)
1909 榮成 榮成105年07月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊  (公告訊息 08/26 17:11)
2101 南港輪胎 南港輪胎環境污染罰鍰金額累計達新台幣100萬元以上  (公告訊息 08/26 17:01)
財經新聞 郵局鐵飯碗超搶手 近2500名碩博士報考  (ETtoday東森新聞雲 08/26 17:00)
4157 太景*-KY 補充說明-代重要子公司太景生物科技股份有限公司公告與Productos Cientificos簽訂抗感染新藥太捷信之授權協議事宜  (公告訊息 08/26 16:57)
3191 和進 和進財務主管、會計主管變動  (公告訊息 08/26 16:54)
8077 洛碁實業 洛碁實業董事長決議私募普通股增資基準日相關事宜  (公告訊息 08/26 16:54)
9157 陽光能源-DR 截至二零一六年六月三十日止六個月的中期業績公佈  (公告訊息 08/26 16:53)
6016 康和證券 康和證券買回庫藏股期間屆滿及執行情形  (公告訊息 08/26 16:52)
5843 兆豐商銀 兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人競業禁止案。  (公告訊息 08/26 16:49)
5843 兆豐商銀 兆豐國際商業銀行公告董事會代行股東會決議解除董事競業禁止案。  (公告訊息 08/26 16:47)
2883 開發金 中華開發金控代子公司凱基證券公告股東會通過解除部分董事競業禁止之限制案。  (公告訊息 08/26 16:47)
2883 開發金 中華開發金控代子公司凱基證券公告股東會重要決議事項  (公告訊息 08/26 16:47)
2883 開發金 中華開發金控代子公司凱基證券公告董事會決議捐贈新臺幣壹仟萬元整予「財團法人凱基社會福利慈善基金會」  (公告訊息 08/26 16:47)
2923 鼎固-KY 鼎固-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「外國上市公司業績發表會」  (公告訊息 08/26 16:42)
2923 鼎固-KY 鼎固-KY董事會決議委任薪資報酬委員會委員  (公告訊息 08/26 16:41)
4733 上緯企業 上緯企業國內第二次無擔保轉換公司債(以下簡稱上緯二)於105/8/31變更為上緯國際投資控股股份有限公司公司債。  (公告訊息 08/26 16:41)
2923 鼎固-KY 鼎固-KY審計委員會異動  (公告訊息 08/26 16:40)
2923 鼎固-KY 鼎固-KY董事會推舉董事長事宜  (公告訊息 08/26 16:40)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市
(8/26)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 188.41 153.44 +34.98 連4賣→2買 +114.49
投信 9.00 9.32 -0.32 買→賣 -0.32
自營商 52.48 42.81 +9.67 連2賣→買 +9.67
合計 249.89 205.57 +44.32 賣→2買 +123.01
上櫃
(8/26)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 19.31 18.10 +1.20 賣→2買 +2.71
投信 3.55 3.29 +0.27 賣→買 +0.27
自營商 9.36 8.16 +1.20 連2賣→買 +1.20
合計 32.22 29.55 +2.67 連2賣→買 +2.67

資  券  變  化
  上市 (8/26) 上櫃 (8/26)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
1,351.86 +2.39 +0.18% 560.48 -0.98 -0.17%
  連增連減:  連增4日   連增連減:  連3增→減
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
430,674 -2,476 -0.57% 124,894 +1,277 +1.03%
  連增連減:  增→減   連增連減:  連2減→增
  最近瀏覽過的個股    資料日期: 08/26
股票名稱 走勢 股價 漲跌 (%) 量(張)
  查無瀏覽紀錄

  三大法人連買日數排行前100名  日期: 08/26
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
0056 元大高股息  24.7  +0.04  +0.2  44  +136469  1
1102 亞泥  30.6  -0.35  -1.1  36  +61525  2
2387 精元  17.45  -0.05  -0.3  34  +7147  3
4532 瑞智  33.7  -0.1  -0.3  30  +20179  4
