Goodinfo!
台灣股市資訊網
主要資訊
 上市大盤
 上櫃大盤
 類股一覽
 公告訊息
 股票篩選 (新)
 股票篩選 (舊)
 財報比較
股東資訊
 股東會訊息
 除權息一覽
 股利一覽
 停資停券
其他連結
 意見留言
 手機版網站
 
熱門排行
 成交價
 上漲幅度
 連續漲停
 成交張數
 法人買超
 法人一直買
 券資比
 股利排行
 殖利率
 PER排行
 獲利排行
 由虧轉盈
 獲利創新高
 年度ROA
 年度ROE
 年度EPS

即將除權息股票
股票名稱 日期 股利
8440 綠電 05/22 息 0.9
6506 雙邦 05/25 權 0.3
6506 雙邦 05/25 息 0.3
5225 F-東科 05/27 息 5
5266 F*AS 05/28 息 1.35
1757 國慶 05/29 權 1
1757 國慶 05/29 息 1
8454 富邦媒 06/01 息 8.48
8070 長華 06/03 息 3.5
6026 福邦證券 06/04 息 0.5
6219 富旺 06/04 權 1.69
6219 富旺 06/04 息 0.72
6428 淘米 06/05 息 1
2612 中航 06/15 息 1.3
8422 可寧衛 07/08 息 8

2015年 殖利率 前100名
股票名稱股價合計
股利
殖利
率%
4113 聯上 22.35  4.54  20.3
2331 精英 30.8  16.2
4930 燦星網 25.8  15.5
6023 元大期 50.2  6.94  13.8
5508 永信建 60  8.11  13.5
6219 富旺 17.9  2.41  13.5
5015 華祺 22.9  13.1
6177 達麗 40.85  5.2  12.7
3312 弘憶股 11.7  1.4  12
1808 潤隆 33.45  12
6431 F-光麗 21  2.5  11.9
2597 潤弘 65.1  7.5  11.5
6188 廣明 29.15  3.2  11
5464 霖宏 20.4  2.2  10.8
6186 新潤 27.9  10.8
5514 三豐 19.15  10.4
4542 科嶠 38.45  10.4
2104 中橡 31.95  3.3  10.3
3666 光耀 29.7  10.1
3056 總太 19.85  10.1
5522 遠雄 38.35  3.8  9.91
2493 揚博 28.6  2.8  9.79
2545 皇翔 41  9.76
6298 崴強 20.55  9.73
2537 聯上發 10.3  9.71
5511 德昌 27.65  2.65  9.58
6168 宏齊 15.95  1.5  9.4
2227 裕日車 321  30  9.35
5603 陸海 21.6  9.26
5371 中光電 38.1  3.5  9.19
2489 瑞軒 17.55  1.6  9.12
6265 方土昶 9.55  0.87  9.09
2542 興富發 76.9  9.1
6292 迅德 33.35  9
5356 協益 61.5  5.5  8.94
3032 偉訓 22.4  8.93
2107 厚生 31.4  2.8  8.92
2841 台開 13.5  1.2  8.89
2024 志聯 9.05  0.8  8.84
2890 永豐金 14.1  1.24  8.77
1715 萬洲 18  1.58  8.78
2546 根基 17.2  1.5  8.72
2377 微星 34.55  8.68
6136 富爾特 26.7  2.31  8.65
3028 增你強 19.65  1.7  8.65
3209 全科 32.4  2.8  8.64
6203 海韻 40.7  3.5  8.6
3036 文曄 46.6  8.58
2402 毅嘉 23.4  8.55
6189 豐藝 37.6  3.2  8.51
6143 振曜 59  8.47
2845 遠東銀 11.1  0.94  8.44
6241 易通展 21.3  1.8  8.45
5276 F-達輝 23.75  8.42
3033 威健 23.3  1.95  8.36
2064 晉椿 23.9  8.37
9912 偉聯 11.95  8.37
3315 宣昶 21.55  1.8  8.35
2596 綠意 18  1.5  8.33
5487 通泰 24.05  8.32
1229 聯華 21.65  1.8  8.31
5410 國眾 13  1.08  8.31
6115 鎰勝 42.2  3.5  8.29
8271 宇瞻 26.6  2.2  8.27
6185 幃翔 30.25  2.5  8.26
2302 麗正 7.87  0.65  8.27
2812 台中銀 10.8  0.89  8.24
2034 允強 24.3  8.23
2437 旺詮 60.9  8.21
2915 潤泰全 73.1  8.21
2547 日勝生 14.65  1.2  8.19
3587 閎康 49.05  8.15
3217 優群 15.95  1.3  8.15
2520 冠德 24.65  8.11
1442 名軒 24.75  8.08
5203 訊連 86.7  8.07
6261 久元 63.3  5.1  8.06
8088 品安 19.9  1.6  8.04
2539 櫻花建 37.35  8.03
5525 順天 18.7  1.5  8.02
3291 遠翔科 25  8
2838 聯邦銀 10.75  0.86  8
