Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
    
選擇登入方式 
主要資訊
 上市大盤
 上櫃大盤
 類股一覽
 公告訊息
 股票篩選 (新)
 股票篩選 (舊)
 財報比較
股東資訊
 股東會訊息
 除權息一覽
 股利一覽
 停資停券
其他連結
 滬深股市
 意見留言
熱門排行
 成交價
 連續漲停
 成交張數
 法人買超
 法人一直買
 券資比
 股利排行
 殖利率
 PER排行
 獲利排行
 由虧轉盈
 獲利創新高
 年度ROE
 年度EPS
上市指數 9189.49  (-74.04 / -0.8%)
最高: 9214.56  (-48.97 / -0.53%)
最低: 9165.90  (-97.63 / -1.05%)
昨日收盤: 9263.53
連續漲跌: 連2漲→跌
成交金額: 762.98 億元
成交張數: 3,786,806 張
成交筆數: 780,668 筆
資料時間: 12/02
上櫃指數 122.08  (-0.68 / -0.55%)
最高: 122.68  (-0.08 / -0.07%)
最低: 121.96  (-0.80 / -0.65%)
昨日收盤: 122.76
連續漲跌: 連2跌
成交金額: 154.71 億元
成交張數: 276,007 張
成交筆數: 156,881 筆
資料時間: 12/02
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
3 1 315 147 513
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
6 0 255 111 359

股  市  最  新  訊  息
財經新聞 台數科買頻道遭質疑 羅友志:因傳統媒體廣告收益降低  (ETtoday東森新聞雲 12/02 23:37)
6550 北極星藥業-KY 北極星藥業-KY105年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜  (公告訊息 12/02 22:34)
6464 台數科 代孫公司鑫傳視訊廣告(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定公告。  (公告訊息 12/02 22:11)
6464 台數科 代子公司台灣基礎開發科技(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定公告。  (公告訊息 12/02 22:11)
6464 台數科 代子公司大屯有線電視(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定公告。  (公告訊息 12/02 22:11)
6464 台數科 代子公司佳聯有線電視(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定公告。  (公告訊息 12/02 22:10)
6464 台數科 代子公司台灣佳光電訊(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定公告。  (公告訊息 12/02 22:10)
6464 台數科 代子公司中投有線電視(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定公告。  (公告訊息 12/02 22:10)
6464 台數科 代孫公司鑫傳視訊廣告(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告。  (公告訊息 12/02 22:09)
6464 台數科 代子公司台灣基礎開發科技(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告。  (公告訊息 12/02 22:09)
6464 台數科 代子公司大屯有線電視(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告。  (公告訊息 12/02 22:09)
6464 台數科 代子公司佳聯有線電視(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告。  (公告訊息 12/02 22:08)
6464 台數科 代子公司台灣佳光電訊(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告。  (公告訊息 12/02 22:08)
6464 台數科 代子公司中投有線電視(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告。  (公告訊息 12/02 22:08)
6464 台數科 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定公告。  (公告訊息 12/02 22:08)
6464 台數科 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告。  (公告訊息 12/02 22:07)
財經新聞 台灣企業愛玩財務槓桿遊戲?賴憲政:54年蒸發1.4兆元  (ETtoday東森新聞雲 12/02 21:39)
2640 大車隊 大車隊之子公司台灣大車隊投資控股股份有限公司與龍星交通股份有限公司合併事宜  (公告訊息 12/02 20:08)
2640 大車隊 大車隊之子公司股份轉換與台灣大車隊投資控股股份有限公司事宜  (公告訊息 12/02 20:07)
2640 大車隊 代子公司年豐交通企業股份有限公司公告董事會決議與台灣大車隊投資控股股份有限公司進行股份轉換案  (公告訊息 12/02 20:07)
2640 大車隊 代子公司全球商務股份有限公司公告董事會決議與台灣大車隊投資控股股份有限公司進行股份轉換案  (公告訊息 12/02 20:04)
6540 喜康-KY 喜康-KY董事會決議私募普通股及洽定策略投資人定價相關事宜  (公告訊息 12/02 20:04)
6540 喜康-KY 喜康-KY董事會重大決議事項  (公告訊息 12/02 20:04)
6540 喜康-KY 喜康-KY及孫公司喜康(武漢)生物醫藥有限公司與賽諾菲(Sanofi)公司簽署生物製劑開發協議,成為生物製劑戰略合作夥伴。  (公告訊息 12/02 20:03)
6464 台數科 補充公告台數科105年第二次股東臨時會重要決議事項  (公告訊息 12/02 19:41)
6464 台數科 代子公司鑫隆多媒體股份有限公司及聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂新台幣135億元聯合授信合約  (公告訊息 12/02 19:19)
2886 兆豐金 兆豐金融控股股份有限公司代子公司兆豐國際商業銀行公告臺北地方法院檢察署偵查終結公告。  (公告訊息 12/02 19:19)
6464 台數科 台數科及聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂新台幣135億元聯合授信合約  (公告訊息 12/02 19:19)
3141 晶宏 晶宏受邀參加福邦證券"聯合法人說明會"  (公告訊息 12/02 19:10)
3C新聞 德科學團隊攜手奧迪造登月車 降落阿波羅17登陸點  (ETtoday東森新聞雲 12/02 18:46)
財經新聞 川普當選讓美股創新高 新舊債王齊喊:這是陷阱,快逃!  (ETtoday東森新聞雲 12/02 18:44)
6464 台數科 台數科補選一席獨立董事當選名單  (公告訊息 12/02 18:42)
財經新聞 「百萬家庭站出來」廣告遭檢舉 NCC:將討論有無違規  (ETtoday東森新聞雲 12/02 18:42)
