Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
    
選擇登入方式 
主要資訊
 上市大盤
 上櫃大盤
 類股一覽
 公告訊息
 股票篩選 (新)
 股票篩選 (舊)
 財報比較
股東資訊
 股東會訊息
 除權息一覽
 股利一覽
 停資停券
其他連結
 滬深股市
 意見留言
熱門排行
 成交價
 連續漲停
 成交張數
 法人買超
 法人一直買
 券資比
 股利排行
 殖利率
 PER排行
 獲利排行
 由虧轉盈
 獲利創新高
 年度ROE
 年度EPS
上市指數 9331.46  (+13.34 / +0.14%)
最高: 9350.07  (+31.95 / +0.34%)
最低: 9317.62  (-0.50 / -0.01%)
昨日收盤: 9318.12
連續漲跌: 連2跌→漲
成交金額: 727.33 億元
成交張數: 3,098,081 張
成交筆數: 663,036 筆
資料時間: 1/20
上櫃指數 125.16  (-0.23 / -0.18%)
最高: 125.88  (+0.49 / +0.39%)
最低: 125.12  (-0.27 / -0.22%)
昨日收盤: 125.39
連續漲跌: 連3漲→跌
成交金額: 191.6 億元
成交張數: 406,311 張
成交筆數: 208,695 筆
資料時間: 1/20
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
10 0 384 155 449
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
3 0 271 126 334

股  市  最  新  訊  息
4174 浩鼎 澄清工商時報報導  (公告訊息 01/21 18:31)
財經新聞 世界工廠變調 謝金河:中國退出股、中國收起來股正夯  (ETtoday東森新聞雲 01/21 16:41)
6555 榮炭科技 榮炭科技買回庫藏股期間屆滿執行情形  (公告訊息 01/21 16:12)
財經新聞 延攬《致命中國》作者 老謝:美國用一帶一路拖垮中國  (ETtoday東森新聞雲 01/21 14:30)
財經新聞 掌握「先例後休再國假」 輪排班不亂陣腳有依規  (ETtoday東森新聞雲 01/21 12:00)
財經新聞 月吸500仲介 房產界Uber「屋比」快速崛起  (ETtoday東森新聞雲 01/21 11:00)
6605 帝寶工業 帝寶工業鹿港租用廠房火警事故說明  (公告訊息 01/21 10:48)
財經新聞 對照《最後一次自由》 謝金河:川普政見充滿矛盾對立  (ETtoday東森新聞雲 01/21 10:44)
財經新聞 面試年薪500萬的工作 頭髮比西裝重要  (ETtoday東森新聞雲 01/21 10:00)
財經新聞 聯電擴大徵才 宣明智:一例一休應兼具經濟發展與彈性  (ETtoday東森新聞雲 01/21 09:58)
2496 卓越成功 卓越成功董事會決議取得陳立教育事業股份有限公司之普通股更正  (公告訊息 01/21 09:33)
5227 立凱-KY 代重要子公司香港立凱電能有限公司公告董事會決議通過增資發行新股  (公告訊息 01/21 09:22)
財經新聞 留美博士回台月薪不到1萬 10年後年收上看300萬  (ETtoday東森新聞雲 01/21 08:00)
財經新聞 今周刊/靠鄉民揪團 女大生只賣衛生棉業績就破億  (ETtoday東森新聞雲 01/21 07:09)
2897 王道銀行 臺灣工業銀行股份有限公司改制商銀暨更名為王道商業銀行股份有限公司  (公告訊息 01/21 07:00)
財經新聞 先探/餐飲業連鎖化逆境突圍  (ETtoday東森新聞雲 01/21 06:20)
財經新聞 緯創尾牙驚見香蒜吐司 網友:是要幹掉蓬萊仙島果嗎?  (ETtoday東森新聞雲 01/21 04:00)
財經新聞 先探/美股新指標 唯科技股馬首是瞻  (ETtoday東森新聞雲 01/21 00:03)
3205 佰研 佰研董事會決議補選薪資報酬委員  (公告訊息 01/20 22:36)
財經新聞 緯創林憲銘:陣痛期尾聲 今年營收有望拼歷史高峰  (ETtoday東森新聞雲 01/20 20:58)
2496 卓越成功 卓越成功董事會通過更換股務代理機構  (公告訊息 01/20 20:52)
2496 卓越成功 卓越成功董事會決議取得陳立教育事業股份有限公司之普通股  (公告訊息 01/20 20:52)
財經新聞 幫自己加薪 這3件事讓年輕人擺脫窮忙  (ETtoday東森新聞雲 01/20 20:46)
9919 康那香 康那香董事會決議通過實施庫藏股買回股份案  (公告訊息 01/20 20:38)
財經新聞 川普上任 緯創林憲銘:有利價值鏈會考慮美國製造  (ETtoday東森新聞雲 01/20 20:34)
財經新聞 不懼公平會處罰?頻道代理商以拖待變?恐面臨刑責  (ETtoday東森新聞雲 01/20 20:32)
5478 智冠 智冠與美國『KOCHAVA INC.』簽訂第三方廣告追蹤服務《Kochava》於台灣代理合約。  (公告訊息 01/20 20:27)
4420 光明絲織 光明絲織負責人接獲台北地方法院檢察署起訴書事宜  (公告訊息 01/20 20:25)
9919 康那香 康那香召開重大訊息說明記者會  (公告訊息 01/20 20:19)
2456 奇力新 奇力新受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會  (公告訊息 01/20 20:01)
