Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
    
選擇登入帳號 記住我
主要資訊
 上市大盤
 上櫃大盤
 類股一覽
 公告訊息
 股票篩選 (新)
 股票篩選 (舊)
 財報比較
股東資訊
 股東會訊息
 除權息一覽
 股利一覽
 停資停券
其他連結
 意見留言
熱門排行
 成交價
 連續漲停
 成交張數
 法人買超
 法人一直買
 券資比
 股利排行
 殖利率
 PER排行
 獲利排行
 由虧轉盈
 獲利創新高
 年度ROE
 年度EPS

即將除權息股票
股票名稱 日期 股利
1210 大成  08/26 息  0.7
1599 宏佳騰  08/26 權  1.5
1599 宏佳騰  08/26 息  3
1603 華電  08/26 息  0.5
2049 上銀  08/26 權  0.2
2049 上銀  08/26 息  2.1
2221 大甲  08/26 息  1.01
2328 廣宇  08/26 息  0.35
2643 捷迅  08/26 息  2
2867 三商壽  08/26 權  0.5
3002 歐格  08/26 息  0.35
3092 鴻碩  08/26 息  0.6
3236 千如  08/26 權  0.45
3236 千如  08/26 息  0.1
3257 虹冠電  08/26 權  0.85
3257 虹冠電  08/26 息  0.65
3432 台端  08/26 息  0.2
3455 由田  08/26 息  2.5
3601 前源  08/26 息  0.15
3674 康訊  08/26 息  0.33
4133 亞諾法  08/26 權  0.13
4133 亞諾法  08/26 息  0.67
5525 順天  08/26 息  1.5
5534 長虹  08/26 息  2.83
6183 關貿  08/26 息  1.2
6261 久元  08/26 息  3.3
6294 智基  08/26 權  2
6294 智基  08/26 息  3.8
6477 安集  08/26 權  0.15
6477 安集  08/26 息  0.35
8050 廣積  08/26 權  0.38
8096 擎亞  08/26 權  1.42
8096 擎亞  08/26 息  0.08
8455 大拓-KY  08/26 息  0.08
1229 聯華  08/29 權  0.25
1229 聯華  08/29 息  1.2
1231 聯華食  08/29 權  0.33
1231 聯華食  08/29 息  1.32
1409 新纖  08/29 息  0.25
1522 堤維西  08/29 息  1.5
1531 高林股  08/29 息  0.6
1590 亞德客-KY  08/29 息  4
2059 川湖  08/29 息  10.1
2109 華豐  08/29 權  0.2
2109 華豐  08/29 息  0.2
2239 英利-KY  08/29 息  4
2705 六福  08/29 權  0.27
2705 六福  08/29 息  0.05
2905 三商  08/29 權  0.5
2905 三商  08/29 息  0.6
3027 盛達  08/29 息  0.15
3483 力致  08/29 息  0.1
4183 福永生技  08/29 息  0.4
4193 喬本  08/29 權  1
4303 信立  08/29 權  0.3
4303 信立  08/29 息  0.3
4556 旭然  08/29 息  0.75
4920 尚芳  08/29 權  0.2
4920 尚芳  08/29 息  0.1
5228 鈺鎧  08/29 權  2
8059 凱碩  08/29 息  0.5
8403 盛弘  08/29 息  1.49
1225 福懋油  08/30 息  1
1260 富味鄉  08/30 息  0.6
1446 宏和  08/30 息  0.3
1513 中興電  08/30 息  1
2206 三陽工業  08/30 息  1
2347 聯強  08/30 權  0.5
2347 聯強  08/30 息  1.5
2390 云辰  08/30 息  0.2
2425 承啟  08/30 息  0.3
2482 連宇  08/30 息  0.15
3289 宜特  08/30 息  4.88
3391 佳得  08/30 息  1
3430 奇鈦科  08/30 權  0.3
3430 奇鈦科  08/30 息  0.2
3466 致振  08/30 息  0.5
3485 敘豐  08/30 息  0.5
3623 富晶通  08/30 息  5.42
4433 興采  08/30 息  1
4542 科嶠  08/30 息  0.6
5264 鎧勝-KY  08/30 息  8
5301 寶得利  08/30 權  1
5301 寶得利  08/30 息  0.15
5452 佶優  08/30 息  0.2
6237 驊訊  08/30 息  0.25
6426 統新  08/30 息  1.5
6496 科懋  08/30 息  2.5
6508 惠光  08/30 權  0.2
6508 惠光  08/30 息  1.3
7443 凡事康  08/30 權  0.59
7443 凡事康  08/30 息  0.25
8069 元太  08/30 息  0.48
8071 能率豐  08/30 息  0.2
8076 伍豐  08/30 權  0.3
8076 伍豐  08/30 息  0.72
8091 翔名  08/30 息  3
8127 利汎  08/30 息  0.4
8450 霹靂  08/30 息  2.56
9926 新海  08/30 權  0.35
9926 新海  08/30 息  1.3
1102 亞泥  08/31 息  1.1
2106 建大  08/31 權  0.2
2106 建大  08/31 息  2.2
2423 固緯  08/31 權  0.5
2423 固緯  08/31 息  0.7
2484 希華  08/31 息  1.2
3498 陽程  08/31 息  2.28
3581 博磊  08/31 息  1
4958 臻鼎-KY  08/31 息  4.5
5243 乙盛-KY  08/31 息  1.2
5464 霖宏  08/31 息  1.5
5907 大洋-KY  08/31 息  0.52
6145 勁永  08/31 息  0.3
6203 海韻  08/31 息  2
6227 茂綸  08/31 息  1
6242 立康  08/31 權  1.1
6242 立康  08/31 息  0.05
6282 康舒  08/31 息  1.5
9951 皇田  08/31 息  5.5
1203 味王  09/01 息  1
1539 巨庭  09/01 息  1.2
1583 程泰  09/01 權  1
1583 程泰  09/01 息  0.5
1734 杏輝  09/01 權  0.4
1734 杏輝  09/01 息  0.2
2069 運錩  09/01 息  0.6
2302 麗正  09/01 息  0.02
2379 瑞昱  09/01 息  4
2845 遠東銀  09/01 權  0.2
2845 遠東銀  09/01 息  0.4
3147 大綜  09/01 息  1.5
3545 敦泰  09/01 息  0.73
3659 百辰  09/01 息  0.5
5267 龍翩  09/01 息  2
6107 華美  09/01 權  0.8
6107 華美  09/01 息  0.2
6153 嘉聯益  09/01 息  1
6247 淇譽電  09/01 息  0.5
6481 世界科  09/01 息  1.8
8354 冠好  09/01 息  0.7
1442 名軒  09/02 權  1
1442 名軒  09/02 息  1
1714 和桐  09/02 權  0.3
2317 鴻海  09/02 權  1
2317 鴻海  09/02 息  4
2354 鴻準  09/02 權  0.1
2354 鴻準  09/02 息  3
2834 臺企銀  09/02 權  0.5
2834 臺企銀  09/02 息  0.1
3057 喬鼎  09/02 息  0.3
3706 神達  09/02 權  0.4
3706 神達  09/02 息  1.59
6133 金橋  09/02 息  0.4