財經新聞 5個存錢好習慣 讓你快速存到第一桶金  (ETtoday東森新聞雲 12/02 18:39)
6614 資拓宏宇 資拓宏宇股票全面換發無實體發行相關事宜  (公告訊息 12/02 18:23)
3C新聞 新Macbook Pro再出包,裝Windows喇叭馬上燒壞!?  (ETtoday東森新聞雲 12/02 18:21)
財經新聞 台數科買東森電視 董事會涉「內線交易三大質疑」  (ETtoday東森新聞雲 12/02 18:20)
4764 雙鍵 雙鍵105年第2次股東臨時會重要決議事項  (公告訊息 12/02 18:10)
4764 雙鍵 雙鍵105年第2次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制  (公告訊息 12/02 18:07)
4764 雙鍵 雙鍵設置審計委員會,監察人自然解任  (公告訊息 12/02 18:07)
4764 雙鍵 雙鍵設置審計委員會  (公告訊息 12/02 18:06)
2929 淘帝-KY 淘帝-KY受邀參加日盛證券太陽獅大中華冬季論壇  (公告訊息 12/02 18:04)
3536 誠創科技 代子公司海灣電子(山東)有限公司從事衍生性金融商品交易損失已達上限  (公告訊息 12/02 18:01)
3C新聞 105資訊月明日開跑,展場攤位搶先直擊!  (ETtoday東森新聞雲 12/02 17:54)
6702 復興航空 接獲違反飛航事故調查法事件處分書  (公告訊息 12/02 17:51)
6702 復興航空 復興航空接獲民航局有關航權裁處書  (公告訊息 12/02 17:49)
6702 復興航空 復興航空退票事宜  (公告訊息 12/02 17:49)
6446 藥華醫藥 藥華醫藥召開投資人說明會暨重大訊息記者會  (公告訊息 12/02 17:48)
6702 復興航空 復興航空會計主管異動  (公告訊息 12/02 17:48)
財經新聞 儲蓄險明年變貴 看懂3關鍵數字再下手!  (ETtoday東森新聞雲 12/02 17:48)
6246 臺龍 臺龍董事長決議私募普通股增資基準日相關事宜  (公告訊息 12/02 17:45)
6557 萬寶祿 萬寶祿董事會審核通過獨立董事候選人提名名單  (公告訊息 12/02 17:45)
6446 藥華醫藥 藥華醫藥因有重大訊息待公布,經櫃買中心同意自105年12月5日起暫停交易  (公告訊息 12/02 17:45)
3552 同致電子 代子公司 同致電子科技(廈門)有限公司公告取得理財商品  (公告訊息 12/02 17:41)
6488 環球晶圓 環球晶圓順利完成收購SunEdison Semiconductor新聞稿  (公告訊息 12/02 17:39)
財經新聞 理財周刊/政策落實攸關成敗 都更救經濟出招  (ETtoday東森新聞雲 12/02 17:36)
2399 映泰 映泰法人監察人改派代表人  (公告訊息 12/02 17:32)
財經新聞 多維TW/百度的極限與賭注  (ETtoday東森新聞雲 12/02 17:32)
財經新聞 頭前重劃區三捷匯聚 「合康新世代」開價4字頭  (ETtoday東森新聞雲 12/02 17:30)
6451 訊芯-KY 訊芯-KY內部稽核主管異動事宜  (公告訊息 12/02 17:28)
6451 訊芯-KY 訊芯-KY發言人及代理發言人異動事宜  (公告訊息 12/02 17:28)
財經新聞 先探/外資放假內資卡位  (ETtoday東森新聞雲 12/02 17:27)
2328 廣宇 代子公司新海洋精密組件(江西)有限公司公告處分理財產品  (公告訊息 12/02 17:26)
財經新聞 先探/台股迎戰深港通  (ETtoday東森新聞雲 12/02 17:26)
3C新聞 這樣包聖誕禮物比包水餃還快 全部兩步驟只需13秒!  (ETtoday東森新聞雲 12/02 17:26)
3C新聞 這樣包聖誕禮物比包水餃還快 這樣包只需13秒!  (ETtoday東森新聞雲 12/02 17:26)
8485 信吉媒 信吉媒薪酬委員異動  (公告訊息 12/02 17:25)
6246 臺龍 更正公告臺龍及子公司10月融資額度使用情形及11月至01月未來三個月現金收支情形  (公告訊息 12/02 17:22)
財經新聞 好房網雜誌/都更價值 川普最知道  (ETtoday東森新聞雲 12/02 17:22)
6163 華電網 華電網董事辭任  (公告訊息 12/02 17:18)
8427 基勝-KY 基勝-KY民國105年11月自結合併營收資訊  (公告訊息 12/02 17:13)
財經新聞 慘遭套牢! 六都多屋族不減反增  (ETtoday東森新聞雲 12/02 17:12)
910482 聖馬丁-DR 股份發行人的證券變動月報表  (公告訊息 12/02 17:00)
財經新聞 星展銀行2017年MA招募起跑 今年首採黑客松評選方式  (ETtoday東森新聞雲 12/02 17:00)
2823 中壽 中壽參加投資人說明會日期及相關資訊  (公告訊息 12/02 16:59)
1786 科妍 科妍將於105年12月15日召開法人說明會  (公告訊息 12/02 16:54)
3C新聞 雷達的祖先「聲音鏡子」原來早期軍方是這樣聽聲辨位!  (ETtoday東森新聞雲 12/02 16:52)
4714 永捷 補充說明永捷與工研院簽訂技術授權與輔導契約  (公告訊息 12/02 16:51)
3523 迎輝科技 迎輝科技處分不動產相關事宜  (公告訊息 12/02 16:47)
3543 州巧 州巧取得不動產  (公告訊息 12/02 16:46)
3584 介面光電 代子公司介面光電(湖南)有限公司公告土地、宿舍、廠房法院拍賣說明  (公告訊息 12/02 16:45)
9106 新焦點-DR 截至二零一六年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表  (公告訊息 12/02 16:42)
6152 百一電子 百一電子董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日  (公告訊息 12/02 16:39)
財經新聞 民進黨版「工作半年特休3天」 商總:乾脆7天假還勞工  (ETtoday東森新聞雲 12/02 16:37)
8109 博大科技 博大科技105年十一月份及截至十一月份(累計)合併營業收入淨額  (公告訊息 12/02 16:36)
2474 可成科技 代子公司可發科技(宿遷)有限公司公告累計處分有價證券  (公告訊息 12/02 16:36)
4551 智伸科 代重要子公司FORTUNE TOWER HOLDING CO., LTD公告董事會決議分配盈餘匯回母公司  (公告訊息 12/02 16:36)
4551 智伸科 代重要子公司GLOBAL WIN LIMITED公告董事會決議分配盈餘匯回母公司  (公告訊息 12/02 16:35)
4551 智伸科 代重要子公司東莞海盛電子科技有限公司公告董事會決議分配盈餘匯回母公司  (公告訊息 12/02 16:33)
2474 可成科技 代子公司可功科技(宿遷)有限公司公告處分有價證券之相關資料  (公告訊息 12/02 16:33)
6576 逸達 逸達董事會決議現金增資發行新股案  (公告訊息 12/02 16:33)
6576 逸達 逸達105年第2次股東臨時會重要決議事項  (公告訊息 12/02 16:32)
1437 勤益投控 代子公司勤德股份有限公司公告減資變更登記完成  (公告訊息 12/02 16:28)
2340 光磊 光磊總經理申請退休  (公告訊息 12/02 16:26)
5871 中租-KY 代子公司CIFSC公告向單一供應商採購金額超過新台幣五億元整。  (公告訊息 12/02 16:26)