9945 潤泰新 50.1  7.98
3299 帛漢 56.4  4.5  7.98
3048 益登 27.6  2.2  7.97
3531 先益 18.85  1.5  7.96
2356 英業達 22.05  1.75  7.94
8401 白紗科 15  1.19  7.96
2030 彰源 12.65  7.91
1541 錩泰 21.65  1.71  7.91
3623 富晶通 38  7.89
2458 義隆 45.85  3.6  7.85
5251 天鉞電 44.7  3.5  7.83
5820 日盛金 8.95  0.7  7.87
6128 上福 35.9  2.8  7.8
3057 喬鼎 25.75  7.77
8099 大世科 21.9  1.7  7.76
2376 技嘉 35  2.7  7.71
8213 志超 45.4  3.5  7.71
6196 帆宣 26  7.69
股票代號/名稱  
  
選擇登入帳號 記住我

上市指數 9638.80  (+60.24 / +0.63%)
最高: 9674.77  (+96.21 / +1.00%)
最低: 9606.51  (+27.95 / +0.29%)
昨日收盤: 9578.56
成交金額: 997.73 億元
成交張數: 5,692,444 張
成交筆數: 914,718 筆
資料時間: 5/22
上櫃指數 139.71  (+0.71 / +0.51%)
最高: 140.68  (+1.68 / +1.21%)
最低: 139.05  (+0.05 / +0.04%)
昨日收盤: 139.00
成交金額: 245.86 億元
成交張數: 377,111 張
成交筆數: 206,123 筆
資料時間: 5/22
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
14 6 477 116 326
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
18 4 380 78 236

股  市  最  新  訊  息
5505 和旺 召開和旺重大訊息記者會說明會  (公告訊息 05/22 18:54)
6456 F-GIS F-GIS召開上市前業績發表會  (公告訊息 05/22 18:46)
9945 潤泰創新 更正潤泰創新104年股東常會公告及開會通知書  (公告訊息 05/22 18:45)
2474 可成科技 代子公司可勝科技(泰州)有限公司公告累計處分有價證券之相關資料  (公告訊息 05/22 18:40)
3613 碩達科技 更正碩達科技103年度合併及個體財報附註內容。  (公告訊息 05/22 18:40)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦人壽公告擬投資英國倫敦不動產  (公告訊息 05/22 18:40)
2881 富邦金 富邦金控代富昇人身保代公告新任總經理  (公告訊息 05/22 18:39)
2881 富邦金 富邦金控代富昇人身保代公告董事長變動情形  (公告訊息 05/22 18:39)
2881 富邦金 富邦金控代富昇人身保代公告103年度股利配發基準日  (公告訊息 05/22 18:38)
2317 鴻海 代子公司鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 05/22 18:37)
2317 鴻海 參加「富邦論壇」  (公告訊息 05/22 18:36)
2881 富邦金 富邦金控代富昇人身保代公告股東會決議事項  (公告訊息 05/22 18:33)
2881 富邦金 富邦金控代富昇財產保代公告新任總經理  (公告訊息 05/22 18:32)
2881 富邦金 富邦金控代富昇財產保代公告董事長變動情形  (公告訊息 05/22 18:31)
2881 富邦金 富邦金控代富昇財產保代公告103年度股利配發基準日  (公告訊息 05/22 18:31)
2881 富邦金 富邦金控代富昇財產保代公告股東會決議事項  (公告訊息 05/22 18:30)
2881 富邦金 富邦金控代富邦期貨公告103年度股利配發基準日事宜  (公告訊息 05/22 18:29)
2881 富邦金 富邦金控代富邦期貨公告股東會重要決議事項  (公告訊息 05/22 18:29)
3036 文曄科技 代重要子公司志遠電子股份有限公司公告董事會決議股利分派事宜  (公告訊息 05/22 18:19)
8406 F-金可 F-金可受邀參加Daiwa-Cathay大和國泰於104年05/26-29日在美國所舉辦之「Daiwa Investment Conference USA 2015」  (公告訊息 05/22 18:19)
4922 桑緹亞 桑緹亞被台北市政府罰鍰事宜  (公告訊息 05/22 18:18)
1413 宏洲化工 宏洲化工104年股東常會解除董事之競業禁止事宜  (公告訊息 05/22 18:14)
4930 燦星網通 代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告104年股東會決議事宜  (公告訊息 05/22 18:04)
2731 雄獅旅遊 雄獅旅遊訂於104年5月25日舉辦法人說明會  (公告訊息 05/22 18:03)
1413 宏洲化工 宏洲化工補選董事六席及監察人一席  (公告訊息 05/22 18:00)
911616 杜康控股 證券及期貨法(第289章)證券及期貨(披露權益)規例2012年主要股東/基金單位持有人證券權益申報書  (公告訊息 05/22 18:00)