6204 艾華  09/02 息  0.7
6482 弘煜科  09/02 權  0.88
6482 弘煜科  09/02 息  1.76
2704 國賓  09/05 息  0.7
2726 雅茗-KY  09/05 權  1
2726 雅茗-KY  09/05 息  1.5
4161 聿新科  09/05 息  0.5
4961 天鈺  09/05 息  1.2
5519 隆大  09/05 息  0.6
5905 南仁湖  09/05 息  0.3
6184 大豐電  09/05 權  1.3
6184 大豐電  09/05 息  0.5
6518 康科特  09/05 息  0.4
8112 至上  09/05 息  0.94
8429 金麗-KY  09/05 權  3
8429 金麗-KY  09/05 息  0.4
2734 易飛網  09/06 息  0.5
3325 旭品  09/06 息  0.14
3548 兆利  09/06 權  0
3548 兆利  09/06 息  1.31
4721 美琪瑪  09/06 息  1.4
6435 大中  09/06 息  3
1217 愛之味  09/07 權  0.15
1517 利奇  09/07 息  0.5
1814 東光訊  09/07 息  0.6
2515 中工  09/07 息  0.2
2537 聯上發  09/07 權  0.8
2537 聯上發  09/07 息  0.8
3349 寶德  09/07 權  1.2
3349 寶德  09/07 息  0.4
4123 晟德  09/07 權  0.95
4562 穎漢  09/07 息  1
4980 佐臻  09/07 息  1.79
5395 圓方  09/07 權  0.35
5395 圓方  09/07 息  0.1
6603 富強鑫  09/07 權  0.3
6603 富強鑫  09/07 息  0.1
8349 恒耀  09/07 息  4
1465 偉全  09/08 息  0.9
2070 精湛  09/08 權  1
2458 義隆  09/08 息  2.03
2474 可成  09/08 息  10
2613 中櫃  09/08 權  0.12
2613 中櫃  09/08 息  0.04
3594 磐儀  09/08 權  0.3
3594 磐儀  09/08 息  0.2
3693 營邦  09/08 息  5.3
6220 岳豐  09/08 息  1.25
6234 高僑  09/08 權  3
6234 高僑  09/08 息  1
6269 台郡  09/08 權  0.5
6269 台郡  09/08 息  4.49
6279 胡連  09/08 息  5.6
6290 良維  09/08 息  2
9927 泰銘  09/08 息  2
3662 樂陞  09/09 權  1.23
3662 樂陞  09/09 息  0.14
1736 喬山  09/10 息  1
6401 助群  09/10 息  1.3
4550 長佳  09/12 息  1.3
4551 智伸科  09/12 息  3.25
1525 江申  09/13 權  0.6
5457 宣德  09/13 息  0.5
6154 順發  09/13 息  1
1262 綠悅-KY  09/20 息  5
3017 奇鋐  09/26 息  1
4151 明躍  10/06 息  0.45
2923 鼎固-KY  10/11 息  0.36

2016年 殖利率 前100名
股票名稱股價合計
股利
殖利
率%
910861 神州-DR  13.35  6.69  50.1
2316 楠梓電  21  4.5  21.4
9188 精熙-DR  4.25  0.7  16.4
6186 新潤  22.45  3.5  15.6
6234 高僑  26.15  4  15.3
6177 達麗  20.4  3.08  15.1
1808 潤隆  33.25  5.01  15.1
2537 聯上發  11.4  1.6  14
2331 精英  15.25  2  13.1
6266 泰詠  12.35  1.6  13
3056 總太  19.6  2.5  12.8
2539 櫻花建  25.15  3.1  12.3
3048 益登  16.35  2  12.2
2597 潤弘  37.7  4.6  12.2
2542 興富發  49.3  6  12.2
6207 雷科  20.6  2.5  12.1
4545 銘鈺  45.8  5.5  12
3607 谷崧  35.95  4.2  11.7
2530 華建  14.25  1.6  11.2
3209 全科  25.6  2.8  10.9
2538 基泰  12  1.3  10.8
3040 遠見  27.8  3  10.8
2108 南帝  23.3  2.5  10.7
3624 光頡  23.4  2.5  10.7
8163 達方  19  2  10.5
2511 太子  10.5  1.1  10.5
1516 川飛  24.55  2.57  10.5
6185 幃翔  19.2  2  10.4
2548 華固  53.3  5.5  10.3
5438 東友  11.75  1.2  10.2
6210 慶生  39.35  4  10.2
5356 協益  39.35  4  10.2
3299 帛漢  47.7  4.84  10.1
2887 台新金  11.95  1.21  10.1
3028 增你強  16.9  1.7  10.1
5386 青雲  19.95  2  10
3030 德律  39.95  4  10
3321 同泰  17.3  1.73  9.98
2890 永豐金  9.37  0.93  9.95
8086 宏捷科  47.95  4.75  9.91
4153 鈺緯  45.75  4.5  9.84
5215 科嘉-KY  30.65  3  9.79
6214 精誠  51.2  5  9.77
4987 科誠  51.5  5  9.71
3060 銘異  39.25  3.8  9.68
5522 遠雄  36.2  3.5  9.67
5604 中連貨  33.1  3.2  9.67
5410 國眾  12.7  1.22  9.61
6189 豐藝  31.35  3  9.57
6109 亞元  12.55  1.2  9.56
2536 宏普  27.2  2.6  9.56
5225 東科-KY  31.65  3.01  9.53
2636 台驊  21.1  2  9.46
3684 榮昌  42.6  4  9.39
6151 晉倫  23.6  2.2  9.32
5525 順天  16.3  1.5  9.2
1442 名軒  21.8  2  9.17
8048 德勝  30.65  2.8  9.14
5508 永信建  26.05  2.37  9.1
8131 福懋科  22  2  9.09
5276 達輝-KY  22  2  9.09
6221 晉泰  24.1  2.19  9.08
1108 幸福  9.37  0.85  9.07
2404 漢唐  49.7  4.5  9.05
6136 富爾特  23.2  2.1  9.05
2856 元富證  8.36  0.75  8.97
6216 居易  28.8  2.58  8.94
3213 茂訊  34.65  3.1  8.95
8066 來思達  89.5  8  8.94
5213 亞昕  13.5  1.2  8.89
2034 允強  22.6  2  8.85
6176 瑞儀  50.9  4.5  8.84
8249 菱光  20.4  1.8  8.82
2493 揚博  26.15  2.3  8.8
2736 高野  28.5  2.5  8.77
5464 霖宏  17.1  1.5  8.77
1805 寶徠  5.76  0.5  8.68
2374 佳能  17.5  1.5  8.57
2891 中信金  18.8  1.61  8.56
2433 互盛電  38.65  3.3  8.54
2892 第一金  16.4  1.4  8.54
5201 凱衛  12.9  1.1  8.53
6115 鎰勝  40.95  3.49  8.52
1582 信錦  53.1  4.5  8.47
2509 全坤建  19  1.6  8.42