3311 閎暉 代子公司”閎暉科技(蘇州)有限公司”公告處分時間受限制之定存  (公告訊息 12/02 16:25)
5256 銳捷 銳捷文華廠停工相關事宜  (公告訊息 12/02 16:23)
8458 影一 董事會決議辦理現金增資發行新股,供初次上櫃前之公開承銷案  (公告訊息 12/02 16:18)
3264 欣銓科技 欣銓科技與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約  (公告訊息 12/02 16:02)
2324 仁寶電腦 仁寶電腦受邀參加HSBC證券舉辦之法人說明會  (公告訊息 12/02 15:58)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市
(12/02)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 190.97 290.81 -99.83 連2買→賣 -99.83
投信 11.87 11.62 +0.24 賣→買 +0.24
自營商 48.88 55.72 -6.84 買→賣 -6.84
合計 251.72 358.15 -106.43 買→賣 -106.43
上櫃
(12/02)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 17.94 21.27 -3.34 買→3賣 -14.42
投信 1.56 4.93 -3.37 買→2賣 -5.26
自營商 5.68 6.38 -0.71 買→2賣 -1.57
合計 25.17 32.58 -7.41 連4賣 -20.77

資  券  變  化
  上市 (12/02) 上櫃 (12/02)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
1,296.24 +6.87 +0.53% 524.88 +0.92 +0.18%
  連增連減:  連增8日   連增連減:  連增4日
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
507,708 -6,740 -1.31% 173,737 -1,311 -0.75%
  連增連減:  連4增→減   連增連減:  增→減

現  股  當  沖
  上市 (12/02)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 198,153張 61.38億 61.45億 +676.3萬
當沖率 5.23% 8.04% 8.05%  
  上櫃 (12/02)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 34,181張 24.18億 24.19億 +174.8萬
當沖率 4.76% 15.26% 15.27%  

  最近瀏覽過的個股    資料日期: 12/02
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄

  成交價排行前100名  資料日期: 12/02
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
3008 大立光  3610  -40  -1.1  508  1
6510 精測  1100  -50  -4.4  524  2
1565 精華  607  +2  +0.3  209  3
6415 矽力-KY  470.5  -8.5  -1.8  416  4
5274 信驊  455  -5  -1.1  109  5
6414 樺漢  439  -8.5  -1.9  303  6
6409 旭隼  431  0  0  91  7
6452 康友-KY  417  -0.5  -0.1  334  8
910708 恒大健-DR  396.5  0  0  0  9
5904 寶雅  392  0  0  46  10
2207 和泰車  367  +0.5  +0.1  141  11
2059 川湖  365  -0.5  -0.1  180  12
3691 碩禾  359.5  -8  -2.2  604  13
8464 億豐  355.5  -1.5  -0.4  472  14
3529 力旺  332.5  +8  +2.5  164  15
1476 儒鴻  323.5  -8.5  -2.6  1259  16
4966 譜瑞-KY  312  -14  -4.3  1710  17
8406 金可-KY  289  -4.5  -1.5  40  18
6548 長華科  279  +0.5  +0.2  19  19
6462 神盾  276.5  -1.5  -0.5  429  20
4174 浩鼎  274  -4  -1.4  469  21
2723 美食-KY  265  -0.5  -0.2  647  22
2357 華碩  261  -2  -0.8  1791  23
2231 為升  260  -8  -3  325  24
3552 同致  260  -16.5  -6  4203  25
3081 聯亞  257  -6  -2.3  967  26
8044 網家  257  -26  -9.2  1695  27
5269 祥碩  255.5  -4  -1.5  507  28
2395 研華  253.5  -2.5  -1  469  29
8299 群聯  246.5  +1.5  +0.6  1528  30
3152 璟德  240.5  -2  -0.8  390  31
1590 亞德客-KY  239  -1  -0.4  190  32
2912 統一超  238.5  -2.5  -1  1013  33
1707 葡萄王  238  -2  -0.8  350  34
2474 可成  237.5  0  0  3402  35
2454 聯發科  225  +0.5  +0.2  4814  36
2729 瓦城  218  -1  -0.5  24  37
5903 全家  212  -2  -0.9  13  38
4947 昂寶-KY  208.5  -3  -1.4  626  39
3611 鼎翰  204  -1  -0.5  45  40
4162 智擎  203.5  -1.5  -0.7  324  41
1264 德麥  203  +1  +0.5  107  42
3293 鈊象  202  +3.5  +1.8  1930  43
5287 數字  199  +1  +0.5  85  44
2227 裕日車  197  -2  -1  79  45
8454 富邦媒  190.5  -2.5  -1.3  55  46
6523 達爾膚  189  -2.5  -1.3  39  47
8437 大地-KY  188  +2  +1.1  76  48
6446 藥華藥  187.5  +12  +6.8  2291  49
9921 巨大  186  -4  -2.1  572  50
8444 綠河-KY  182  0  0  135  51
3131 弘塑  181  -1.5  -0.8  39  52
8114 振樺電  180.5  +1.5  +0.8  117  53
4803 VHQ-KY  179.5  -6.5  -3.5  245  54
5263 智崴  179.5  -0.5  -0.3  39  55
2330 台積電  178  -5  -2.7  53946  56
4147 中裕  177.5  -1  -0.6  424  57
6803 崑鼎  176  0  0  17  58