5356 協益電子 協益電子召開重大訊息說明記者會內容  (公告訊息 05/22 17:55)
6702 復興航空 復興航空法人董事改派代表人  (公告訊息 05/22 17:54)
5820 日盛金控 日盛金控代子公司日盛銀行公告103年度盈餘分配現金股利配息基準日  (公告訊息 05/22 17:51)
5820 日盛金控 日盛金控代子公司日盛銀行公告103年度盈餘轉增資基準日  (公告訊息 05/22 17:49)
1413 宏洲化工 宏洲化工104年股東會常會重要決議  (公告訊息 05/22 17:47)
911611 中國泰山 回覆新交所2014年報的詢問  (公告訊息 05/22 17:43)
2734 易飛網 易飛網發行國內第一次有擔保轉換公司債收足債款  (公告訊息 05/22 17:35)
4546 長亨 長亨發言人異動  (公告訊息 05/22 17:30)
2316 楠梓電 104年5月12日代子公司Wus Group Holdings Co., LTD.公告董事會決議出售大陸投資事業之補充公告  (公告訊息 05/22 17:28)
1260 富味鄉 富味鄉收到財政部關務署臺北關行政處分書  (公告訊息 05/22 17:28)
5515 建國工程 建國工程第四次買回庫藏股執行結果  (公告訊息 05/22 17:27)
2316 楠梓電 104年5月12日代子公司Wus Group Holdings CO., LTD. 公告董事會決議出售大陸投資事業滬士電子(股)公司 83,700,000股以內之股票事宜補充公告  (公告訊息 05/22 17:27)
2101 南港輪胎 南港輪胎南港廠土地開發案最新進度說明。  (公告訊息 05/22 17:24)
4144 F-康聯 F-康聯董事會決議配息基準日  (公告訊息 05/22 17:22)
6414 樺漢科技 樺漢科技受邀參加元大寶來證券股份有限公司所舉辦之海外法人說明會  (公告訊息 05/22 17:20)
4144 F-康聯 F-康聯104年股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/22 17:18)
產業情報 《產業》安心彩妝,訴求「唇」天然  (中時電子報 05/22 17:17)
國際財經 ADI推出四通道24 GHz接收器降頻轉換器  (中時電子報 05/22 17:16)
4732 彥臣生技 彥臣生技104年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案  (公告訊息 05/22 17:12)
4732 彥臣生技 彥臣生技104年股東常會補選董事當選名單暨董事變動達三分之一以上  (公告訊息 05/22 17:11)
3529 力旺 力旺受邀參加大和國泰證券舉辦之海外法人說明會  (公告訊息 05/22 17:11)
4732 彥臣生技 104年股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/22 17:10)
1449 佳和實業 代子公司猛揮營造(股)公司公告104年度股東會決議事項  (公告訊息 05/22 17:08)
6414 樺漢科技 樺漢科技國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整  (公告訊息 05/22 17:07)
2385 群光電子 群光電子受富邦證券邀請參加「Fubon Taiwan Forum」。  (公告訊息 05/22 17:02)
5233 有量科技 有量科技104年股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/22 17:02)
1909 榮成 更正榮成104年1-3月份關係人交易自結申報數與會計師核閱數差異為,誤將為非關係人往來金額計入其他關係人往來  (公告訊息 05/22 17:01)
4198 環瑞醫 代子公司SMTH AG依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告。  (公告訊息 05/22 16:59)
2384 勝華科技 勝華科技未依規定期限公告申報財務報告  (公告訊息 05/22 16:58)
產業情報 《產業》微風集團董座廖偉志辭世,享壽67歲  (中時電子報 05/22 16:57)
4415 台原藥 台原藥有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解  (公告訊息 05/22 16:56)
2891 中信金 代印尼子行公告年度股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/22 16:55)
4415 台原藥 (更正)台原藥104年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率  (公告訊息 05/22 16:48)
2887 台新金控 台新金控103年度合併財務報告之附註及XBRL上傳資料,其中附表轉投資事業相關資訊之一項投資損益正負號誤植更正,誤植處並未影響財務報表損益及淨值。  (公告訊息 05/22 16:47)
8464 億豐 2015年3月份及4月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率  (公告訊息 05/22 16:44)