3033 威健  17.85  1.5  8.38
1735 日勝化  11.9  1  8.4
3558 神準  155  13  8.39
5403 中菲  31  2.6  8.39
3090 日電貿  23.9  2  8.37
6432 今展科  29.9  2.5  8.36
3528 安馳  30.1  2.5  8.31
3556 禾瑞亞  49.4  4.1  8.3
4113 聯上  9.78  0.81  8.31
5489 彩富  42.3  3.5  8.27
2437 旺詮  48.7  4  8.21
3034 聯詠  110  9  8.18
3360 尚立  15.4  1.26  8.16
4995 晶達  30.85  2.52  8.17
3211 順達  42.95  3.5  8.15

2016年 合計股利 前100名
股票名稱股價合計
股利
殖利
率%
3008 大立光  3585  63.5  1.77
1565 精華  769  23.5  3.06
3691 碩禾  408.5  20  4.9
3658 漢微科  1355  16  1.18
6409 旭隼  472  15.5  3.28
2357 華碩  274  15  5.47
3558 神準  155  13  8.39
2227 裕日車  206  12.5  6.07
5287 數字  231  12.32  5.33
3131 弘塑  188.5  12  6.37
8299 群聯  220.5  12  5.44
2207 和泰車  350  12  3.43
3081 聯亞  375  12  3.2
1264 德麥  185  11  5.95
2454 聯發科  244  11  4.51
2729 瓦城  225  10.6  4.71
1476 儒鴻  384  10.5  2.73
2059 川湖  390  10.1  2.59
4137 麗豐-KY  155.5  10  6.43
8422 可寧衛  173  10  5.78
2474 可成  229.5  10  4.36
3611 鼎翰  232.5  10  4.3
2231 為升  390.5  9.98  2.55
3152 璟德  195  9.95  5.1
1477 聚陽  150  9.86  6.57
6803 崑鼎  175  9.69  5.54
1558 伸興  158.5  9.5  5.99
6452 康友-KY  490.5  9.2  1.88
3034 聯詠  110  9  8.18
5904 寶雅  469  8.9  1.9
2707 晶華  178.5  8.87  4.97
6414 樺漢  491.5  8.82  1.8
3450 聯鈞  125.5  8.5  6.77
1589 永冠-KY  171  8.45  4.94
2926 誠品生  183.5  8.08  4.4
8464 億豐  349.5  8.08  2.31
8066 來思達  89.5  8  8.94
5264 鎧勝-KY  121.5  8  6.58
3130 一零四  146.5  8  5.46
8114 振樺電  179  8  4.47
4947 昂寶-KY  214  8  3.74
6523 達爾膚  223.5  8  3.58
5274 信驊  373.5  8  2.14
8083 瑞穎  171  7.8  4.56
1537 廣隆  150.5  7.5  4.98
2929 淘帝-KY  154.5  7.5  4.85
2912 統一超  252.5  7.2  2.85
6121 新普  104.5  7  6.7
8070 長華  114.5  7  6.11
1580 新麥  147  7  4.76
8454 富邦媒  219.5  7  3.19
2451 創見  91.8  6.8  7.41
8406 金可-KY  316.5  6.8  2.15
910861 神州-DR  13.35  6.69  50.1
6238 勝麗  260.5  6.67  2.56
6464 台數科  123.5  6.6  5.34
8255 朋程  111.5  6.5  5.83
8044 網家  341  6.29  1.84
9910 豐泰  154  6.2  4.03
9921 巨大  213  6.2  2.91
6146 耕興  165.5  6.1  3.69
2542 興富發  49.3  6  12.2
4912 聯德控股-KY  75.6  6  7.94
5536 聖暉  85  6  7.06
8416 實威  98.3  6  6.1
6206 飛捷  108.5  6  5.53
2066 世德  114.5  6  5.24
6271 同欣電  124.5  6  4.82
6451 訊芯-KY  150  6  4
2330 台積電  177  6  3.39
2395 研華  258  6  2.33
3529 力旺  323  6  1.86
6510 精測  1030  6  0.58
8942 森鉅  77.2  5.99  7.76
3665 貿聯-KY  186.5  5.9  3.16
6294 智基  144.5  5.8  4.01
3045 台灣大  114.5  5.6  4.89
6279 胡連  156.5  5.6  3.58
1707 葡萄王  220  5.6  2.54
4557 永新-KY  69.6  5.58  8.02
4545 銘鈺  45.8  5.5  12
2548 華固  53.3  5.5  10.3
4736 泰博  113.5  5.5  4.85
9914 美利達  132.5  5.5  4.15
8433 弘帆  162.5  5.5  3.38
6230 超眾  184  5.5  2.99
9951 皇田  188.5  5.5  2.92
2412 中華電  116  5.49  4.73
2732 六角  81.1  5.46  6.73
3623 富晶通  68.6  5.42  7.91
3693 營邦  73.3  5.3  7.23
3552 同致  472  5.25  1.11
6277 宏正  81.3  5.2  6.4
4938 和碩  78.4  5.03  6.42
1808 潤隆  33.25  5.01  15.1
5288 豐祥-KY  109.5  5.01  4.57
6214 精誠  51.2  5  9.77
4987 科誠  51.5  5  9.71
8081 致新  64  5  7.81
6488 環球晶  74.5  5  6.71
上市指數 9115.47  (+98.09 / +1.09%)
最高: 9115.47  (+98.09 / +1.09%)
最低: 9031.34  (+13.96 / +0.15%)
昨日收盤: 9017.38
成交金額: 786.59 億元
成交張數: 4,269,680 張
成交筆數: 775,060 筆
資料時間: 8/25
上櫃指數 130.39  (+0.62 / +0.48%)
最高: 130.39  (+0.62 / +0.48%)
最低: 129.63  (-0.14 / -0.11%)
昨日收盤: 129.77
成交金額: 203.94 億元
成交張數: 394,947 張
成交筆數: 208,643 筆
資料時間: 8/25
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
11 1 568 148 244
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
7 2 365 107 246

股  市  最  新  訊  息
財經新聞 為兼顧工作和生活 8年級生棄正職兼差月薪上看50K  (ETtoday東森新聞雲 08/26 07:00)
財經新聞 不怕景氣吹寒風 鮮活果汁估今年比去年好  (ETtoday東森新聞雲 08/26 06:40)
財經新聞 「首泰地天泰」每坪162萬 登豪宅榜第6名  (ETtoday東森新聞雲 08/26 06:40)
財經新聞 搶旺季行情 優選電子零組相關認購  (ETtoday東森新聞雲 08/26 06:30)
財經新聞 家庭經濟支柱? 54%已婚男樂於卸下重擔  (ETtoday東森新聞雲 08/25 23:00)