2239 英利-KY  174  -1  -0.6  50  59
6238 勝麗  173  +3  +1.8  962  60
2228 劍麟  171  +3  +1.8  732  61
2707 晶華  170.5  -0.5  -0.3  227  62
2926 誠品生  170.5  -3.5  -2  66  63
6146 耕興  168  +1.5  +0.9  26  64
9951 皇田  166  +0.5  +0.3  414  65
8422 可寧衛  165.5  0  0  97  66
8436 大江  163.5  -5  -3  1310  67
3558 神準  157.5  -1  -0.6  491  68
2308 台達電  156.5  -1.5  -1  6846  69
1580 新麥  153  -0.5  -0.3  45  70
3665 貿聯-KY  153  -0.5  -0.3  377  71
4438 廣越  153  -1.5  -1  84  72
8083 瑞穎  151.5  0  0  10  73
8433 弘帆  150.5  -1  -0.7  165  74
1558 伸興  150  -0.5  -0.3  48  75
4163 鐿鈦  147  +1.5  +1  92  76
6499 益安  145.5  -2.5  -1.7  24  77
4137 麗豐-KY  145  +3  +2.1  713  78
1262 綠悅-KY  144.5  0  0  476  79
6504 南六  143.5  -2.5  -1.7  103  80
2727 王品  143  +1.5  +1.1  1906  81
1537 廣隆  141.5  +0.5  +0.4  132  82
6279 胡連  140  -1  -0.7  216  83
3130 一零四  136  0  0  1  84
8070 長華  134  0  0  114  85
9914 美利達  132  -4  -2.9  254  86
1477 聚陽  130.5  +0.5  +0.4  1839  87
2049 上銀  129.5  -1  -0.8  1524  88
3541 西柏  128.5  -2.5  -1.9  224  89
6464 台數科  127  -0.5  -0.4  2  90
8466 美喆-KY  126.5  0  0  65  91
1256 鮮活果汁-KY  125.5  -0.5  -0.4  8  92
6294 智基  123.5  +0.5  +0.4  81  93
2439 美律  122.5  -3  -2.4  5139  94
9910 豐泰  122  -1.5  -1.2  655  95
5245 智晶  121.5  +7  +6.1  529  96
6111 大宇資  121  +1.5  +1.3  85  97
3450 聯鈞  120  +0.5  +0.4  3360  98
4551 智伸科  120  -2.5  -2  312  99
1536 和大  119.5  -2  -1.6  1290  100

  成交張數排行前100名  資料日期: 12/02
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
00637L 元大滬深300正2  13.66  -0.19  -1.4  114877  1
6116 彩晶  8.71  -0.16  -1.8  69655  2
00632R 元大台灣50反1  16.28  +0.15  +0.9  54099  3
2330 台積電  178  -5  -2.7  53946  4
00633L 富邦上証正2  36.58  -0.49  -1.3  50854  5
2888 新光金  8.23  0  0  46237  6
1314 中石化  10.1  0  0  43969  7
3481 群創  10.8  -0.15  -1.4  42193  8
2409 友達  11.35  -0.1  -0.9  39504  9
2882 國泰金  48  -0.3  -0.6  34532  10
2891 中信金  17.6  +0.05  +0.3  31007  11
2823 中壽  35.5  +0.1  +0.3  29701  12
00672L 元大S&P原油正2  19.1  +0.48  +2.6  29294  13
2317 鴻海  81.7  -0.7  -0.8  29232  14
2885 元大金  11.55  -0.05  -0.4  25906  15
00642U 元大S&P石油  18.68  +0.02  +0.1  25856  16
1309 台達化  10.2  +0.5  +5.2  25795  17
6191 精成科  13.45  +0.85  +6.8  24385  18
2881 富邦金  50.8  +0.5  +1  23572  19
2377 微星  77.9  -4.3  -5.2  21615  20
1312 國喬  22  +0.5  +2.3  20772  21
2002 中鋼  25  +0.1  +0.4  19727  22
2303 聯電  11.3  -0.05  -0.4  17443  23
2883 開發金  7.99  -0.02  -0.2  16948  24
1310 台苯  21.5  +0.35  +1.6  15955  25
5469 瀚宇博  21.05  -0.15  -0.7  15536  26
2371 大同  9.67  -0.14  -1.4  15256  27
2892 第一金  16.9  +0.1  +0.6  14875  28
1216 統一  54.1  -0.4  -0.7  14843  29
2014 中鴻  10.4  +0.1  +1  14483  30
1605 華新  13.25  0  0  13598  31
2344 華邦電  9.76  -0.2  -2  13510  32
00676R 富邦臺灣加權反1  9.98  +0.09  +0.9  13430  33
8112 至上  24.9  -0.7  -2.7  12936  34
2412 中華電  106  -0.5  -0.5  12750  35
2890 永豐金  9.13  0  0  12601  36
2311 日月光  34.2  -0.15  -0.4  12563  37
2887 台新金  11.75  0  0  12543  38
00675L 富邦臺灣加權正2  9.83  -0.22  -2.2  11799  39
2408 南亞科  44.75  -0.5  -1.1  11781  40
1718 中纖  8.62  -0.05  -0.6  11753  41
2390 云辰  17.8  +0.1  +0.6  11403  42
2609 陽明  5.6  -0.08  -1.4  11311  43
006205 富邦上証  28.51  -0.18  -0.6  11133  44
1455 集盛  9.57  +0.07  +0.7  11097  45
3673 TPK-KY  56  +0.6  +1.1  11096  46
3428 光燿科  62.5  +4.8  +8.3  11028  47
1463 強盛  20.3  +0.95  +4.9  10433  48
1460 宏遠  17.85  +0.45  +2.6  10284  49
5880 合庫金  14  0  0  10148  50