國際股市 《港股》看好陸資南下,恆指大漲1.7%  (中時電子報 05/22 16:37)
9106 新焦點 延遲寄發通函  (公告訊息 05/22 16:33)
910708 恒大健 恒大健(原名: 新傳媒集團控股有限公司)更名為「恒大健康產業集團有限公司」之事宜  (公告訊息 05/22 16:32)
910708 恒大健 恒大健為配合更名作業,訂定暫停受理台灣存託憑證兌回及再發行申請作業  (公告訊息 05/22 16:31)
6288 聯嘉光電 更新聯嘉光電5/21上傳資訊觀測站之議事手冊及會議補充資料之營業報告書內容  (公告訊息 05/22 16:30)
6288 聯嘉光電 更正聯嘉光電5/12上傳資訊觀測站之股東會各項議案參考資料之營業報告書內容  (公告訊息 05/22 16:30)
2922 京華城 京華城董事會決議103年度私募特別股案於剩餘期間內之未募集股數將不再募集  (公告訊息 05/22 16:28)
6482 弘煜科技 弘煜科技104年股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/22 16:28)
產業情報 非法原料流竄 炸豬皮、蜜餞、紅豆等淪陷  (中時電子報 05/22 16:27)
8044 網路家庭 網路家庭受邀參加Jefferies Greater China TMT Summer Cummit & Tour 2015  (公告訊息 05/22 16:23)
6272 驊陞科技 104年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率  (公告訊息 05/22 16:22)
4415 台原藥 台原藥財務資訊  (公告訊息 05/22 16:22)
2887 台新金控 (補充)台新金控代子公司台新銀行公告申請發行104年度次順位金融債券,發行總額不超過新臺幣200億元  (公告訊息 05/22 16:18)
國際財經 《國際金融》超越26年前高峰,日股市值改寫紀錄  (中時電子報 05/22 16:17)
國際股市 陸股登4600 創87個月來新高  (中時電子報 05/22 16:14)
股市焦點 《集中市場》股王掌旗,三大法人買超41.81億元  (中時電子報 05/22 16:13)
5245 智晶 智晶股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣公告  (公告訊息 05/22 16:05)
3516 亞帝歐 亞帝歐光電科技(吳江)有限公司處份銀行組合式商品  (公告訊息 05/22 16:04)
2301 光寶科技 受邀參加券商舉辦之法人說明會  (公告訊息 05/22 16:01)
產業情報 《傳產》買房頭期款,北市大安區要存20年  (中時電子報 05/22 15:57)
1305 華夏 華夏對子公司華夏聚合股份有限公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達華夏最近期財務報表淨值百分之五以上。  (公告訊息 05/22 15:55)
6170 統振 代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議一0四年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間  (公告訊息 05/22 15:51)
股市焦點 《熱門族群》旅展登場,廉航祭優惠搶客  (中時電子報 05/22 15:47)
6101 弘捷 更正弘捷104年04月營收資訊  (公告訊息 05/22 15:39)
2740 天蔥 天蔥名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」  (公告訊息 05/22 15:37)
國際股市 《大陸股市》滬指收高2.83%,周漲幅8.1%  (中時電子報 05/22 15:37)
6457 紘康科技 紘康科技初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構  (公告訊息 05/22 15:35)
3044 健鼎科技 代健鼎科技之子公司Tripod Overseas Co.,Ltd公告其新增資金貸與金額達新台幣一千萬以上且達健鼎科技最近期財務報表淨值百分之二以上。  (公告訊息 05/22 15:34)
3287 廣寰 代廣寰重要子公司廣盈資訊股份有限公司公告董事會決議召開104年股東常會  (公告訊息 05/22 15:33)
3287 廣寰 代廣寰重要子公司廣盈資訊股份有限公司公告董事會決議股利分派  (公告訊息 05/22 15:32)
國際股市 《韓股》外資搶買,韓股收漲1.1%  (中時電子報 05/22 15:27)
個股動態 《金融股》彰銀理財講座,剖析下半年趨勢  (中時電子報 05/22 15:27)
4559 久裕興 久裕興董事會決議召開104年股東常會相關事宜 (補正報告事項)  (公告訊息 05/22 15:26)
4194 禾生技 禾生技104年股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/22 15:24)
5388 中磊電子 中磊電子受邀參加富邦證券舉辦之2015年「富邦投資論壇」  (公告訊息 05/22 15:23)
5013 強新工業 代重要子公司蘇州強新合金材料科技有限公司公告-董事會決議股利分配基準日  (公告訊息 05/22 15:18)
國際股市 《日股》經濟展望樂觀,日股連六紅  (中時電子報 05/22 15:17)