財經新聞 今年第2高!威力彩頭獎落台中 一人獨享9.6億  (ETtoday東森新聞雲 08/25 22:20)
1776 展宇 澄清105年8月25日財訊快報媒體報導  (公告訊息 08/25 21:58)
3702 大聯大 代子公司-大聯大商貿有限公司公告股東會重要決議事項  (公告訊息 08/25 21:51)
3702 大聯大 代子公司-大聯大商貿有限公司公告參與深圳中電國際信息科技有限公司增資擴股交易總金額變更  (公告訊息 08/25 21:50)
財經新聞 民團抗議政院版住宅法 打壓弱勢居住權益  (ETtoday東森新聞雲 08/25 20:57)
2881 富邦金 富邦金控代富邦財險公告修改公司章程  (公告訊息 08/25 20:21)
2881 富邦金 富邦金控代子公司台北富邦商業銀行股份有限公司公告不良授信資產轉讓  (公告訊息 08/25 20:21)
2881 富邦金 富邦金控代子公司台北富邦銀行股份有限公司公告授信資產之轉讓  (公告訊息 08/25 20:20)
2881 富邦金 富邦金控代子公司台北富邦銀行公告關係人捐贈案  (公告訊息 08/25 20:20)
2881 富邦金 富邦金控代子公司台北富邦銀行公告董事會決議申請105年度新臺幣230億元(或等值外幣)次順位金融債券發行計畫  (公告訊息 08/25 20:19)
2881 富邦金 富邦金控經董事會決議赴大陸地區投資  (公告訊息 08/25 20:18)
2881 富邦金 富邦金董事會通過105年上半年度決算財務報表  (公告訊息 08/25 20:17)
財經新聞 兩性平權! 96%男性願接受傳統女性職務  (ETtoday東森新聞雲 08/25 20:00)
1613 台一 訂正105年第2季綜合損益表EPS科目文字(金額未異動)  (公告訊息 08/25 19:53)
3C新聞 勒索病毒侵台位居亞洲第二!雲端企業資安高峰論壇登場  (ETtoday東森新聞雲 08/25 19:53)
1795 美時製藥 美時製藥董事會通過總經理異動案  (公告訊息 08/25 19:44)
1795 美時製藥 美時製藥董事會決議召開105年第一次股東臨時會相關事宜  (公告訊息 08/25 19:41)
財經新聞 美河市案爆兆豐銀獨厚日勝生? 日勝生:絕無此事  (ETtoday東森新聞雲 08/25 19:33)
財經新聞 美河市案獲兆豐銀獨厚? 日勝生:絕無此事  (ETtoday東森新聞雲 08/25 19:33)
財經新聞 中信金股票增值加持 尹衍樑百億銀彈入袋  (ETtoday東森新聞雲 08/25 19:18)
3059 華晶科技 華晶科技註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜  (公告訊息 08/25 19:07)
財經新聞 金管會將約詢蔡友才? 丁克華傻笑  (ETtoday東森新聞雲 08/25 19:05)
2705 六福 六福聘任內部稽核主管  (公告訊息 08/25 18:59)
2428 興勤電子 代子公司興勤(常州)電子有限公司公告累積處分理財商品  (公告訊息 08/25 18:54)
2891 中信金 中信金董事會決議終止105年股東常會通過採私募方式辦理現金增資發行普通股案  (公告訊息 08/25 18:53)
2891 中信金 代子公司中國信託銀行公告董事會決議終止104年董事會通過採私募方式辦理現金增資發行普通股不超過新臺幣120億元案  (公告訊息 08/25 18:52)
3029 零壹科技 零壹科技105年08月25日董事會通過修正後一O五年度員工認股權憑證發行及認股辦法  (公告訊息 08/25 18:51)
2891 中信金 代子公司中信銀公告終止收購大陸地區中信銀行國際(中國)有限公司100%股權  (公告訊息 08/25 18:50)
2891 中信金 代子公司中國信託商業銀行公告辦理私募現金增資普通股  (公告訊息 08/25 18:48)
6536 碩豐 碩豐有價證券達公佈注意交易資訊標準,故依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況。  (公告訊息 08/25 18:47)
2891 中信金 代子公司中國信託商業銀行公告董事會代行股東會重要決議事項  (公告訊息 08/25 18:46)
2891 中信金 子公司中國信託商業銀行(股)公司新增代理發言人乙案  (公告訊息 08/25 18:44)
3C新聞 iBeacon技術進駐京華城百貨 打造未來智慧商場  (ETtoday東森新聞雲 08/25 18:44)
2891 中信金 中信金新增代理發言人乙案  (公告訊息 08/25 18:42)
2891 中信金 中信金董事會決議終止104年5月26日及8月28日通過認購中國信託銀行私募發行普通股不超過新臺幣120億元  (公告訊息 08/25 18:40)
2891 中信金 中信金董事會決議通過認購中國信託商業銀行(股)公司私募發行之普通股新臺幣3,000,000,009元  (公告訊息 08/25 18:36)
2891 中信金 代子公司中國信託商業銀行公告105年增資基準日  (公告訊息 08/25 18:33)
財經新聞 理財周刊/寶可夢帶動換機潮 鴻海、和碩下半年添動能  (ETtoday東森新聞雲 08/25 18:32)
2891 中信金 子公司中國信託創業投資股份有限公司辦理減資  (公告訊息 08/25 18:31)
3C新聞 迎合民眾抓寶再加碼!台灣之星推指定資費送行動電源  (ETtoday東森新聞雲 08/25 18:31)
2891 中信金 子公司中國信託創業投資股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項  (公告訊息 08/25 18:29)
2891 中信金 代子公司中國信託商業銀行公告,經董事會決議赴大陸地區合資設立消金公司乙案,擬調整合資對象之投資主體。  (公告訊息 08/25 18:28)
2903 遠百 遠百代太平洋崇光百貨股份有限公司公告內部稽核主管異動  (公告訊息 08/25 18:24)
3C新聞 宣傳大於實質意義!遠傳示範性啟用旗下首位機器人店員  (ETtoday東森新聞雲 08/25 18:21)
3559 全智科 全智科接獲欣銓科技股份有限公司公開收購公司普通股之公開收購期間屆滿通知  (公告訊息 08/25 18:19)
財經新聞 「希望城市」9/2即將熱烈公開 可售372戶逾半已訂光  (ETtoday東森新聞雲 08/25 18:18)
3C新聞 NASA的火星計畫下一步怎麼走?川普先支持後反對  (ETtoday東森新聞雲 08/25 18:09)
財經新聞 明起約談兆豐銀人員 丁克華:兩周內要完成國內調查  (ETtoday東森新聞雲 08/25 18:02)
6150 撼訊科技 撼訊科技減資基準日(辦理減資變更登記所需,不影響股票交易)  (公告訊息 08/25 17:59)
3264 欣銓科技 欣銓科技公告公開收購全智科技股份有限公司普通股之公開收購期間已屆滿  (公告訊息 08/25 17:57)
2611 志信 代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司公告決議除息基準日  (公告訊息 08/25 17:56)
2474 可成科技 代子公司可勝科技(泰州)有限公司公告累計取得有價證券之相關資料  (公告訊息 08/25 17:54)
2474 可成科技 代子公司可成科技(宿遷)有限公司公告累計取得有價證券之相關資料  (公告訊息 08/25 17:54)
2474 可成科技 代子公司可發科技(宿遷)有限公司公告累計取得有價證券之相關資料  (公告訊息 08/25 17:54)
2474 可成科技 代子公司可功科技(宿遷)有限公司公告累計取得有價證券之相關資料  (公告訊息 08/25 17:54)
2317 鴻海 代子公司富士康(瀋陽)精密工業有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 08/25 17:53)
2317 鴻海 代子公司鴻富錦精密電子(成都)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 08/25 17:53)
2317 鴻海 代子公司鴻富錦精密電子(成都)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 08/25 17:53)