2354 鴻準  89.2  +0.2  +0.2  20  +36419  5
8074 鉅橡  35.1  +1.2  +3.5  19  +4516  6
5903 全家  226  +1  +0.4  19  +639  7
0050 元大台灣50  70.1  +0.1  +0.1  17  +53353  8
2369 菱生  10.35  -0.1  -1  17  +3317  9
8938 明安  20.6  +0.05  +0.2  17  +129  10
1101 台泥  37.6  -0.2  -0.5  16  +56164  11
2834 臺企銀  8.54  -0.01  -0.1  16  +48584  12
3036 文曄  43.8  -0.05  -0.1  16  +17320  13
6213 聯茂  35.35  +0.15  +0.4  15  +3856  14
2489 瑞軒  23.8  0  0  14  +30991  15
3056 總太  19.4  -0.2  -1  14  +5103  16
1582 信錦  53.2  +0.1  +0.2  14  +1080  17
2029 盛餘  26.3  -0.2  -0.8  13  +1208  18
5274 信驊  366.5  -7  -1.9  13  +703  19
6197 佳必琪  28.15  +0.1  +0.4  13  +635  20
3049 和鑫  6.99  -0.01  -0.1  12  +1557  21
5820 日盛金  7.09  +0.04  +0.6  12  +1368  22
00642U 元大S&P石油  18.23  +0.09  +0.5  11  +110747  23
4938 和碩  78.3  -0.1  -0.1  11  +49038  24
6415 矽力-KY  478  +14  +3  11  +1581  25
2363 矽統  6.48  +0.01  +0.2  11  +1280  26
3284 太普高  16.6  +0.05  +0.3  11  +197  27
5312 寶島科  74.6  0  0  11  +95  28
1305 華夏  18.5  +0.2  +1.1  10  +24803  29
5522 遠雄  37.5  +1.3  +3.6  10  +3940  30
1707 葡萄王  229  +9  +4.1  10  +3310  31
6206 飛捷  108.5  0  0  10  +1157  32
5203 訊連  68  -0.2  -0.3  10  +299  33
3529 力旺  322.5  -0.5  -0.2  10  +278  34
1795 美時  59  -0.3  -0.5  10  +151  35
9939 宏全  47.8  -0.1  -0.2  9  +1891  36
5013 強新  25.05  +0.1  +0.4  9  +177  37
2349 錸德  3.66  -0.01  -0.3  8  +7865  38
9911 櫻花  35.4  -0.45  -1.3  8  +4019  39
4551 智伸科  143  +2.5  +1.8  8  +3572  40
5434 崇越  79.6  +0.6  +0.8  8  +2323  41
2357 華碩  275  +1  +0.4  8  +1829  42
8464 億豐  359.5  +10  +2.9  8  +1373  43
6261 久元  47.5  +0.2  +0.4  8  +1024  44
1416 廣豐  21  +0.1  +0.5  8  +554  45
2437 旺詮  49  +0.3  +0.6  8  +145  46
8091 翔名  52.7  +0.2  +0.4  8  +91  47
8069 元太  23.45  -0.3  -1.3  7  +48201  48
2474 可成  226  -3.5  -1.5  7  +8910  49
2393 億光  51  +0.3  +0.6  7  +3626  50
1108 幸福  9.4  +0.03  +0.3  7  +145  51
6107 華美  84.5  -0.1  -0.1  7  +125  52
6285 啟碁  95.2  +1.7  +1.8  6  +9855  53
2383 台光電  85  +4.5  +5.6  6  +5189  54
6488 環球晶  76  +1.5  +2  6  +4862  55
4915 致伸  43.9  -0.1  -0.2  6  +2802  56
9910 豐泰  153.5  -0.5  -0.3  6  +2076  57
00638R 元大滬深300反1  18.11  -0.05  -0.3  6  +679  58
8462 柏文  103  +3.7  +3.7  6  +416  59
4190 佐登-KY  86.7  +0.2  +0.2  6  +253  60