3085 久大 代子公司東京著衣國際股份有限公司公告董事會決議召開股東臨時會相關事宜  (公告訊息 01/20 19:58)
3085 久大 代子公司東京著衣國際股份有限公司公告董事會決議物流中心分割案  (公告訊息 01/20 19:58)
2456 奇力新 奇力新因有重大訊息待公布,經證交所同意自106年1月23日起暫停交易  (公告訊息 01/20 19:43)
2890 永豐金控 永豐金控代子公司永豐金證券公告取得The State of Qatar Bonds  (公告訊息 01/20 19:38)
2890 永豐金控 永豐金控代子公司永豐銀行公告處分 The State of Qatar Bonds  (公告訊息 01/20 19:33)
2437 旺詮 旺詮因有重大訊息待公布,經證交所同意自106年01月23日起暫停交易。  (公告訊息 01/20 19:23)
1413 宏洲纖維 宏洲纖維負責人接獲台北地方法院檢察署起訴書事宜  (公告訊息 01/20 19:17)
財經新聞 緯創小年夜 執行長黃柏漙:過了2016我們更健康  (ETtoday東森新聞雲 01/20 19:07)
1457 宜進 宜進負責人接獲台北地方法院檢察署起訴書事宜  (公告訊息 01/20 19:04)
9919 康那香 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五款第一項第四款公告  (公告訊息 01/20 19:02)
1702 南僑化工 南僑化工105年12月自結合併損益。  (公告訊息 01/20 18:53)
4987 科誠 科誠公司董事會決議買回科誠股份並轉讓股份予員工  (公告訊息 01/20 18:47)
2884 玉山金控 玉山金控代子公司玉山銀行公告捐贈予玉山志工基金會  (公告訊息 01/20 18:44)
財經新聞 「潛規則」解禁?詹婷怡:鼓勵購物和新聞頻道到MOD上架  (ETtoday東森新聞雲 01/20 18:44)
2891 中信金 改派子公司中國信託創業投資(股)公司董事一席  (公告訊息 01/20 18:42)
3055 蔚華科技 蔚華科技董事會決議105年第4季員工認股權憑證換發普通股之增資基準日  (公告訊息 01/20 18:39)
2891 中信金 代子公司CTBC Bank (Philippines) Corp.公告總經理異動案  (公告訊息 01/20 18:39)
3055 蔚華科技 蔚華科技董事會決議限制員工權利新股收買及庫藏股註銷之減資基準日  (公告訊息 01/20 18:37)
2891 中信金 代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓  (公告訊息 01/20 18:35)
6264 富裔 富裔董事會決議通過投資子公司限公司  (公告訊息 01/20 18:35)
6264 富裔 富裔董事會通過稽核主管任命案  (公告訊息 01/20 18:32)
財經新聞 魚與熊掌能兼得? 陳業鑫:品質好消費者照買單  (ETtoday東森新聞雲 01/20 18:32)
6101 弘捷 弘捷合建分屋方式訂定新建工程合約及不動產信託契約。  (公告訊息 01/20 18:31)
2891 中信金 代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓  (公告訊息 01/20 18:31)
2891 中信金 代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓  (公告訊息 01/20 18:28)
財經新聞 設廠印度有困難? 傳蘋果要求「太過頭」讓當局卻步  (ETtoday東森新聞雲 01/20 18:28)
2207 和泰汽車 代子公司蘇黎世產物保險股份有限公司公告董事解任變動達三分之一以上  (公告訊息 01/20 18:27)
2881 富邦金 富邦金控代富邦期貨公告修訂公司章程  (公告訊息 01/20 18:25)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦人壽公告參與投資新設合資公司(公司名稱未定) ,以投資國內太陽能電站為主  (公告訊息 01/20 18:25)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦人壽公告申購Two Sigma Risk Premia Enhanced Cayman Fund, Ltd.對沖基金  (公告訊息 01/20 18:24)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦證券公告股東會重要決議事項  (公告訊息 01/20 18:23)
8054 安國 安國內部稽核主管異動  (公告訊息 01/20 18:23)
2062 橋椿 橋椿受邀參加華南永昌證券所舉辦之投資人電話會議  (公告訊息 01/20 18:20)
911868 同方友友-DR 翌日披露報表  (公告訊息 01/20 18:20)
9919 康那香 康那香會計主管變動  (公告訊息 01/20 18:20)
1597 直得 直得變更會計師(配合會計師事務所內部行政組織調整)  (公告訊息 01/20 18:17)
2891 中信金 代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓  (公告訊息 01/20 18:15)
2891 中信金 代子公司中國信託商業銀行股份有限公司公告將與大陸中信銀行股份有限公司簽署業務合作協議  (公告訊息 01/20 18:12)