2317 鴻海 代子公司富泰華精密電子(成都)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 08/25 17:52)
2317 鴻海 代子公司鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 08/25 17:52)
2317 鴻海 代子公司鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 08/25 17:52)
2317 鴻海 代子公司晉城富泰華精密電子有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 08/25 17:52)
2317 鴻海 代子公司富晉精密工業(晉城)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 08/25 17:52)
2317 鴻海 代子公司富頂精密組件(深圳)有限公司公告處分理財產品  (公告訊息 08/25 17:51)
2317 鴻海 代子公司富泰京精密電子(北京)有限公司公告處分理財產品  (公告訊息 08/25 17:51)
2354 鴻準 代子公司富准精密工業(深圳)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 08/25 17:50)
2354 鴻準 代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司公告處分理財產品  (公告訊息 08/25 17:49)
2885 元大金 元大金董事會同意子公司元大人壽董事會決議授權董事長於大台北地區尋覓自用不動產,並進行前置協商作業  (公告訊息 08/25 17:46)
財經新聞 強化亞洲布局 長榮海攜4大船公司聯營印巴航線  (ETtoday東森新聞雲 08/25 17:43)
2885 元大金 元大金董事會同意子公司元大銀行董事會決議授權董事長於大台北地區尋覓自用不動產,並進行前置協商作業  (公告訊息 08/25 17:39)
2926 誠品生活 更正誠品生活105年5月關係人交易資料  (公告訊息 08/25 17:37)
5213 亞昕國際 董事會決議出售新北市板橋區土地1筆  (公告訊息 08/25 17:36)
1720 生達化學 代生達化學之重要子公司端強實業股份有限公司公告董事會決議召開一○五年股東臨時會事宜  (公告訊息 08/25 17:35)
3C新聞 中華電也玩直播!攜手首推互動式運動直播平台APP  (ETtoday東森新聞雲 08/25 17:31)
2936 客思達-KY 客思達-KY將於105年8月31日召開上巿前業績發表會  (公告訊息 08/25 17:30)
財經新聞 今周刊/把員工當資產 台灣「好老闆」長這樣  (ETtoday東森新聞雲 08/25 17:26)
2882 國泰金 國泰金代子公司國泰人壽公告贖回Moore Macro Managers Fund, Ltd.  (公告訊息 08/25 17:20)
2924 東凌-KY 東凌-KY董事解任  (公告訊息 08/25 17:19)
2924 東凌-KY 東凌-KY董事辭任  (公告訊息 08/25 17:18)
8349 恒耀國際 代重要子公司Boltun Europe Holdings GmbH & Co.KG現金增資  (公告訊息 08/25 17:16)
4803 VHQ-KY VHQ-KY申報發行國內第一次無擔保轉換公司債申報生效  (公告訊息 08/25 17:15)
財經新聞 天下/台南佛心企業 生1胎獎勵23萬  (ETtoday東森新聞雲 08/25 17:14)
8349 恒耀國際 代重要子公司恒德投資股份有限公司公告現金增資基準日  (公告訊息 08/25 17:13)
8349 恒耀國際 代重要子公司恒德投資股份有限公司公告股東臨時會重要決議事項  (公告訊息 08/25 17:12)
1319 東陽 因應集團組織架構調整,代子公司HOW BOND INVESTMENT CO.,LTD公告取得南京東陽交通器材零部件有限公司股權  (公告訊息 08/25 17:11)
1319 東陽 因組織架構調整,代重要子公司TONG YANG HOLDING CORPORATION公告移轉南京東陽交通器材零部件有限公司股權  (公告訊息 08/25 17:10)
1319 東陽 組織架構調整,東陽公告取得子公司HOW BOND INVESTMENT CO.,LTD移轉之TONG YANG HOLDING CORPORATION股權  (公告訊息 08/25 17:09)
2889 國票金控 代子公司國票期貨股份有限公司公告董事會決議一百零四年度現金股利分配基準日  (公告訊息 08/25 17:09)
1319 東陽 因組織架構調整,代子公司HOW BOND INVESTMENT CO.,LTD公告移轉TONG YANG HOLDING CORPORATION股權予東陽  (公告訊息 08/25 17:08)
2106 建大 建大對子公司-建大橡膠(印尼)有限公司增資案  (公告訊息 08/25 17:08)
3C新聞 康寧在台展示大猩猩五代等各項玻璃應用技術  (ETtoday東森新聞雲 08/25 17:08)
2384 勝華科技 金融監督管理委員會已核准展延重編103年第三季,103年度,104年第一季,第二季,104年度合併財務報告公告申報期限。  (公告訊息 08/25 17:07)
5469 瀚宇博德 代子公司瀚宇博德科技(江陰)有限公司公告累積取得有價證券  (公告訊息 08/25 17:05)
910801 金衛-DR TDR股東週年大會  (公告訊息 08/25 17:00)
2353 宏碁 代子公司Acer Computer (Shanghai) Ltd.公告處分有價證券之相關資料  (公告訊息 08/25 17:00)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市
(8/25)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 274.01 194.49 +79.52 連4賣→買 +79.52
投信 11.25 9.53 +1.72 連7賣→買 +1.72
自營商 58.77 61.32 -2.54 連2買→2賣 -6.24
合計 344.03 265.34 +78.69 賣→買 +78.69
上櫃
(8/25)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 24.48 22.97 +1.51 賣→買 +1.51
投信 2.32 3.97 -1.64 連2買→賣 -1.64
自營商 9.91 10.46 -0.55 買→2賣 -0.97
合計 36.71 37.40 -0.68 買→2賣 -1.55

資  券  變  化
  上市 (8/25) 上櫃 (8/25)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
1,349.48 +1.58 +0.12% 560.75 +0.93 +0.17%
  連增連減:  減→連3增   連增連減:  連2減→連3增
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
433,150 +6,366 +1.49% 123,617 -1,415 -1.13%
  連增連減:  減→增   連增連減:  增→連2減
  最近瀏覽過的個股    資料日期: 08/25
股票名稱 走勢 股價 漲跌 (%) 量(張)
  查無瀏覽紀錄

  三大法人連買日數排行前100名  日期: 08/25
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
0056 元大高股息  24.66  +0.26  +1.1  43  +135560  1
1102 亞泥  30.95  +0.15  +0.5  35  +60855  2
2387 精元  17.5  -0.05  -0.3  33  +6991  3
4532 瑞智  33.8  -0.2  -0.6  29  +19714  4
2354 鴻準  89  +2.3  +2.6  19  +34305  5
8074 鉅橡  33.9  +1.4  +4.3  18  +3694  6
5903 全家  225  0  0  18  +605  7