4728 雙美  45.4  -0.3  -0.7  6  +107  61
3088 艾訊  67.5  -0.4  -0.6  6  +103  62
2311 日月光  38.6  0  0  5  +31981  63
2377 微星  71.6  +0.3  +0.4  5  +7643  64
9904 寶成  47.05  +0.85  +1.8  5  +3530  65
2308 台達電  171  0  0  5  +3466  66
2542 興富發  49.25  -0.05  -0.1  5  +3137  67
5871 中租-KY  54.7  +0.5  +0.9  5  +2511  68
2376 技嘉  42.8  -0.1  -0.2  5  +2480  69
8383 千附  54.7  +0.4  +0.7  5  +1770  70
2536 宏普  27.25  +0.05  +0.2  5  +1698  71
2609 陽明  7.21  +0.01  +0.1  5  +1607  72
2106 建大  53.2  +0.4  +0.8  5  +909  73
9938 百和  92  0  0  5  +864  74
1304 台聚  13.65  -0.1  -0.7  5  +777  75
3057 喬鼎  16.65  -0.2  -1.2  5  +755  76
2206 三陽工業  22.7  0  0  5  +745  77
2027 大成鋼  16.85  -0.25  -1.5  5  +673  78
1717 長興  34.8  0  0  5  +620  79
2426 鼎元  12.7  0  0  5  +393  80
1217 愛之味  7.99  +0.07  +0.9  5  +362  81
1568 倉佑  34.3  -0.4  -1.2  5  +354  82
1609 大亞  4.63  +0.03  +0.6  5  +212  83
8431 匯鑽科  73.8  -1.3  -1.7  5  +183  84
6523 達爾膚  224  +0.5  +0.2  5  +132  85
3055 蔚華科  17.5  +0.05  +0.3  5  +128  86
2017 官田鋼  8.45  +0.01  +0.1  5  +121  87
3564 其陽  59.4  +1.3  +2.2  5  +77  88
5007 三星  58.6  -0.3  -0.5  5  +76  89
00660 元大歐洲50  20.59  -0.07  -0.3  5  +65  90
3642 駿熠電  29.6  -0.05  -0.2  5  +58  91
4103 百略  79.7  +0.4  +0.5  5  +53  92
5272 笙科  40.7  -0.3  -0.7  5  +37  93
5263 智崴  211.5  0  0  5  +34  94
2882 國泰金  39.4  +0.65  +1.7  4  +73260  95
2881 富邦金  42  0  0  4  +24625  96
2352 佳世達  12.8  +0.05  +0.4  4  +8684  97
1536 和大  167  +4  +2.4  4  +5540  98
2103 台橡  28.85  +0.35  +1.2  4  +2701  99
2023 燁輝  9.95  -0.05  -0.5  4  +2553  100

  成交張數排行前100名  資料日期: 08/26
股票名稱 走勢 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
00632R 元大台灣50反1  16.73  -0.06  -0.4  61074  1
2882 國泰金  39.4  +0.65  +1.7  55557  2
2409 友達  12.85  -0.1  -0.8  45826  3
2328 廣宇  24.1  -1.6  -6.2  42826  4
3481 群創  11.65  -0.15  -1.3  39115  5
2317 鴻海  88.5  0  0  38908  6
2891 中信金  18.7  -0.1  -0.5  34486  7
00637L 元大滬深300正2  12.16  +0.06  +0.5  33890  8
2303 聯電  11.8  -0.05  -0.4  27155  9
8069 元太  23.45  -0.3  -1.3  26703  10
3474 華亞科  27.3  +0.7  +2.6  26127  11
2886 兆豐金  22.05  -0.05  -0.2  24083  12
3596 智易  72.7  +5.2  +7.7  22939  13
00633L FB上証正2  32.62  +0.13  +0.4  22720  14
2887 台新金  11.95  0  0  21884  15