2324 仁寶  18.2  0  0  10117  51
3702 大聯大  39  -0.65  -1.6  9991  52
2886 兆豐金  23.05  +0.15  +0.7  9676  53
2520 冠德  19.55  -0.1  -0.5  9560  54
3455 由田  43  +2.55  +6.3  9514  55
2884 玉山金  18.3  -0.1  -0.5  9189  56
00635U 元大S&P黃金  19.01  -0.04  -0.2  9092  57
2603 長榮  11.65  -0.2  -1.7  9006  58
2515 中工  6.41  -0.06  -0.9  8788  59
2618 長榮航  15.1  -0.15  -1  8564  60
2610 華航  9.5  -0.01  -0.1  8485  61
3231 緯創  22.85  -0.2  -0.9  8416  62
00639 富邦深100  10.45  -0.08  -0.8  8276  63
2405 浩鑫  8.02  +0.42  +5.5  8216  64
8069 元太  22.1  -0.25  -1.1  8037  65
6176 瑞儀  56  -1.3  -2.3  8031  66
2356 英業達  21.25  -0.35  -1.6  7791  67
0061 元大寶滬深  16.62  -0.08  -0.5  7664  68
3490 單井  37.3  +3.35  +9.9  7629  69
2023 燁輝  12.05  0  0  7368  70
1527 鑽全  80.3  +5.9  +7.9  7313  71
2834 臺企銀  8.1  +0.01  +0.1  7216  72
2501 國建  19.2  +0.5  +2.7  7086  73
4938 和碩  75.2  -1.3  -1.7  7024  74
2402 毅嘉  14.75  +0.75  +5.4  6974  75
2308 台達電  156.5  -1.5  -1  6846  76
2105 正新  60.8  +1  +1.7  6815  77
1447 力鵬  8.25  0  0  6512  78
00664R 國泰臺灣加權反1  18.42  +0.17  +0.9  6461  79
2498 宏達電  82.4  -2  -2.4  6421  80
2880 華南金  16.15  0  0  6304  81
1459 聯發  9.25  +0.67  +7.8  6271  82
2031 新光鋼  22.5  +0.25  +1.1  6269  83
3049 和鑫  8.8  -0.3  -3.3  6236  84
1301 台塑  91.4  +0.3  +0.3  6225  85
00655L 國泰中國A50正2  25.65  -0.31  -1.2  6186  86
2915 潤泰全  57.6  -0.8  -1.4  6122  87
2340 光磊  14.4  +0.2  +1.4  6083  88
1303 南亞  68.8  +0.3  +0.4  6066  89
2449 京元電子  26  -0.15  -0.6  5983  90
00665L 富邦H股正2  23.26  -0.59  -2.5  5965  91
3045 台灣大  105.5  0  0  5918  92
2352 佳世達  15.25  -0.1  -0.6  5838  93
00673R 元大S&P原油反1  19.79  -0.21  -1  5810  94
2816 旺旺保  16.75  +0.65  +4  5703  95
1409 新纖  9.44  +0.14  +1.5  5694  96
5871 中租-KY  54.8  +0.7  +1.3  5649  97
2313 華通  15.5  -0.05  -0.3  5622  98
1569 濱川  32.65  -1.95  -5.6  5620  99
1714 和桐  8.26  -0.01  -0.1  5577  100

  三大法人連買日數排行前100名  日期: 12/02
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
01003T 兆豐新光R1  14.01  +0.02  +0.1  20  +21770  1
1580 新麥  153  -0.5  -0.3  20  +777  2
8163 達方  20.85  +0.15  +0.7  19  +3440  3
2823 中壽  35.5  +0.1  +0.3  17  +129218  4
2633 台灣高鐵  18.9  -0.15  -0.8  17  +5139  5
9927 泰銘  35.7  +0.05  +0.1  17  +1179  6
5480 統盟  12.55  -0.1  -0.8  17  +434  7
8299 群聯  246.5  +1.5  +0.6  16  +6459  8
3360 尚立  19.1  -0.6  -3  16  +881  9
4906 正文  20.75  +0.15  +0.7  15  +5880  10
3299 帛漢  52.8  -0.4  -0.8  15  +1806  11
4533 協易機  14.4  +0.25  +1.8  15  +374  12
3624 光頡  20.05  0  0  15  +50  13
2889 國票金  8.3  +0.04  +0.5  14  +6205  14
2547 日勝生  9.54  -0.06  -0.6  14  +3280  15
2426 鼎元  11.6  +0.05  +0.4  14  +989  16
6261 久元  45.3  -0.2  -0.4  14  +397  17
1457 宜進  10.5  +0.1  +1  13  +3193  18
2612 中航  31.25  +0.9  +3  13  +2966  19
2332 友訊  10.3  0  0  13  +2023  20
1201 味全  18.2  +0.05  +0.3  13  +1499  21
8926 台汽電  22.25  0  0  13  +935  22
2480 敦陽科  27.5  -0.4  -1.4  13  +625  23
3491 昇達科  61.1  -0.4  -0.6  13  +569  24
6197 佳必琪  27.2  -0.2  -0.7  13  +382  25
1417 嘉裕  5.34  +0.01  +0.2  13  +367  26
1459 聯發  9.25  +0.67  +7.8  13  +328  27
1451 年興  24.4  0  0  13  +280  28
6191 精成科  13.45  +0.85  +6.8  12  +13044  29
0061 元大寶滬深  16.62  -0.08  -0.5  12  +11733  30
8464 億豐  355.5  -1.5  -0.4  12  +1386  31
008201 BP上證50  86.7  -1  -1.1  12  +92  32
2548 華固  59.7  -0.1  -0.2  11  +5571  33
3037 欣興  12.3  +0.1  +0.8  11  +4004  34
1717 長興  32.75  -0.1  -0.3  11  +1479  35