0050 元大台灣50  70  +0.8  +1.2  16  +51379  8
1714 和桐  7.72  -0.01  -0.1  16  +3433  9
2369 菱生  10.45  +0.2  +2  16  +3124  10
8938 明安  20.55  0  0  16  +118  11
1101 台泥  37.8  +0.25  +0.7  15  +54449  12
2834 臺企銀  8.55  +0.03  +0.4  15  +48059  13
3036 文曄  43.85  -0.15  -0.3  15  +17115  14
6213 聯茂  35.2  +0.05  +0.1  14  +3675  15
2489 瑞軒  23.8  -0.1  -0.4  13  +27495  16
3702 大聯大  38.45  +0.2  +0.5  13  +17973  17
3545 敦泰  32.75  +1.1  +3.5  13  +9229  18
3056 總太  19.6  +0.9  +4.8  13  +4565  19
1582 信錦  53.1  +0.2  +0.4  13  +1026  20
2029 盛餘  26.5  +0.45  +1.7  12  +1088  21
5274 信驊  373.5  +0.5  +0.1  12  +696  22
6197 佳必琪  28.05  -0.15  -0.5  12  +586  23
3049 和鑫  7  +0.2  +2.9  11  +1335  24
5820 日盛金  7.05  0  0  11  +1304  25
00642U 元大S&P石油  18.14  -0.1  -0.6  10  +107278  26
4938 和碩  78.4  0  0  10  +48337  27
6415 矽力-KY  464  +16  +3.6  10  +1408  28
2363 矽統  6.47  +0.14  +2.2  10  +1121  29
8096 擎亞  18.85  -0.05  -0.3  10  +682  30
3284 太普高  16.55  -0.15  -0.9  10  +135  31
5312 寶島科  74.6  -0.3  -0.4  10  +79  32
1305 華夏  18.3  -0.35  -1.9  9  +23515  33
2328 廣宇  26.05  +2.35  +9.9  9  +13374  34
5522 遠雄  36.2  +0.05  +0.1  9  +3053  35
1707 葡萄王  220  +2.5  +1.2  9  +2420  36
6206 飛捷  108.5  0  0  9  +1053  37
3529 力旺  323  0  0  9  +273  38
5203 訊連  68.2  +0.4  +0.6  9  +271  39
1795 美時  59.3  +0.3  +0.5  9  +144  40
9939 宏全  47.9  0  0  8  +1840  41
4506 崇友  39  +0.8  +2.1  8  +1274  42
5009 榮剛  16.65  -0.2  -1.2  8  +1273  43
1580 新麥  147  +5.5  +3.9  8  +1270  44
5013 強新  24.95  -0.3  -1.2  8  +173  45
2349 錸德  3.67  +0.03  +0.8  7  +7699  46
6239 力成  82.9  +1.6  +2  7  +6176  47
8050 廣積  73.4  +0.1  +0.1  7  +4329  48
9911 櫻花  35.85  -0.45  -1.2  7  +3931  49
4551 智伸科  140.5  0  0  7  +3400  50
5434 崇越  79  -0.3  -0.4  7  +2050  51
2357 華碩  274  +5  +1.9  7  +1585  52
8464 億豐  349.5  +0.5  +0.1  7  +1312  53
6261 久元  50.6  +0.2  +0.4  7  +951  54
3454 晶睿  90.2  +1.2  +1.4  7  +665  55
6238 勝麗  260.5  -0.5  -0.2  7  +526  56
1416 廣豐  20.9  -0.35  -1.6  7  +503  57
2437 旺詮  48.7  -0.1  -0.2  7  +131  58
8091 翔名  52.5  +1.4  +2.7  7  +89  59
8069 元太  23.75  +0.15  +0.6  6  +44390  60
2474 可成  229.5  +2  +0.9  6  +8773  61
2393 億光  50.7  +0.1  +0.2  6  +3439  62
2360 致茂  81.2  0  0  6  +1198  63
6107 華美  84.6  0  0  6  +116  64
1108 幸福  9.37  0  0  6  +111  65
6285 啟碁  93.5  +3.5  +3.9  5  +7433  66
1605 華新  10.2  +0.05  +0.5  5  +4101  67
2383 台光電  80.5  +1.5  +1.9  5  +4073  68
6488 環球晶  74.5  +2.9  +4  5  +3293  69
3380 明泰  23.15  +0.55  +2.4  5  +2857  70
4915 致伸  44  +0.4  +0.9  5  +2360  71
9924 福興  43.9  -0.05  -0.1  5  +2088  72
1802 台玻  13.45  -0.05  -0.4  5  +2080  73
9910 豐泰  154  +3  +2  5  +1836  74
00638R 元大滬深300反1  18.16  +0.12  +0.7  5  +549  75
8462 柏文  99.3  -0.2  -0.2  5  +332  76
4190 佐登-KY  86.5  0  0  5  +233  77
4144 康聯-KY  45.15  +0.45  +1  5  +173  78
3088 艾訊  67.9  +0.4  +0.6  5  +102  79
4728 雙美  45.7  +0.05  +0.1  5  +95  80
2891 中信金  18.8  +0.7  +3.9  4  +42026  81
2311 日月光  38.6  +0.55  +1.4  4  +20990  82
2377 微星  71.3  +0.8  +1.1  4  +6113  83
2308 台達電  171  +1  +0.6  4  +3302  84
9904 寶成  46.2  -0.45  -1  4  +2918  85
2542 興富發  49.3  +1.05  +2.2  4  +2917  86
2376 技嘉  42.9  -0.1  -0.2  4  +1896  87
8383 千附  54.3  -0.4  -0.7  4  +1648  88
5871 中租-KY  54.2  +0.4  +0.7  4  +1531  89
2536 宏普  27.2  +0.4  +1.5  4  +1400  90
2609 陽明  7.2  +0.02  +0.3  4  +1348  91
2395 研華  258  -2  -0.8  4  +1003  92
5443 均豪  23.7  +1.15  +5.1  4  +803  93
9938 百和  92  +0.5  +0.6  4  +785  94
3057 喬鼎  16.85  +0.75  +4.7  4  +659  95
1304 台聚  13.75  +0.2  +1.5  4  +650  96
4162 智擎  216.5  +1.5  +0.7  4  +591  97
6244 茂迪  31.6  +0.65  +2.1  4  +555  98
2106 建大  52.8  +0.4  +0.8  4  +534  99
1218 泰山  14.65  +0.05  +0.3  4  +512  100