2890 永豐金控 永豐金控代子公司永豐銀行公告出售不良債權  (公告訊息 01/20 18:11)
3045 台灣大 代子公司大富媒體科技(股)公司公告董事會決議新增資金貸與台灣大哥大(股)公司金額達新臺幣一千萬元以上且達台灣大最近期財務報表淨值百分之二以上  (公告訊息 01/20 18:11)
3045 台灣大 代重要子公司台聯網投資公告-董事會決議通過虧損撥補案,無股利發放  (公告訊息 01/20 18:11)
3045 台灣大 代重要子公司台信聯合投資公告-董事會決議發放股利  (公告訊息 01/20 18:11)
3045 台灣大 代重要子公司台灣固網公告-董事會決議發放股利  (公告訊息 01/20 18:10)
3045 台灣大 代重要子公司台信電訊公告-董事會決議發放股利  (公告訊息 01/20 18:10)
910861 神州-DR 盈利預告  (公告訊息 01/20 18:10)
3045 台灣大 代重要子公司大富媒體科技公告-董事會決議發放股利  (公告訊息 01/20 18:10)
1597 直得 直得董事會重要決議  (公告訊息 01/20 18:10)
9919 康那香 代子公司成都康那香科技材料有限公司公告資產減損情形  (公告訊息 01/20 18:08)
財經新聞 改善勞動條件...日推「週休三日」 盼員工多休息增加效率  (ETtoday東森新聞雲 01/20 18:04)
2891 中信金 子公司中國信託商業銀行(股)公司裁撤財務主管乙案  (公告訊息 01/20 18:03)
2891 中信金 中信金更換財務主管乙案  (公告訊息 01/20 18:03)
2891 中信金 中信金更換行政長乙案  (公告訊息 01/20 18:02)
2891 中信金 子公司中國信託商業銀行(股)公司更換代理發言人乙案  (公告訊息 01/20 18:01)
2891 中信金 中信金更換代理發言人乙案  (公告訊息 01/20 18:01)
2354 鴻準 鴻準董事長異動  (公告訊息 01/20 17:57)
2354 鴻準 鴻準法人董事鴻揚創業投資股份有限公司代表人異動  (公告訊息 01/20 17:57)
2354 鴻準 鴻準法人董事財欣國際投資股份有限公司代表人異動  (公告訊息 01/20 17:56)
1715 萬洲化學 萬洲化學庫藏股期間屆滿之相關資料  (公告訊息 01/20 17:56)
2888 新光金 新光金代子公司新光人壽公告關係人捐贈案。  (公告訊息 01/20 17:55)
4915 致伸 代子公司東莞東聚電子電訊製品有限公司公告取得中國銀行理財產品  (公告訊息 01/20 17:54)
財經新聞 「年終跟資歷是迷思」 李大華:看你在老闆心中的份量  (ETtoday東森新聞雲 01/20 17:54)
4306 炎洲 炎洲買回庫藏股執行完畢  (公告訊息 01/20 17:52)
4306 炎洲 買回炎洲股份數量達公司已發行股份總數2%  (公告訊息 01/20 17:51)
911868 同方友友-DR 完成收購BUTTONWOOD FINANCE LIMITED涉及根據一般授權發行代價股份  (公告訊息 01/20 17:50)
5907 大洋-KY 武漢中山大洋百貨有限公司新增資金貸與GRAND OCEAN RETAILGROUP LIMITED金額達新臺幣一千萬元以上且達大洋-KY最近期財務報表淨值百分之二以上  (公告訊息 01/20 17:49)
1529 樂士 樂士105年12月合併之高流動性資產及短期借款相關財務資訊  (公告訊息 01/20 17:49)
6540 喜康-KY 喜康-KY財務暨會計主管異動  (公告訊息 01/20 17:47)
5907 大洋-KY 福州中城大洋百貨有限公司新增資金貸與GRAND OCEAN RETAILGROUP LIMITED金額達新臺幣一千萬元以上且達大洋-KY最近期財務報表淨值百分之二以上  (公告訊息 01/20 17:46)
6548 長華科 長華科與聯貸銀行團簽訂新台幣40億元聯合授信合約  (公告訊息 01/20 17:44)
8938 明安 明安董事會重要決議事項  (公告訊息 01/20 17:43)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市
(1/20)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 260.90 238.88 +22.02 賣→買 +22.02
投信 16.49 8.40 +8.09 賣→3買 +14.88
自營商 31.84 35.64 -3.80 買→3賣 -9.33
合計 309.23 282.92 +26.31 賣→買 +26.31
上櫃
(1/20)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 21.17 26.23 -5.06 連2買→賣 -5.06
投信 4.30 2.91 +1.39 連2賣→3買 +4.82
自營商 7.28 8.04 -0.76 連3買→賣 -0.76
合計 32.75 37.18 -4.43 連3買→賣 -4.43

資  券  變  化
  上市 (1/20) 上櫃 (1/20)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
1,306.55 -6.27 -0.48% 547.13 +0.33 +0.06%
  連增連減:  連2增→減   連增連減:  連增4日