2419 仲琦  20.85  +1.1  +5.6  21834  16
2314 台揚  13.7  +0.25  +1.9  21615  17
2340 光磊  13.55  -0.3  -2.2  20634  18
2475 華映  1.02  +0.09  +9.7  20332  19
2311 日月光  38.6  0  0  19785  20
2344 華邦電  10.25  +0.2  +2  19502  21
2885 元大金  11.7  0  0  18482  22
2448 晶電  21.6  +0.5  +2.4  16643  23
2330 台積電  177  0  0  15805  24
4960 奇美材  15.2  -0.3  -1.9  15592  25
2352 佳世達  12.8  +0.05  +0.4  14702  26
3706 神達  31.8  +0.6  +1.9  14376  27
2881 富邦金  42  0  0  14192  28
2884 玉山金  18.25  +0.1  +0.6  13696  29
2888 新光金  6.72  -0.05  -0.7  13379  30
2883 開發金  8.16  +0.01  +0.1  13255  31
5443 均豪  24.2  +0.5  +2.1  13219  32
00640L FB日本正2  13.04  -0.19  -1.4  13123  33
00664R 國泰臺灣加權反1  18.94  -0.06  -0.3  12584  34
3017 奇鋐  25.15  +0.6  +2.4  12530  35
2492 華新科  31.85  +0.2  +0.6  12412  36
2408 南亞科  37.6  +0.9  +2.4  11124  37
8105 凌巨  21.65  +0.95  +4.6  10653  38
2383 台光電  85  +4.5  +5.6  10550  39
8112 至上  20.05  +0.1  +0.5  10337  40
5243 乙盛-KY  39.8  -2  -4.8  10325  41
2002 中鋼  22.5  +0.1  +0.4  10316  42
2537 聯上發  12.3  +0.9  +7.9  10038  43
2498 宏達電  87.7  +0.6  +0.7  9934  44
2892 第一金  16.4  0  0  9611  45
3105 穩懋  60.7  -1.3  -2.1  8899  46
6116 彩晶  5.57  -0.03  -0.5  8485  47
3019 亞光  31.1  +1.35  +4.5  8389  48
8074 鉅橡  35.1  +1.2  +3.5  8314  49
3662 樂陞  83.5  -9.1  -9.8  8140  50
2345 智邦  51.2  +1  +2  7978  51
2890 永豐金  9.34  -0.03  -0.3  7876  52
3374 精材  27.55  +0.05  +0.2  7806  53
2349 錸德  3.66  -0.01  -0.3  7730  54
3324 雙鴻  104.5  +2.5  +2.4  7659  55
2368 金像電  11.65  +0.3  +2.6  7510  56
1569 濱川  21.2  +1.9  +9.8  7352  57
2618 長榮航  14.7  +0.1  +0.7  7259  58
2354 鴻準  89.2  +0.2  +0.2  7196  59
3450 聯鈞  118.5  -7  -5.6  6995  60
2489 瑞軒  23.8  0  0  6923  61
2377 微星  71.6  +0.3  +0.4  6905  62
2371 大同  5.47  +0.07  +1.3  6894  63
2353 宏碁  14.35  +0.1  +0.7  6879  64
3526 凡甲  70.9  -2.3  -3.1  6868  65
6220 岳豐  20.15  +0.9  +4.7  6570  66
3051 力特  4.64  +0.42  +10  6491  67
5469 瀚宇博  11.05  +0.2  +1.8  6404  68
2610 華航  9.29  +0.02  +0.2  6374  69
2356 英業達  23.2  -0.4  -1.7  6128  70
1536 和大  167  +4  +2.4  5922  71
3062 建漢  20.25  -0.8  -3.8  5761  72
2880 華南金  16.2  +0.05  +0.3  5680  73
6285 啟碁  95.2  +1.7  +1.8  5625  74
2834 臺企銀  8.54  -0.01  -0.1  5455  75
3514 昱晶  21.55  -0.45  -2  5428  76