3383 新世紀  2.8  +0.01  +0.4  11  +1429  36
5531 鄉林  10.8  -0.2  -1.8  11  +1200  37
1515 力山  13.55  -0.15  -1.1  11  +464  38
5471 松翰  31.4  -0.35  -1.1  11  +250  39
3047 訊舟  10  -0.05  -0.5  11  +127  40
2002 中鋼  25  +0.1  +0.4  10  +60547  41
5522 遠雄  36.85  -0.15  -0.4  10  +1430  42
2020 美亞  15.1  +0.45  +3.1  10  +1358  43
1709 和益  17  -0.05  -0.3  10  +1116  44
8021 尖點  19.55  +0.05  +0.3  10  +534  45
6164 華興  14.3  +0.2  +1.4  10  +482  46
1612 宏泰  9.1  +0.04  +0.4  10  +210  47
1303 南亞  68.8  +0.3  +0.4  9  +15900  48
5388 中磊  79.7  -1.3  -1.6  9  +7158  49
3017 奇鋐  24.4  +0.15  +0.6  9  +3935  50
3324 雙鴻  99.1  +0.6  +0.6  9  +3481  51
1464 得力  27  +0.35  +1.3  9  +1264  52
3501 維熹  50.1  -0.2  -0.4  9  +818  53
3605 宏致  23.1  -0.4  -1.7  9  +583  54
1264 德麥  203  +1  +0.5  9  +401  55
1701 中化  18  +0.05  +0.3  9  +131  56
5013 強新  29.3  +0.25  +0.9  9  +115  57
1442 名軒  17.95  -0.05  -0.3  9  +108  58
6218 豪勉  18.8  0  0  9  +43  59
2204 中華  26.75  +0.05  +0.2  8  +9510  60
006207 FH滬深  21.34  -0.21  -1  8  +8746  61
1909 榮成  16.25  +0.1  +0.6  8  +7256  62
2905 三商  22.45  +0.2  +0.9  8  +1816  63
6108 競國  24.8  -0.35  -1.4  8  +1033  64
2233 宇隆  86.1  -2  -2.3  8  +1019  65
6161 捷波  10.8  +0.55  +5.4  8  +474  66
2616 山隆  28.25  +0.45  +1.6  8  +415  67
8011 台通  17.95  -0.15  -0.8  8  +376  68
8437 大地-KY  188  +2  +1.1  8  +299  69
8277 商丞  10.5  -0.25  -2.3  8  +187  70
6136 富爾特  24.1  0  0  8  +175  71
8103 瀚荃  27.7  +0.05  +0.2  8  +144  72
3402 漢科  22  -0.1  -0.4  8  +139  73
4721 美琪瑪  29.65  -0.35  -1.2  8  +92  74
8432 東生華  72  -0.2  -0.3  8  +58  75
1734 杏輝  24.05  +0.15  +0.6  8  +50  76
1786 科妍  56.5  -0.8  -1.4  8  +42  77
8107 大億科  22.55  -0.15  -0.7  8  +23  78
2881 富邦金  50.8  +0.5  +1  7  +47183  79
4977 眾達-KY  72.5  -0.6  -0.8  7  +2169  80
6220 岳豐  52  +0.7  +1.4  7  +980  81
2101 南港  29.3  +0.1  +0.3  7  +973  82
2405 浩鑫  8.02  +0.42  +5.5  7  +903  83
3019 亞光  30  -0.2  -0.7  7  +867  84
9940 信義  32.3  +0.1  +0.3  7  +623  85
2030 彰源  10.8  +0.05  +0.5  7  +559  86
3031 佰鴻  11.35  +0.15  +1.3  7  +498  87
9941 裕融  75.9  -0.5  -0.6  7  +418  88
5289 宜鼎  87.3  +0.3  +0.3  7  +413  89
5227 立凱-KY  33.3  -0.15  -0.4  7  +413  90
1592 英瑞-KY  48.3  0  0  7  +320  91
5536 聖暉  88.3  +0.7  +0.8  7  +289  92
3437 榮創  21.8  -0.2  -0.9  7  +273  93
3508 位速  16.5  +0.2  +1.2  7  +196  94
6509 聚和  18.1  0  0  7  +183  95
2705 六福  8.11  -0.13  -1.6  7  +119  96
2530 華建  13.9  -0.4  -2.8  7  +95  97
3388 崇越電  61.2  -0.9  -1.4  7  +89  98
1730 花仙子  37.8  +0.2  +0.5  7  +77  99
3579 尚志  10.3  0  0  7  +67  100

  2016年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
3008 大立光  3610  63.5  0  63.5  1.76  1
1565 精華  607  23.5  0  23.5  3.87  2
3691 碩禾  359.5  20  0  20  5.56  3
6409 旭隼  431  15  0.5  15.5  3.6  4
2357 華碩  261  15  0  15  5.75  5
3558 神準  157.5  13  0  13  8.25  6
2227 裕日車  197  12.5  0  12.5  6.35  7
5287 數字  199  12  0.32  12.32  6.19  8
3131 弘塑  181  12  0  12  6.63  9
8299 群聯  246.5  12  0  12  4.87  10
3081 聯亞  257  9  3  12  4.67  11
2207 和泰車  367  12  0  12  3.27  12
1264 德麥  203  11  0  11  5.42  13
2454 聯發科  225  11  0  11  4.89  14
2729 瓦城  218  10.6  0  10.6  4.86  15
1476 儒鴻  323.5  10.5  0  10.5  3.25  16
2059 川湖  365  10.1  0  10.1  2.77  17
4137 麗豐-KY  145  10  0  10  6.9  18
8422 可寧衛  165.5  10  0  10  6.04  19
3611 鼎翰  204  10  0  10  4.9  20
2474 可成  237.5  10  0  10  4.21  21
2231 為升  260  8.98  1  9.97  3.84  22