5013 強新工業 代重要子公司蘇州強新合金材料科技有限公司公告-董事會決議盈餘分派之相關訊息  (公告訊息 05/22 15:15)
2417 圓剛 更正圓剛104年1月至4月公告之背書保證與資金貸與金額  (公告訊息 05/22 15:11)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市
(5/22)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 230.64 203.91 +26.74 連2賣轉買 +26.74
投信 13.30 15.09 -1.78 連2買→2賣 -2.47
自營商 107.11 90.25 +16.86 連2賣轉買 +16.86
合計 351.05 309.24 +41.81 連2賣轉買 +41.81
上櫃
(5/22)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 18.22 17.50 +0.72 - -
投信 5.88 4.84 +1.04 連2賣→3買 +1.87
自營商 17.70 14.41 +3.29 - -
合計 41.80 36.75 +5.05 - -

資  券  變  化
  上市 (5/21) 上櫃 (5/21)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
2,052.87 +8.52 +0.42% 698.92 +0.83 +0.12%
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
401,699 +1,512 +0.38% 85,775 -173 -0.2%

  成交價排行前100名  資料日期: 05/22
股票名稱 走勢 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
 3008 大立光 3460 +155 +4.7% 1026 1
 3658 漢微科 2295 +35 +1.6% 485 2
 0081 恒香港 1030 0 0% 4 3
 0080 恒中國 545 +4.9 +0.9% 9 4
 1565 精華 542 +2 +0.4% 97 5
 3691 碩禾 533 -3 -0.6% 2143 6
 2207 和泰車 496 +2 +0.4% 116 7
 8044 網家 448.5 +9.5 +2.2% 1010 8
 2059 川湖 438 -10.5 -2.3% 582 9
 1476 儒鴻 435 +7 +1.6% 659 10
 8406 F-金可 412.5 -2.5 -0.6% 140 11
 2454 聯發科 410 +10 +2.5% 8994 12
 2231 為升 405.5 -5.5 -1.3% 735 13
 6409 旭隼 392.5 +6.5 +1.7% 152 14
 5287 數字 385 +2 +0.5% 20 15
 5263 智崴 379 -5 -1.3% 119 16
 3529 力旺 375.5 +6 +1.6% 1181 17
 5904 寶雅 364 +3 +0.8% 161 18
 2474 可成 353 +9 +2.6% 6080 19
 6414 樺漢 338 +8 +2.4% 2260 20
 4966 F-譜瑞 321.5 -0.5 -0.2% 2957 21
 2227 裕日車 321 -4 -1.2% 149 22
 6415 F-矽力 317.5 -6.5 -2% 369 23
 4174 浩鼎 307 +0.5 +0.2% 491 24
 2357 華碩 306 +3.5 +1.2% 1130 25
 2707 晶華 303 +1.5 +0.5% 152 26
 5274 信驊 287 +5 +1.8% 137 27
 8299 群聯 286 +3.5 +1.2% 2063 28
 8454 富邦媒 271 -10.5 -3.7% 639 29
 2727 王品 269 +3 +1.1% 166 30
 9921 巨大 263.5 +1 +0.4% 535 31
 2729 瓦城 254 +3 +1.2% 41 32
 4162 智擎 252 +6.5 +2.6% 968 33
 3558 神準 250 +5 +2% 614 34
 1477 聚陽 248 -6 -2.4% 2945 35
 5903 全家 242.5 +3 +1.2% 78 36
 2395 研華 242 -3 -1.2% 1528 37
 4733 上緯 241 -16.5 -6.4% 2921 38
 1590 F-亞德 238.5 +1 +0.4% 133 39
 3611 鼎翰 237.5 +1.5 +0.6% 35 40
 2049 上銀 237 +2.5 +1.1% 902 41
 2912 統一超 222.5 +9 +4.2% 1914 42
 9914 美利達 222.5 +7.5 +3.5% 1318 43
 3673 F-TPK 219.5 +9.5 +4.5% 8701 44
 1264 德麥 216 -2 -0.9% 75 45
 1256 F-鮮活 200 -0.5 -0.2% 14 46
 4152 台微體 199 -2 -1% 22 47
 1589 F-永冠 198 +3 +1.5% 2174 48
 4180 安成藥 198 -5 -2.5% 226 49
 5264 F-鎧勝 197 +0.5 +0.2% 2925 50
 6146 耕興 194.5 -2.5 -1.3% 335 51