3056 總太  19.4  -0.2  -1  5361  77
3545 敦泰  32.35  -0.4  -1.2  5333  78
1216 統一  61.6  +0.4  +0.6  5306  79
4958 臻鼎-KY  68.1  -0.9  -1.3  5165  80
3490 單井  46.5  +2.95  +6.8  5164  81
00631L 元大台灣50正2  23.93  +0.07  +0.3  5092  82
6126 信音  9.96  -0.39  -3.8  5080  83
5880 合庫金  14.15  +0.05  +0.4  5068  84
2337 旺宏  4.21  +0.02  +0.5  4955  85
6190 萬泰  10.6  +0.3  +2.9  4945  86
2449 京元電子  28.95  +0.05  +0.2  4866  87
2823 中壽  27.45  +0.15  +0.6  4838  88
2439 美律  115  +2  +1.8  4833  89
2014 中鴻  6.76  -0.09  -1.3  4818  90
00639 FB深100  10.25  +0.06  +0.6  4789  91
3313 斐成  16.4  -0.95  -5.5  4763  92
1605 華新  10.1  -0.1  -1  4739  93
4934 太極  16.05  +0.15  +0.9  4706  94
2485 兆赫  34.9  +0.4  +1.2  4648  95
3380 明泰  23.2  +0.05  +0.2  4587  96
2313 華通  16.05  +0.1  +0.6  4587  97
6274 台燿  39.2  +0.9  +2.4  4549  98
1592 英瑞-KY  55.6  -2.8  -4.8  4495  99
2464 盟立  47.5  -0.3  -0.6  4463  100

  成交價排行前100名  資料日期: 08/26
股票名稱 走勢 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
3008 大立光  3640  +55  +1.5  457  1
3658 漢微科  1355  0  0  45  2
6510 精測  1040  +10  +1  488  3
1565 精華  760  -9  -1.2  189  4
6414 樺漢  505  +13.5  +2.8  1039  5
6452 康友-KY  488  -2.5  -0.5  408  6
6409 旭隼  484  +12  +2.5  60  7
6415 矽力-KY  478  +14  +3  630  8
3552 同致  474  +2  +0.4  1269  9
5904 寶雅  464  -5  -1.1  100  10
4174 浩鼎  439  -10  -2.2  346  11
3691 碩禾  405.5  -3  -0.7  302  12
1476 儒鴻  389  +5  +1.3  491  13
2059 川湖  387  -3  -0.8  254  14
2231 為升  387  -3.5  -0.9  138  15
5274 信驊  366.5  -7  -1.9  90  16
8464 億豐  359.5  +10  +2.9  1437  17
3081 聯亞  355.5  -19.5  -5.2  3120  18
2207 和泰車  350  0  0  102  19
8044 網家  340  -1  -0.3  160  20
3529 力旺  322.5  -0.5  -0.2  108  21
8406 金可-KY  314  -2.5  -0.8  142  22
2723 美食-KY  308  +10  +3.4  289  23
4966 譜瑞-KY  308  +1.5  +0.5  341  24
2357 華碩  275  +1  +0.4  532  25
2395 研華  260  +2  +0.8  339  26
6238 勝麗  258.5  -2  -0.8  876  27
2912 統一超  254.5  +2  +0.8  325  28
2454 聯發科  243.5  -0.5  -0.2  3874  29
1590 亞德客-KY  238  +3.5  +1.5  858  30
3611 鼎翰  231  -1.5  -0.6  72  31
5287 數字  231  0  0  93  32
1707 葡萄王  229  +9  +4.1  2971  33
2474 可成  226  -3.5  -1.5  4205  34
5903 全家  226  +1  +0.4  64  35
8454 富邦媒  225.5  +6  +2.7  269  36
2228 劍麟  224  -3.5  -1.5  161  37