  成交張數排行前100名  資料日期: 08/25
股票名稱 走勢 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
2409 友達  12.95  +0.55  +4.4  122775  1
00632R 元大台灣50反1  16.79  -0.16  -0.9  88225  2
00637L 元大滬深300正2  12.1  -0.18  -1.5  85696  3
3481 群創  11.8  +0.2  +1.7  78380  4
2891 中信金  18.8  +0.7  +3.9  72438  5
2886 兆豐金  22.1  +0.4  +1.8  61569  6
2317 鴻海  88.5  +1.8  +2.1  57438  7
2303 聯電  11.85  +0.4  +3.5  56399  8
00633L FB上証正2  32.49  -0.44  -1.3  49874  9
2882 國泰金  38.75  +0.95  +2.5  47450  10
2328 廣宇  26.05  +2.35  +9.9  34969  11
2888 新光金  6.77  +0.1  +1.5  33432  12
2311 日月光  38.6  +0.55  +1.4  31588  13
2887 台新金  11.95  +0.05  +0.4  26535  14
8069 元太  23.75  +0.15  +0.6  24623  15
2330 台積電  177  +3.5  +2  23974  16
3062 建漢  21.05  +0.05  +0.2  21103  17
2314 台揚  13.45  +1.2  +9.8  19200  18
2498 宏達電  87.1  -0.8  -0.9  18238  19
2881 富邦金  42  +0.45  +1.1  17710  20
2002 中鋼  22.4  -0.2  -0.9  17206  21
2352 佳世達  12.75  +0.55  +4.5  17108  22
2885 元大金  11.7  +0.25  +2.2  16237  23
2883 開發金  8.15  +0.08  +1  16052  24
5443 均豪  23.7  +1.15  +5.1  14971  25
2340 光磊  13.85  +1.25  +9.9  14808  26
2344 華邦電  10.05  0  0  14219  27
3374 精材  27.5  +1.15  +4.4  13872  28
2892 第一金  16.4  +0.25  +1.6  13828  29
00664R 國泰臺灣加權反1  19  -0.2  -1  13641  30
3514 昱晶  22  +0.85  +4  13003  31
3034 聯詠  110  +2  +1.8  12804  32
6116 彩晶  5.6  +0.05  +0.9  12465  33
2448 晶電  21.1  +0.1  +0.5  12242  34
2354 鴻準  89  +2.3  +2.6  11650  35
00639 FB深100  10.19  -0.16  -1.6  11473  36
00631L 元大台灣50正2  23.86  +0.55  +2.4  10313  37
00643 群益深証中小  15.38  -0.22  -1.4  10179  38
2834 臺企銀  8.55  +0.03  +0.4  10110  39
8112 至上  19.95  0  0  9972  40
3706 神達  31.2  +0.3  +1  9908  41
2349 錸德  3.67  +0.03  +0.8  9742  42
8064 東捷  17.1  +0.3  +1.8  9554  43
2867 三商壽  15.65  -0.05  -0.3  9477  44
2324 仁寶  19.45  +0.45  +2.4  9429  45
2610 華航  9.27  +0.09  +1  9229  46
3313 斐成  17.35  +0.1  +0.6  9214  47
4958 臻鼎-KY  69  +2.1  +3.1  9188  48
1216 統一  61.2  +0.5  +0.8  9162  49
6285 啟碁  93.5  +3.5  +3.9  8953  50
2890 永豐金  9.37  +0.1  +1.1  8739  51
2412 中華電  116  +0.5  +0.4  8432  52
2489 瑞軒  23.8  -0.1  -0.4  8423  53
2464 盟立  47.8  +0.8  +1.7  8352  54
3526 凡甲  73.2  +1.7  +2.4  8245  55
4960 奇美材  15.5  +1.4  +9.9  8121  56
2377 微星  71.3  +0.8  +1.1  8117  57
6139 亞翔  28.25  +0.25  +0.9  8071  58
0050 元大台灣50  70  +0.8  +1.2  8023  59
2880 華南金  16.15  +0.15  +0.9  7937  60
6209 今國光  18.35  +0.7  +4  7903  61
3005 神基  27.5  +1  +3.8  7881  62
5880 合庫金  14.1  +0.15  +1.1  7686  63
3662 樂陞  92.6  +8.4  +10  7659  64
3545 敦泰  32.75  +1.1  +3.5  7597  65
2618 長榮航  14.6  0  0  7574  66
4906 正文  20.7  +0.75  +3.8  7491  67
2449 京元電子  28.9  0  0  7371  68
4956 光鋐  19.2  +0.15  +0.8  7339  69
2801 彰銀  16.4  +0.2  +1.2  7282  70
1536 和大  163  +8  +5.2  7260  71
6188 廣明  31  +0.6  +2  7146  72
5347 世界  59.1  +3.2  +5.7  7116  73
3324 雙鴻  102  +3.2  +3.2  7082  74
1101 台泥  37.8  +0.25  +0.7  7073  75
4938 和碩  78.4  0  0  7000  76
4534 慶騰  33  +2.15  +7  6910  77
2823 中壽  27.3  +0.2  +0.7  6873  78
2353 宏碁  14.25  +0.1  +0.7  6860  79
3576 新日光  16.45  +0.45  +2.8  6838  80
2383 台光電  80.5  +1.5  +1.9  6698  81
2301 光寶科  46.95  +1.25  +2.7  6564  82
3231 緯創  22.4  +0.2  +0.9  6516  83
1569 濱川  19.3  0  0  6499  84
3056 總太  19.6  +0.9  +4.8  6471  85
006205 FB上証  27.59  -0.2  -0.7  6406  86
3622 洋華  14.8  -0.25  -1.7  6334  87
2884 玉山金  18.15  +0.05  +0.3  6173  88
2023 燁輝  10  +0.08  +0.8  6156  89
00655L 國泰中國A50正2  22.75  -0.3  -1.3  6070  90
8215 明基材  16.4  +1.45  +9.7  5994  91
2382 廣達  62.3  +1.8  +3  5940  92
6702 興航  6.78  +0.07  +1  5873  93
2356 英業達  23.6  +0.35  +1.5  5867  94
2325 矽品  48  +0.1  +0.2  5801  95
3022 威強電  44  +0.7  +1.6  5752  96
1592 英瑞-KY  58.4  +5.3  +10  5751  97