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
466,470 -5,434 -1.15% 161,589 -2,455 -1.5%
  連增連減:  連2增→連2減   連增連減:  增→連3減

現  股  當  沖
  上市 (1/20)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 206,258張 67.45億 67.59億 +1,338萬
當沖率 6.65% 9.27% 9.29%  
  上櫃 (1/20)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 66,341張 33.11億 33億 -1101.6萬
當沖率 7.67% 16.91% 16.86%  

  最近瀏覽過的個股    資料日期: 01/20
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄

  成交價排行前100名  資料日期: 01/20
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
3008 大立光  4390  +95  +2.2  819  1
6510 精測  1125  -15  -1.3  331  2
1565 精華  582  -4  -0.7  166  3
6415 矽力-KY  479.5  -0.5  -0.1  270  4
6414 樺漢  452  +1  +0.2  237  5
6409 旭隼  438.5  +1  +0.2  50  6
5274 信驊  435.5  -12  -2.7  93  7
6452 康友-KY  426  0  0  315  8
2059 川湖  415  -3.5  -0.8  177  9
3529 力旺  401  -4  -1  1098  10
5904 寶雅  379  -2  -0.5  130  11
2207 和泰車  356  -4  -1.1  320  12
3691 碩禾  348  +1.5  +0.4  517  13
910708 恒大健-DR  329  +13  +4.1  0  14
1476 儒鴻  325  -2  -0.6  619  15
5269 祥碩  315  +27.5  +9.6  3688  16
4966 譜瑞-KY  313.5  +0.5  +0.2  691  17
8406 金可-KY  312  +2  +0.6  26  18
3552 同致  295  -3.5  -1.2  885  19
6548 長華科  292  +1  +0.3  178  20
8464 億豐  289.5  -1.5  -0.5  577  21
4174 浩鼎  277.5  +1.5  +0.5  1229  22
3081 聯亞  276  +10  +3.8  1847  23
2357 華碩  273.5  +2.5  +0.9  576  24
2395 研華  265  +1  +0.4  328  25
3152 璟德  262  -2.5  -1  243  26
6462 神盾  261  -3.5  -1.3  751  27
8044 網家  259  -14.5  -5.3  1435  28
1590 亞德客-KY  256.5  +3.5  +1.4  501  29
3611 鼎翰  248.5  0  0  43  30
8299 群聯  248.5  -1.5  -0.6  602  31
2231 為升  247  -2  -0.8  176  32
2723 美食-KY  245  +6  +2.5  280  33
2474 可成  242.5  +10  +4.3  18725  34
2912 統一超  227.5  -2  -0.9  1669  35
6569 醫揚  223.5  +0.5  +0.2  37  36
5263 智崴  220.5  -0.5  -0.2  82  37
2729 瓦城  220  +1  +0.5  17  38
4947 昂寶-KY  217  -0.5  -0.2  348  39
2454 聯發科  211.5  -1.5  -0.7  3673  40
6238 勝麗  210  -2.5  -1.2  641  41
5903 全家  207.5  -1.5  -0.7  21  42
1264 德麥  202.5  0  0  7  43
3293 鈊象  202  -0.5  -0.2  1038  44
9921 巨大  202  +15  +8  1556  45
8444 綠河-KY  198.5  -1.5  -0.8  77  46
5287 數字  196.5  -3.5  -1.8  15  47
2227 裕日車  196  -1  -0.5  42  48
8454 富邦媒  189  0  0  44  49
4162 智擎  186.5  0  0  261  50
2239 英利-KY  184.5  +0.5  +0.3  40  51
9951 皇田  184  -1  -0.5  132  52
2330 台積電  181  +0.5  +0.3  42317  53
1707 葡萄王  179  +0.5  +0.3  1730  54
2228 劍麟  177.5  0  0  259  55
8437 大地-KY  176  +1.5  +0.9  15  56