 8422 可寧衛 186 -2 -1.1% 1534 52
 3152 璟德 185.5 +0.5 +0.3% 926 53
 1580 新麥 179 +1 +0.6% 9 54
 4965 商店街 176 +0.5 +0.3% 18 55
 6504 南六 175 +3.5 +2% 572 56
 3450 聯鈞 174.5 +8.5 +5.1% 4818 57
 1707 葡萄王 173.5 -0.5 -0.3% 855 58
 4137 F-麗豐 173.5 -3.5 -2% 287 59
 8114 振樺電 173.5 +2.5 +1.5% 484 60
 4947 F-昂寶 172 +3 +1.8% 326 61
 6286 立錡 172 -1.5 -0.9% 973 62
 6803 崑鼎 172 -0.5 -0.3% 22 63
 8083 瑞穎 172 +1.5 +0.9% 220 64
 2308 台達電 170.5 +0.5 +0.3% 6217 65
 1558 伸興 170 +1 +0.6% 144 66
 9910 豐泰 168.5 +1.5 +0.9% 3486 67
 2723 F-美食 165 +7 +4.4% 893 68
 6451 F-訊芯 163 -2 -1.2% 480 69
 3552 同致 162 +10.5 +6.9% 3079 70
 6452 F-康友 162 0 0% 253 71
 3034 聯詠 160.5 +0.5 +0.3% 3419 72
 5269 祥碩 159 -1 -0.6% 692 73
 3130 一零四 158 -1 -0.6% 16 74
 2926 誠品生 153.5 +1 +0.7% 18 75
 3131 弘塑 149 +1.5 +1% 42 76
 3693 營邦 149 +1 +0.7% 409 77
 6279 胡連 149 +1.5 +1% 813 78
 1723 中碳 147.5 -1 -0.7% 286 79
 1537 廣隆 145.5 +1.5 +1% 984 80
 2330 台積電 145.5 0 0% 22104 81
 2228 劍麟 145 -2.5 -1.7% 1449 82
 2731 雄獅 145 -4.5 -3% 696 83
 5306 桂盟 145 +0.5 +0.4% 246 84
 8437 F-大地 145 +0.5 +0.4% 748 85
 1262 F-綠悅 143.5 +1 +0.7% 255 86
 3665 F-貿聯 142.5 +1 +0.7% 2052 87
 2929 F-淘帝 141.5 +5.5 +4% 1471 88
 4163 鐿鈦 141.5 -2 -1.4% 164 89
 6121 新普 141 +0.5 +0.4% 1134 90
 4994 傳奇 137.5 +3 +2.2% 168 91
 3490 單井 134 -1.5 -1.1% 648 92
 3533 嘉澤 132 -1 -0.8% 1201 93
 3662 樂陞 130.5 +2 +1.6% 324 94
 4401 東隆興 129.5 -0.5 -0.4% 491 95
 8416 實威 129 -1 -0.8% 26 96
 4549 桓達 126.5 +2.5 +2% 36 97
 4536 拓凱 125.5 -1.5 -1.2% 24 98
 4426 利勤 125 -1.5 -1.2% 1975 99
 6206 飛捷 122 +0.5 +0.4% 172 100

  成交張數排行前100名  資料日期: 05/22
股票名稱 走勢 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
 2409 友達 16.6 +0.4 +2.5% 193329 1
 3481 群創 17.8 0 0% 170063 2
 00637L 滬深2X 22.65 +1.2 +5.6% 90696 3
 3474 華亞科 35.35 +1.25 +3.7% 81853 4
 2303 聯電 13.9 +0.1 +0.7% 37428 5
 00634R 上証反 9.58 -0.28 -2.8% 35734 6
 2891 中信金 22.9 +0.4 +1.8% 34678 7
 00633L 上証2X 60.7 +3 +5.2% 34677 8
 2317 鴻海 96.5 -0.5 -0.5% 34022 9
 6116 彩晶 6.56 +0.08 +1.2% 32574 10
 2609 陽明 12.45 +0.05 +0.4% 32011 11
 2603 長榮 18.05 0 0% 31741 12
 2883 開發金 11.95 0 0% 28907 13
 0061 寶滬深 23.33 +0.54 +2.4% 26554 14
 2610 華航 14.15 -0.05 -0.4% 26221 15
 2311 日月光 43 +0.7 +1.6% 23624 16
 3005 神基 21.8 -0.4 -1.8% 23478 17
 2885 元大金 17.35 +0.05 +0.3% 22997 18
 2618 長榮航 21.1 -0.1 -0.5% 22896 19
 2887 台新金 13.35 +0.1 +0.8% 22886 20
 2330 台積電 145.5 0 0% 22104 21
 3706 神達 27.6 +0.3 +1.1% 21958 22
 8086 宏捷科 85.4 +1.4 +1.7% 21872 23