00640L FB日本正2  13.23  -0.06  -0.4  5703  98
2308 台達電  171  +1  +0.6  5590  99
1605 華新  10.2  +0.05  +0.5  5488  100

  成交價排行前100名  資料日期: 08/25
股票名稱 走勢 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
3008 大立光  3585  -50  -1.4  446  1
3658 漢微科  1355  0  0  123  2
6510 精測  1030  -15  -1.4  553  3
1565 精華  769  -6  -0.8  310  4
6414 樺漢  491.5  +23  +4.9  1334  5
6452 康友-KY  490.5  -1.5  -0.3  943  6
3552 同致  472  +5  +1.1  1084  7
6409 旭隼  472  +5  +1.1  170  8
5904 寶雅  469  -10  -2.1  167  9
6415 矽力-KY  464  +16  +3.6  682  10
4174 浩鼎  449  +15  +3.5  1150  11
3691 碩禾  408.5  +3.5  +0.9  644  12
2231 為升  390.5  +5.5  +1.4  358  13
2059 川湖  390  +2  +0.5  285  14
1476 儒鴻  384  +2  +0.5  499  15
3081 聯亞  375  -18.5  -4.7  3558  16
5274 信驊  373.5  +0.5  +0.1  192  17
2207 和泰車  350  +2  +0.6  226  18
8464 億豐  349.5  +0.5  +0.1  869  19
8044 網家  341  -2.5  -0.7  306  20
3529 力旺  323  0  0  277  21
8406 金可-KY  316.5  -2.5  -0.8  130  22
4966 譜瑞-KY  306.5  +0.5  +0.2  248  23
2723 美食-KY  298  -9.5  -3.1  227  24
2357 華碩  274  +5  +1.9  1050  25
6238 勝麗  260.5  -0.5  -0.2  1313  26
2395 研華  258  -2  -0.8  490  27
2912 統一超  252.5  -1  -0.4  551  28
2454 聯發科  244  +3  +1.2  4833  29
1590 亞德客-KY  234.5  +2.5  +1.1  508  30
3611 鼎翰  232.5  +0.5  +0.2  98  31
5287 數字  231  -2  -0.9  72  32
2474 可成  229.5  +2  +0.9  4365  33
2228 劍麟  227.5  -1.5  -0.7  290  34
2729 瓦城  225  0  0  16  35
5903 全家  225  0  0  65  36
6523 達爾膚  223.5  0  0  66  37
8299 群聯  220.5  0  0  970  38
1707 葡萄王  220  +2.5  +1.2  613  39
6462 神盾  220  -1  -0.4  269  40
910708 恒大健-DR  220  0  0  0  41
8454 富邦媒  219.5  +1  +0.5  117  42
4162 智擎  216.5  +1.5  +0.7  753  43
3293 鈊象  214.5  -0.5  -0.2  1859  44
4947 昂寶-KY  214  +0.5  +0.2  740  45
9921 巨大  213  +1.5  +0.7  194  46
5263 智崴  211.5  +0.5  +0.2  95  47
2239 英利-KY  207  +2  +1  433  48
2227 裕日車  206  0  0  248  49
4147 中裕  206  +2.5  +1.2  1610  50
5269 祥碩  205  +1  +0.5  1397  51
3152 璟德  195  +4.5  +2.4  1403  52
8437 大地-KY  193  +1  +0.5  177  53
3131 弘塑  188.5  +2.5  +1.3  399  54
9951 皇田  188.5  -1  -0.5  147  55
3665 貿聯-KY  186.5  -0.5  -0.3  1131  56
1264 德麥  185  0  0  44  57
6230 超眾  184  +1.5  +0.8  1588  58
2926 誠品生  183.5  +3  +1.7  2  59
8114 振樺電  179  +0.5  +0.3  194  60
2707 晶華  178.5  +0.5  +0.3  307  61
2049 上銀  177.5  +3.5  +2  3511  62
2330 台積電  177  +3.5  +2  23974  63
6803 崑鼎  175  +0.5  +0.3  38  64
8422 可寧衛  173  -0.5  -0.3  195  65
6446 藥華藥  172  +1  +0.6  445  66
1589 永冠-KY  171  +3.5  +2.1  545  67
2308 台達電  171  +1  +0.6  5590  68
8083 瑞穎  171  +0.5  +0.3  224  69
4163 鐿鈦  170.5  -1  -0.6  205  70
6146 耕興  165.5  -0.5  -0.3  91  71
1536 和大  163  +8  +5.2  7260  72
8433 弘帆  162.5  -1  -0.6  85  73
8444 綠河-KY  162.5  0  0  96  74
4803 VHQ-KY  160  -1  -0.6  761  75
1558 伸興  158.5  -0.5  -0.3  196  76
3541 西柏  158.5  0  0  264  77
5245 智晶  158  -0.5  -0.3  212  78
6279 胡連  156.5  +1.5  +1  274  79
3205 佰研  155.5  -1.5  -1  201  80
4137 麗豐-KY  155.5  0  0  467  81
3558 神準  155  -0.5  -0.3  302  82
2929 淘帝-KY  154.5  +4  +2.7  832  83
6499 益安  154.5  -0.5  -0.3  67  84
9910 豐泰  154  +3  +2  1440  85
1537 廣隆  150.5  0  0  243  86
1477 聚陽  150  +2.5  +1.7  504  87
6451 訊芯-KY  150  0  0  1571  88
1580 新麥  147  +5.5  +3.9  811  89
3130 一零四  146.5  +0.5  +0.3  21  90
6504 南六  146.5  +1.5  +1  133  91
6294 智基  144.5  -3  -2  497  92
1262 綠悅-KY  144  +1  +0.7  139  93
4426 利勤  142.5  0  0  828  94
4107 邦特  142  +1.5  +1.1  226  95
8436 大江  141  -1  -0.7  523  96
4551 智伸科  140.5  0  0  1476  97
2727 王品  135.5  +0.5  +0.4  214  98
1525 江申  135  +1  +0.8  63  99
8341 日友  134.5  +0.5  +0.4  424  100


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2016 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。