6803 崑鼎  173.5  -1  -0.6  45  57
8114 振樺電  173.5  -0.5  -0.3  88  58
6146 耕興  171  -0.5  -0.3  47  59
2308 台達電  170.5  +2  +1.2  5921  60
2707 晶華  167.5  0  0  39  61
3665 貿聯-KY  166  +1.5  +0.9  908  62
4803 VHQ-KY  163  0  0  67  63
9914 美利達  163  -3  -1.8  725  64
8422 可寧衛  162.5  -1  -0.6  183  65
1558 伸興  162  -1  -0.6  41  66
3131 弘塑  161.5  -3  -1.8  232  67
4147 中裕  161  -0.5  -0.3  433  68
6523 達爾膚  160.5  -1  -0.6  14  69
1537 廣隆  158.5  +2  +1.3  157  70
3558 神準  157  +0.5  +0.3  190  71
8083 瑞穎  157  0  0  13  72
2049 上銀  156  +1  +0.6  1742  73
8436 大江  154.5  +2  +1.3  837  74
1262 綠悅-KY  152.5  -0.5  -0.3  458  75
6230 超眾  151  +1  +0.7  1000  76
2926 誠品生  150.5  0  0  24  77
4163 鐿鈦  150.5  -1  -0.7  43  78
6504 南六  150  +0.5  +0.3  47  79
8433 弘帆  150  -0.5  -0.3  93  80
3406 玉晶光  148.5  +3  +2.1  9343  81
4137 麗豐-KY  146.5  +1  +0.7  160  82
6279 胡連  145  +2  +1.4  292  83
1580 新麥  142.5  +1  +0.7  78  84
6446 藥華藥  142  -0.5  -0.4  375  85
6568 宏觀  142  0  0  230  86
2727 王品  139.5  -2.5  -1.8  286  87
3130 一零四  139.5  0  0  0  88
4438 廣越  138.5  +1.5  +1.1  32  89
4551 智伸科  137  -0.5  -0.4  113  90
9910 豐泰  135.5  -2  -1.4  684  91
6488 環球晶  134  -3.5  -2.6  9715  92
8070 長華  129.5  +0.5  +0.4  89  93
1536 和大  129  +3.5  +2.8  2582  94
2439 美律  128.5  -3  -2.3  10944  95
4763 材料-KY  128.5  -2  -1.5  84  96
3541 西柏  128  -1.5  -1.2  384  97
3450 聯鈞  125.5  +1  +0.8  1171  98
1256 鮮活果汁-KY  125  0  0  19  99
3205 佰研  124.5  +1  +0.8  860  100

  成交張數排行前100名  資料日期: 01/20
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
2344 華邦電  11.7  +0.6  +5.4  84371  1
3481 群創  13.1  -0.05  -0.4  52252  2
5483 中美晶  38.1  +0.35  +0.9  49839  3
2371 大同  13.9  -0.15  -1.1  48911  4
1314 中石化  10.35  +0.3  +3  45670  5
2409 友達  12.8  -0.05  -0.4  43817  6
2330 台積電  181  +0.5  +0.3  42317  7
1909 榮成  23.8  +1.2  +5.3  37494  8
6116 彩晶  8.26  -0.03  -0.4  33501  9
00637L 元大滬深300正2  12.7  +0.02  +0.2  31285  10
2884 玉山金  18.45  +0.15  +0.8  30621  11
2313 華通  16.5  +0.2  +1.2  30395  12
2892 第一金  17.3  0  0  24190  13
2888 新光金  7.95  -0.07  -0.9  23701  14
3231 緯創  26.45  +0.15  +0.6  23387  15
2337 旺宏  6.28  +0.03  +0.5  23106  16
1605 華新  12.05  -0.05  -0.4  21061  17
2317 鴻海  83.4  -0.1  -0.1  20360  18
2885 元大金  12.2  -0.15  -1.2  20266  19
2353 宏碁  14.5  +0.3  +2.1  19398  20
3019 亞光  39.4  +0.9  +2.3  19060  21
5305 敦南  29.1  +0.35  +1.2  18795  22
2474 可成  242.5  +10  +4.3  18725  23
2891 中信金  17.55  0  0  18338  24