 00638R 滬深反 18.6 -0.57 -3% 19135 24
 1455 集盛 12.35 +0.25 +2.1% 17491 25
 2352 佳世達 13.5 +0.05 +0.4% 16740 26
 1460 宏遠 20.1 -0.15 -0.7% 16652 27
 2888 新光金 9.75 -0.04 -0.4% 16137 28
 2886 兆豐金 26.95 -0.05 -0.2% 16120 29
 2881 富邦金 62.8 +0.5 +0.8% 16032 30
 2344 華邦電 9.8 +0.14 +1.4% 15919 31
 3105 穩懋 45.7 +0.25 +0.6% 15777 32
 00636 CFA50 21.7 +0.44 +2.1% 15446 33
 2823 中壽 30.6 +0.75 +2.5% 15398 34
 1312 國喬 20 -1 -4.8% 15366 35
 2354 鴻準 101 +2.5 +2.5% 15204 36
 006205 FB上証 40.2 +0.7 +1.8% 14637 37
 1605 華新 8.38 +0.15 +1.8% 13891 38
 6214 精誠 65.8 +3 +4.8% 13479 39
 2401 凌陽 16.65 0 0% 13244 40
 2890 永豐金 14.1 0 0% 12626 41
 1464 得力 24.8 -0.5 -2% 11695 42
 2492 華新科 14.6 +0.95 +7% 11662 43
 6239 力成 63.3 +0.9 +1.4% 11537 44
 006207 FH滬深 29.94 +0.6 +2% 11536 45
 2002 中鋼 25.5 +0.05 +0.2% 11335 46
 2324 仁寶 25.1 -0.4 -1.6% 11152 47
 3576 新日光 21.25 +1.35 +6.8% 11149 48
 2882 國泰金 53.8 +0.3 +0.6% 10990 49
 6269 台郡 114 +4.5 +4.1% 10987 50
 2448 晶電 46.4 +0.3 +0.6% 10968 51
 2325 矽品 49.9 -0.6 -1.2% 10789 52
 3234 光環 69.7 +1.4 +2% 10645 53
 2458 義隆 45.85 +0.3 +0.7% 10394 54
 006206 元上證 35.9 +0.87 +2.5% 10338 55
 1310 台苯 16.1 +0.05 +0.3% 10013 56
 2316 楠梓電 28.9 -0.1 -0.3% 10004 57
 1718 中纖 11.2 -0.05 -0.4% 9968 58
 2884 玉山金 20.65 +0.4 +2% 9933 59
 2892 第一金 19.05 +0.05 +0.3% 9750 60
 4915 致伸 42.9 +0.25 +0.6% 9721 61
 1452 宏益 32.8 -1.4 -4.1% 9706 62
 1457 宜進 11.9 0 0% 9675 63
 2356 英業達 22.05 +0.2 +0.9% 9605 64
 2867 三商壽 18.3 +0.3 +1.7% 9432 65
 3231 緯創 24.65 0 0% 9254 66
 6147 頎邦 71.7 -1.5 -2% 9181 67
 2454 聯發科 410 +10 +2.5% 8994 68
 6285 啟碁 92.6 +0.6 +0.6% 8848 69
 6506 雙邦 25.6 +1.65 +6.9% 8750 70
 3673 F-TPK 219.5 +9.5 +4.5% 8701 71
 4934 太極 16.55 +1.05 +6.8% 8503 72
 2408 南亞科 68.3 +3.1 +4.8% 8493 73
 1301 台塑 77.4 +2.3 +3.1% 8402 74
 5880 合庫金 16.4 +0.1 +0.6% 8391 75
 2313 華通 19.5 -0.1 -0.5% 8331 76
 6145 勁永 18.1 +0.8 +4.6% 8163 77
 1314 中石化 10.65 +0.05 +0.5% 8056 78
 5347 世界 47.3 -0.9 -1.9% 7929 79
 1303 南亞 73.5 +0.9 +1.2% 7917 80
 1504 東元 28.1 -0.1 -0.4% 7909 81
 1101 台泥 41.75 +0.05 +0.1% 7811 82
 1714 和桐 8.46 +0.42 +5.2% 7757 83
 4958 F-臻鼎 109 -1 -0.9% 7610 84
 2349 錸德 3.16 -0.06 -1.9% 7296 85
 5490 同亨 88.9 +3.9 +4.6% 6611 86
 8383 千附 39.4 +1.7 +4.5% 6582 87
 00632R T50反1 18.35 -0.1 -0.5% 6489 88
 2903 遠百 23.1 +0.15 +0.6% 6442 89
 3037 欣興 16.6 +0.45 +2.8% 6397 90
 2406 國碩 21.85 +0.7 +3.3% 6337 91
 1216 統一 54.1 0 0% 6270 92
 2308 台達電 170.5 +0.5 +0.3% 6217 93
 4979 華星光 87.1 -1.1 -1.2% 6200 94