3152 璟德  240.5  9.95  0  9.95  4.14  23
1477 聚陽  130.5  9.51  0.35  9.86  7.56  24
6803 崑鼎  176  9.69  0  9.69  5.51  25
1558 伸興  150  9.5  0  9.5  6.33  26
6452 康友-KY  417  9.2  0  9.2  2.21  27
3034 聯詠  107  9  0  9  8.41  28
5904 寶雅  392  8.8  0.1  8.9  2.27  29
2707 晶華  170.5  8.87  0  8.87  5.2  30
6414 樺漢  439  8.82  0  8.82  2.01  31
3450 聯鈞  120  6.5  2  8.5  7.08  32
1589 永冠-KY  108.5  8.45  0  8.45  7.79  33
2926 誠品生  170.5  7.58  0.5  8.08  4.74  34
8464 億豐  355.5  8.08  0  8.08  2.27  35
5264 鎧勝-KY  85.7  8  0  8  9.33  36
8066 來思達  91.8  8  0  8  8.71  37
3130 一零四  136  8  0  8  5.88  38
8114 振樺電  180.5  7.75  0.25  8  4.43  39
6523 達爾膚  189  3  5  8  4.23  40
4947 昂寶-KY  208.5  6  2  8  3.84  41
5274 信驊  455  8  0  8  1.76  42
8083 瑞穎  151.5  7.8  0  7.8  5.15  43
1537 廣隆  141.5  7.5  0  7.5  5.3  44
2929 淘帝-KY  105  5.45  1.98  7.43  7.07  45
4438 廣越  153  7.2  0  7.2  4.71  46
2912 統一超  238.5  7.2  0  7.2  3.02  47
6121 新普  93.3  7  0  7  7.5  48
8070 長華  134  7  0  7  5.22  49
1580 新麥  153  7  0  7  4.58  50
8454 富邦媒  190.5  7  0  7  3.67  51
2451 創見  86.5  6.8  0  6.8  7.86  52
8406 金可-KY  289  6.8  0  6.8  2.35  53
910861 神州-DR  12.7  6.69  0  6.69  52.7  54
6238 勝麗  173  5.88  0.78  6.67  3.85  55
6464 台數科  127  6.6  0  6.6  5.2  56
8255 朋程  97.1  6.5  0  6.5  6.69  57
8044 網家  257  5.24  1.05  6.29  2.45  58
9910 豐泰  122  5  1.2  6.2  5.08  59
8466 美喆-KY  126.5  6.2  0  6.2  4.9  60
9921 巨大  186  6.2  0  6.2  3.33  61
6146 耕興  168  6  0.1  6.1  3.63  62
2542 興富發  46.95  6  0  6  12.8  63
4912 聯德控股-KY  77.3  6  0  6  7.76  64
8416 實威  86.5  6  0  6  6.94  65
5536 聖暉  88.3  6  0  6  6.8  66
6271 同欣電  92.5  6  0  6  6.49  67
6451 訊芯-KY  93.8  6  0  6  6.4  68
6206 飛捷  97.4  6  0  6  6.16  69
2066 世德  109.5  6  0  6  5.48  70
2330 台積電  178  6  0  6  3.37  71
2395 研華  253.5  6  0  6  2.37  72
3529 力旺  332.5  6  0  6  1.8  73
6510 精測  1100  6  0  6  0.55  74
8942 森鉅  79.3  5.99  0  5.99  7.56  75
3665 貿聯-KY  153  5.4  0.49  5.9  3.85  76
6294 智基  123.5  3.8  2  5.8  4.7  77
3045 台灣大  105.5  5.6  0  5.6  5.31  78
6279 胡連  140  5.6  0  5.6  4  79
1707 葡萄王  238  5.6  0  5.6  2.35  80
4557 永新-KY  67.3  5.58  0  5.58  8.3  81
4545 銘鈺  42.5  5.5  0  5.5  12.9  82
2548 華固  59.7  5.5  0  5.5  9.21  83
4736 泰博  105.5  5  0.5  5.5  5.21  84
6230 超眾  119  5.5  0  5.5  4.62  85
9914 美利達  132  5.5  0  5.5  4.17  86
8433 弘帆  150.5  5.5  0  5.5  3.65  87
9951 皇田  166  5.5  0  5.5  3.31  88
2412 中華電  106  5.49  0  5.49  5.17  89
2732 六角  74.1  3.97  1.49  5.46  7.37  90
3623 富晶通  55.5  5.42  0  5.42  9.77  91
3693 營邦  60.4  5.3  0  5.3  8.77  92
3552 同致  260  5.25  0  5.25  2.02  93
6277 宏正  79.8  5.2  0  5.2  6.52  94
4938 和碩  75.2  5.03  0  5.03  6.69  95
1808 潤隆  32.5  5.01  0  5.01  15.4  96
5288 豐祥-KY  74.1  5.01  0  5.01  6.76  97
4987 科誠  45.15  5  0  5  11.1  98
3234 光環  52.9  5  0  5  9.45  99
6214 精誠  56.5  5  0  5  8.85  100

  2016年 殖利率 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
910861 神州-DR  12.7  6.69  0  6.69  52.7  1
2316 楠梓電  18.6  4.5  0  4.5  24.2  2
6234 高僑  16.85  1  3  4  23.7  3
2537 聯上發  9.97  0.8  0.8  1.6  16  4
6186 新潤  22.25  3  0.5  3.5  15.7  5
1516 川飛  16.6  0  2.57  2.57  15.5  6
1808 潤隆  32.5  5.01  0  5.01  15.4  7
6177 達麗  20.05  2.98  0.1  3.08  15.4  8
2331 精英  13.3  2  0  2  15  9
6266 泰詠  11.15  0.8  0.8  1.6  14.3  10
3056 總太  18.7  2.5  0  2.5  13.4  11
3607 谷崧  31.8  4.2  0  4.2  13.2  12