2311 日月光  33.35  -0.7  -2.1  17895  25
2882 國泰金  47.15  +0.3  +0.6  16984  26
00632R 元大台灣50反1  15.96  -0.06  -0.4  16117  27
8358 金居  42  +0.3  +0.7  15500  28
1309 台達化  11.7  +0.85  +7.8  15132  29
2886 兆豐金  23.3  -0.1  -0.4  14879  30
2303 聯電  11.6  0  0  13889  31
2349 錸德  5.14  +0.17  +3.4  13069  32
00633L 富邦上証正2  34.07  +0.09  +0.3  12802  33
8069 元太  24.5  -0.2  -0.8  12781  34
6456 GIS-KY  97.6  +4.6  +5  12743  35
6274 台燿  42  +1.4  +3.4  12621  36
3576 新日光  15.7  +0.3  +2  12286  37
00676R 富邦臺灣加權反1  9.76  -0.03  -0.3  11757  38
2609 陽明  5.55  -0.03  -0.5  11531  39
2002 中鋼  25.1  0  0  11339  40
2881 富邦金  50.5  +0.3  +0.6  11312  41
1904 正隆  14.5  +0.4  +2.8  11081  42
2377 微星  73.8  -1.7  -2.2  10985  43
2439 美律  128.5  -3  -2.3  10944  44
2887 台新金  11.8  0  0  10882  45
3514 昱晶  21.35  +0.2  +1  10621  46
2412 中華電  101.5  +0.5  +0.5  10604  47
6182 合晶  14.05  -0.35  -2.4  10585  48
1906 寶隆  25.35  +2.3  +10  10508  49
2883 開發金  7.92  -0.02  -0.2  10160  50
6488 環球晶  134  -3.5  -2.6  9715  51
3706 神達  33.5  +0.05  +0.2  9382  52
3406 玉晶光  148.5  +3  +2.1  9343  53
1815 富喬  14.6  +0.25  +1.7  9067  54
2324 仁寶  18.85  -0.05  -0.3  8784  55
2492 華新科  38  +0.1  +0.3  8699  56
5880 合庫金  14.2  +0.05  +0.4  8308  57
3673 TPK-KY  58.4  +1.2  +2.1  8234  58
8183 精星  18.5  +0.75  +4.2  8126  59
2102 泰豐  14.4  +1.3  +9.9  8043  60
2880 華南金  16.35  +0.05  +0.3  7965  61
2603 長榮  12.8  -0.1  -0.8  7906  62
00639 富邦深100  9.28  +0.04  +0.4  7835  63
6213 聯茂  40.65  +1.9  +4.9  7719  64
6244 茂迪  29.7  -0.4  -1.3  7624  65
2890 永豐金  9.1  +0.02  +0.2  7550  66
2014 中鴻  10.3  -0.1  -1  7520  67
00672L 元大S&P原油正2  18.85  -0.01  0  7519  68
2408 南亞科  47.8  -0.4  -0.8  7478  69
00675L 富邦臺灣加權正2  10.21  +0.07  +0.7  7474  70
2915 潤泰全  56.6  -0.2  -0.4  7168  71
1312 國喬  20.35  +0.25  +1.2  7110  72
2489 瑞軒  22.6  +0.4  +1.8  7088  73
2327 國巨  70  +4.1  +6.2  6973  74
1907 永豐餘  10.9  +0.2  +1.9  6823  75
2823 中壽  30.35  +0.25  +0.8  6805  76
3059 華晶科  24.95  +0.15  +0.6  6481  77
1905 華紙  10  +0.19  +1.9  6465  78
1303 南亞  72.4  0  0  6322  79
1902 台紙  12.4  +1.1  +9.7  6260  80
1216 統一  54.3  -0.3  -0.6  6231  81
2356 英業達  23.2  -0.55  -2.3  6126  82
2801 彰銀  17.35  +0.05  +0.3  6002  83
2308 台達電  170.5  +2  +1.2  5921  84
3519 綠能  17.5  +0.15  +0.9  5912  85
2498 宏達電  79.6  -0.8  -1  5844  86
3545 敦泰  36.2  -0.2  -0.6  5811  87
2515 中工  6.2  -0.07  -1.1  5742  88
4960 奇美材  14.05  +0.1  +0.7  5730  89