2729 瓦城  224  -1  -0.4  21  38
6523 達爾膚  224  +0.5  +0.2  30  39
8299 群聯  222.5  +2  +0.9  1119  40
910708 恒大健-DR  220  0  0  0  41
6462 神盾  219  -1  -0.4  200  42
4162 智擎  215  -1.5  -0.7  542  43
9921 巨大  214.5  +1.5  +0.7  103  44
3293 鈊象  213  -1.5  -0.7  971  45
4947 昂寶-KY  212  -2  -0.9  494  46
5263 智崴  211.5  0  0  34  47
2227 裕日車  207.5  +1.5  +0.7  139  48
2239 英利-KY  206  -1  -0.5  600  49
5269 祥碩  206  +1  +0.5  827  50
4147 中裕  204  -2  -1  495  51
3152 璟德  191.5  -3.5  -1.8  579  52
8437 大地-KY  190.5  -2.5  -1.3  100  53
9951 皇田  189.5  +1  +0.5  181  54
3131 弘塑  187.5  -1  -0.5  363  55
8114 振樺電  186  +7  +3.9  314  56
1264 德麥  185  0  0  37  57
2926 誠品生  183  -0.5  -0.3  2  58
6230 超眾  183  -1  -0.5  825  59
3665 貿聯-KY  182.5  -4  -2.1  1553  60
2707 晶華  178.5  0  0  248  61
2330 台積電  177  0  0  15805  62
6803 崑鼎  175  0  0  25  63
8422 可寧衛  172  -1  -0.6  165  64
2308 台達電  171  0  0  2317  65
6446 藥華藥  170.5  -1.5  -0.9  195  66
8083 瑞穎  170.5  -0.5  -0.3  192  67
1589 永冠-KY  170  -1  -0.6  547  68
4163 鐿鈦  169.5  -1  -0.6  207  69
2049 上銀  169  -3  -1.7  2487  70
8444 綠河-KY  168.5  +6  +3.7  384  71
1536 和大  167  +4  +2.4  5922  72
6146 耕興  165  -0.5  -0.3  46  73
4803 VHQ-KY  164  +4  +2.5  796  74
8433 弘帆  161.5  -1  -0.6  238  75
3541 西柏  161  +2.5  +1.6  289  76
1558 伸興  159.5  +1  +0.6  165  77
2929 淘帝-KY  159  +4.5  +2.9  1372  78
5245 智晶  157.5  -0.5  -0.3  139  79
3205 佰研  156.5  +1  +0.6  297  80
4137 麗豐-KY  156  +0.5  +0.3  436  81
6279 胡連  155.5  -1  -0.6  227  82
3558 神準  155  0  0  208  83
6499 益安  153.5  -1  -0.6  29  84
9910 豐泰  153.5  -0.5  -0.3  915  85
6451 訊芯-KY  153  +3  +2  2757  86
1537 廣隆  150  -0.5  -0.3  271  87
1477 聚陽  149  -1  -0.7  427  88
1262 綠悅-KY  146.5  +2.5  +1.7  676  89
4107 邦特  146.5  +4.5  +3.2  505  90
6504 南六  146.5  0  0  23  91
3130 一零四  146  -0.5  -0.3  14  92
4426 利勤  143  +0.5  +0.4  482  93
4551 智伸科  143  +2.5  +1.8  1514  94
1580 新麥  142.5  -4.5  -3.1  430  95
8436 大江  139  -2  -1.4  595  96
4552 力達-KY  136  +3  +2.3  1383  97
1256 鮮活果汁-KY  135  +12  +9.8  265  98
2727 王品  135  -0.5  -0.4  135  99
1525 江申  134.5  -0.5  -0.4  130  100


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2016 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。