3321 同泰  13.2  1.73  0  1.73  13.1  13
4545 銘鈺  42.5  5.5  0  5.5  12.9  14
2542 興富發  46.95  6  0  6  12.8  15
3060 銘異  29.8  3.8  0  3.8  12.8  16
2538 基泰  10.2  1.3  0  1.3  12.7  17
3684 榮昌  31.65  2.5  1.5  4  12.6  18
3624 光頡  20.05  2.5  0  2.5  12.5  19
2539 櫻花建  25  1.1  2  3.1  12.4  20
2597 潤弘  37.7  4.6  0  4.6  12.2  21
6207 雷科  20.5  2.5  0  2.5  12.2  22
3048 益登  16.7  1  1  2  12  23
6210 慶生  33.5  4  0  4  11.9  24
4153 鈺緯  38.45  3  1.5  4.5  11.7  25
3209 全科  24.2  1.2  1.6  2.8  11.6  26
2530 華建  13.9  1.6  0  1.6  11.5  27
2108 南帝  22  2  0.5  2.5  11.4  28
1442 名軒  17.95  1  1  2  11.1  29
8048 德勝  25.25  2.5  0.3  2.8  11.1  30
4987 科誠  45.15  5  0  5  11.1  31
8096 擎亞  13.7  0.08  1.42  1.5  10.9  32
2736 高野  22.85  2.5  0  2.5  10.9  33
5215 科嘉-KY  27.9  3  0  3  10.8  34
2511 太子  10.5  1.1  0  1.1  10.5  35
8928 鉅明  23.95  2.5  0  2.5  10.4  36
8086 宏捷科  45.8  4.75  0  4.75  10.4  37
2887 台新金  11.75  0.48  0.72  1.21  10.3  38
5525 順天  14.6  1.5  0  1.5  10.3  39
5604 中連貨  31.4  3.2  0  3.2  10.2  40
2890 永豐金  9.13  0.43  0.5  0.93  10.2  41
6432 今展科  24.7  2.5  0  2.5  10.1  42
5356 協益  39.6  4  0  4  10.1  43
3028 增你強  16.9  1.7  0  1.7  10.1  44
6189 豐藝  30.05  3  0  3  9.98  45
5464 霖宏  15.05  1.5  0  1.5  9.97  46
3030 德律  40.5  4  0  4  9.88  47
2636 台驊  20.25  1.8  0.2  2  9.86  48
6109 亞元  12.25  1.2  0  1.2  9.8  49
3623 富晶通  55.5  5.42  0  5.42  9.77  50
5508 永信建  24.3  2.37  0  2.37  9.75  51
2536 宏普  26.75  2.6  0  2.6  9.72  52
6185 幃翔  20.6  1.6  0.4  2  9.71  53
8163 達方  20.85  2  0  2  9.59  54
5522 遠雄  36.85  3.5  0  3.5  9.5  55
3234 光環  52.9  5  0  5  9.45  56
2404 漢唐  47.8  4.5  0  4.5  9.41  57
3356 奇偶  43.6  4  0.1  4.1  9.4  58
2374 佳能  16.05  1.5  0  1.5  9.35  59
6151 晉倫  23.55  2.2  0  2.2  9.34  60
5264 鎧勝-KY  85.7  8  0  8  9.33  61
3211 順達  37.5  3.5  0  3.5  9.33  62
4979 華星光  32.4  3.01  0  3.01  9.28  63
1566 捷邦  16.15  1.5  0  1.5  9.29  64
5213 亞昕  12.95  1.2  0  1.2  9.27  65
2548 華固  59.7  5.5  0  5.5  9.21  66
5410 國眾  13.25  1.22  0  1.22  9.21  67
2509 全坤建  17.4  1.6  0  1.6  9.2  68
5276 達輝-KY  21.8  2  0  2  9.17  69
3299 帛漢  52.8  4.84  0  4.84  9.17  70
6221 晉泰  23.9  1.69  0.5  2.19  9.16  71
2891 中信金  17.6  0.81  0.8  1.61  9.15  72
1108 幸福  9.31  0.85  0  0.85  9.13  73
1599 宏佳騰  49.35  3  1.5  4.5  9.12  74
5438 東友  13.35  1.2  0  1.2  8.99  75
5225 東科-KY  33.5  3.01  0  3.01  9  76
2856 元富證  8.37  0.4  0.35  0.75  8.96  77
8215 明基材  13.4  1.2  0  1.2  8.96  78
1805 寶徠  5.62  0.5  0  0.5  8.9  79
5403 中菲  29.25  2.6  0  2.6  8.89  80
6214 精誠  56.5  5  0  5  8.85  81
3033 威健  17  1.5  0  1.5  8.8  82
2426 鼎元  11.6  1.02  0  1.02  8.82  83
2493 揚博  26.2  2.3  0  2.3  8.78  84
3693 營邦  60.4  5.3  0  5.3  8.77  85
4432 銘旺實  45.6  4  0  4  8.77  86
9946 三發地產  11.45  1  0  1  8.73  87
3213 茂訊  35.55  3.1  0  3.1  8.72  88
6216 居易  29.6  2.58  0  2.58  8.7  89
8066 來思達  91.8  8  0  8  8.71  90
6136 富爾特  24.1  2.1  0  2.1  8.71  91
8131 福懋科  23  2  0  2  8.7  92
3556 禾瑞亞  47.25  3.7  0.4  4.1  8.68  93
3528 安馳  28.85  2.3  0.2  2.5  8.67  94
4113 聯上  9.35  0.81  0  0.81  8.69  95
2640 大車隊  43.7  3.28  0.5  3.78  8.65  96
8429 金麗-KY  39.45  0.4  3  3.4  8.62  97
8249 菱光  20.9  1.8  0  1.8  8.61  98
6470 宇智  46.55  4  0  4  8.59  99
5015 華祺  23.4  2  0  2  8.55  100

股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2016 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。