2023 燁輝  12.35  0  0  5705  90
6411 晶焱  63.9  +3.1  +5.1  5652  91
2448 晶電  23.5  -0.2  -0.8  5576  92
1215 卜蜂  46.5  -1  -2.1  5453  93
1455 集盛  9.98  +0.09  +0.9  5429  94
8086 宏捷科  50.7  -0.7  -1.4  5403  95
3686 達能  7.31  0  0  5396  96
2105 正新  61.8  -0.7  -1.1  5284  97
6139 亞翔  35.95  -0.15  -0.4  5166  98
2352 佳世達  16.1  -0.1  -0.6  5125  99
1584 精剛  15.9  -0.05  -0.3  5110  100

  三大法人連買日數排行前100名  日期: 01/20
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
6197 佳必琪  29.5  +0.2  +0.7  24  +2276  1
5305 敦南  29.1  +0.35  +1.2  21  +14458  2
2353 宏碁  14.5  +0.3  +2.1  18  +37027  3
1717 長興  33.7  +0.3  +0.9  18  +5322  4
2049 上銀  156  +1  +0.6  16  +7481  5
9934 成霖  16.15  -0.05  -0.3  16  +2176  6
6284 佳邦  20.5  +0.2  +1  15  +173  7
2371 大同  13.9  -0.15  -1.1  12  +183864  8
3231 緯創  26.45  +0.15  +0.6  12  +71292  9
5356 協益  44.75  +0.2  +0.4  12  +1010  10
6196 帆宣  29.9  +0.35  +1.2  11  +1423  11
6274 台燿  42  +1.4  +3.4  10  +12964  12
2393 億光  49.05  +0.55  +1.1  10  +5931  13
4968 立積  64  -0.4  -0.6  10  +2642  14
2377 微星  73.8  -1.7  -2.2  9  +15815  15
2439 美律  128.5  -3  -2.3  9  +8813  16
1313 聯成  12.95  +0.1  +0.8  9  +5095  17
1513 中興電  20.6  +0.35  +1.7  9  +1958  18
2841 台開  10  +0.01  +0.1  9  +1598  19
8039 台虹  36.85  +0.3  +0.8  9  +841  20
8121 越峰  12.7  -0.2  -1.6  9  +134  21
2640 大車隊  49.25  0  0  9  +57  22
2379 瑞昱  110  +1.5  +1.4  8  +3525  23
1609 大亞  5.68  -0.01  -0.2  8  +521  24
5306 桂盟  122.5  -0.5  -0.4  8  +303  25
6449 鈺邦  32.55  +0.05  +0.2  8  +163  26
6015 宏遠證  6.41  0  0  8  +128  27
2008 高興昌  10.55  -0.05  -0.5  8  +74  28
2023 燁輝  12.35  0  0  7  +16029  29
2029 盛餘  34.3  -0.3  -0.9  7  +4101  30
1808 潤隆  35  +0.3  +0.9  7  +1259  31
3068 美磊  59.6  -0.9  -1.5  7  +1247  32
8446 華研  115  0  0  7  +481  33
8415 大國鋼  18.25  +0.1  +0.6  7  +157  34
6535 順藥  38.6  +0.35  +0.9  7  +80  35
3591 艾笛森  14.25  +0.05  +0.4  7  +52  36
4971 IET-KY  81.4  -0.1  -0.1  7  +49  37
6116 彩晶  8.26  -0.03  -0.4  6  +12472  38
8183 精星  18.5  +0.75  +4.2  6  +1409  39
5425 台半  36.05  +0.35  +1  6  +867  40
4557 永新-KY  76.9  -0.1  -0.1  6  +259  41
8074 鉅橡  31.75  -0.3  -0.9  6  +237  42
2617 台航  12.75  -0.1  -0.8  6  +188  43
6470 宇智  50  -0.6  -1.2  6  +123  44
3622 洋華  12.4  0  0  6  +68  45
1445 大宇  9.03  +0.05  +0.6  6  +43  46
2236 百達-KY  58.2  -0.3  -0.5  6  +36  47
1535 中宇  48.7  0  0  6  +32  48
6189 豐藝  30.6  -0.1  -0.3  6  +30  49
00633L 富邦上証正2  34.07  +0.09  +0.3  5  +31391  50
3519 綠能  17.5  +0.15  +0.9  5  +5670  51
910801 金衛-DR  5  +0.04  +0.8  5  +4364  52
1560 中砂  64.2  -0.4  -0.6  5  +2361  53
1708 東鹼  29.05  +0.65  +2.3  5  +2307  54
9910 豐泰  135.5  -2  -1.4  5  +1623  55
2031 新光鋼  22  -0.15  -0.7  5  +815  56
1440 南紡  13.75  -0.15  -1.1  5  +613  57
8418 捷必勝-KY  11.3  +0.4  +3.7  5  +590  58
3217 優群  25.4  -0.1  -0.4  5  +586  59
2546 根基  17.55  +0.2  +1.2  5  +570  60
3313 斐成  26.35  +0.9  +3.5  5  +343  61
1584 精剛  15.9  -0.05  -0.3  5  +281  62
3310 佳穎  23.5  +0.85  +3.8  5  +157  63
4803 VHQ-KY  163  0  0  5  +153  64
4152 台微體  120  +3  +2.6  5  +136  65
00667 元大韓國  19.33  +0.03  +0.2  5  +127  66
1611 中電  7.67  +0.03  +0.4  5  +108  67
6184 大豐電  33.2  +0.1  +0.3  5  +95  68
2497 怡利電  32.45  -0.2  -0.6  5  +92  69
6243 迅杰  14.15  0  0  5  +62  70
8059 凱碩  14.1  +0.1  +0.7  5  +58  71
006201 元大富櫃50  11.06  -0.04  -0.4  5  +41  72
4438 廣越  138.5  +1.5  +1.1  5  +32  73
3118 進階  30.3  +0.4  +1.3  5  +21  74
4138 曜亞  52.2  -0.1  -0.2  5  +17  75
3296 勝德  13.7  +0.05  +0.4  5  +14  76
2344 華邦電  11.7  +0.6  +5.4  4  +50782  77
3481 群創  13.1  -0.05  -0.4  4  +46393  78
2002 中鋼  25.1  0  0  4  +21736  79
2603 長榮  12.8  -0.1  -0.8  4  +13708  80
2337 旺宏  6.28  +0.03  +0.5  4  +13049  81
3706 神達  33.5  +0.05  +0.2  4  +10971  82
6213 聯茂  40.65  +1.9  +4.9  4  +7225  83
1314 中石化  10.35  +0.3  +3  4  +5725  84
1303 南亞  72.4  0  0  4  +5556  85
1815 富喬  14.6  +0.25  +1.7  4  +4675  86
2301 光寶科  47.5  -0.3  -0.6  4  +3391  87
6456 GIS-KY  97.6  +4.6  +5  4  +3222  88
2615 萬海  17.65  -0.05  -0.3  4  +2519  89
4906 正文  24.6  +0.15  +0.6  4  +2426  90
9907 統一實  14.35  -0.1  -0.7  4  +1937  91
3406 玉晶光  148.5  +3  +2.1  4  +1936  92
6411 晶焱  63.9  +3.1  +5.1  4  +1862  93
4919 新唐  41.3  +1.35  +3.4  4  +1466  94
2329 華泰  11.1  -0.1  -0.9  4  +1325  95
4903 聯光通  36.9  +0.1  +0.3  4  +1252  96
1457 宜進  10.4  +0.2  +2  4  +1182  97
2062 橋椿  42.85  +0.2  +0.5  4  +1062  98
00680L 元大美債20正2  19.43  -0.28  -1.4  4  +987  99
2355 敬鵬  61.6  0  0  4  +830  100

  2017年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
9188 精熙-DR  4.51  0.14  0  0.14  3.14  1
9105 泰金寶-DR  2.9  0.05  0  0.05  1.89  2

  2017年 殖利率 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
9188 精熙-DR  4.51  0.14  0  0.14  3.14  1
9105 泰金寶-DR  2.9  0.05  0  0.05  1.89  2

股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2017 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。