 0050 台灣50 70.7 +0.55 +0.8% 6153 95
 3006 晶豪科 43.8 +2.85 +7% 6142 96
 2368 金像電 16.25 0 0% 6139 97
 2474 可成 353 +9 +2.6% 6080 98
 4971 F-IET 97 +2.2 +2.3% 5842 99
 2455 全新 39.45 +0.25 +0.6% 5818 100

  三大法人連買日數排行前100名  日期: 05/22
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
 1455 集盛 12.35  +0.25 +2.1% 39 +36,812  1
 3380 明泰 22.45  -0.5 -2.2% 27 +29,784  2
 3573 穎台 20.7  +0.05 +0.2% 25 +976  3
 3152 璟德 185.5  +0.5 +0.3% 21 +4,865  4
 2404 漢唐 35.15  +0.05 +0.1% 20 +2,666  5
 4180 安成藥 198  -5 -2.5% 17 +1,861  6
 1338 F-廣華 117  -1 -0.8% 14 +3,123  7
 3055 蔚華科 19.15  -0.25 -1.3% 14 +1,055  8
 3376 新日興 101  +2.7 +2.8% 13 +11,210  9
 2534 宏盛 21.95  +0.3 +1.4% 13 +6,158  10
 2380 虹光 8.22  +0.06 +0.7% 13 +1,474  11
 5903 全家 242.5  +3 +1.2% 12 +662  12
 6285 啟碁 92.6  +0.6 +0.6% 11 +21,585  13
 2347 聯強 43.8  +0.2 +0.5% 11 +19,212  14
 2723 F-美食 165  +7 +4.4% 11 +3,427  15
 8422 可寧衛 186  -2 -1.1% 11 +2,495  16
 6194 育富 19  +0.15 +0.8% 11 +374  17
 5264 F-鎧勝 197  +0.5 +0.2% 10 +11,722  18
 3450 聯鈞 174.5  +8.5 +5.1% 10 +8,868  19
 5530 龍巖 83.6  +1.1 +1.3% 10 +2,320  20
 2929 F-淘帝 141.5  +5.5 +4% 10 +839  21
 8287 英格爾 21.35  -0.2 -0.9% 10 +476  22
 6195 詩肯 71.3  +0.3 +0.4% 10 +462  23
 4506 崇友 23.3  0 0% 10 +331  24
 3481 群創 17.8  0 0% 9 +150,533  25
 4984 F-科納 34  -0.05 -0.2% 9 +463  26
 3551 世禾 44.8  +1.9 +4.4% 9 +356  27
 8277 商丞 9.33  +0.12 +1.3% 9 +198  28
 3594 磐儀 36  0 0% 9 +198  29
 2354 鴻準 101  +2.5 +2.5% 8 +20,663  30
 3706 神達 27.6  +0.3 +1.1% 8 +8,472  31
 5490 同亨 88.9  +3.9 +4.6% 8 +3,045  32
 3529 力旺 375.5  +6 +1.6% 8 +1,280  33
 4703 揚華 54.5  +0.7 +1.3% 8 +557  34
 8064 東捷 16.55  +0.6 +3.8% 8 +148  35
 006206 元上證 35.9  +0.87 +2.5% 7 +7,521  36
 2387 精元 17.15  +0.15 +0.9% 7 +2,493  37
 5457 宣德 37.75  -0.5 -1.3% 7 +2,128  38
 2548 華固 70.1  -0.2 -0.3% 7 +2,099  39
 4105 東洋 71.2  0 0% 7 +1,983  40
 9943 好樂迪 60.8  +3.9 +6.8% 7 +1,874  41
 3211 順達 70.9  +0.4 +0.6% 7 +917  42
 6145 勁永 18.1  +0.8 +4.6% 7 +587  43
 1788 杏昌 96.4  +0.6 +0.6% 7 +172  44
 6129 普誠 9.18  +0.06 +0.7% 7 +117  45
 6207 雷科 28.05  -0.15 -0.5% 7 +108  46
 3118 進階 34.75  +0.35 +1% 7 +58  47
 1310 台苯 16.1  +0.05 +0.3% 6 +5,567  48
 3702 大聯大 39  +0.3 +0.8% 6 +4,175  49
 6414 樺漢 338  +8 +2.4% 6 +2,016  50
 2538 基泰 19.15  +0.15 +0.8% 6 +1,600  51
 1537 廣隆 145.5  +1.5 +1% 6 +1,317  52
 2228 劍麟 145  -2.5 -1.7% 6 +587  53
 8928 鉅明 43.6  +0.2 +0.5% 6 +524  54
 4417 金洲 37.45  +0.65 +1.8% 6 +395  55
 3064 泰偉 29.45  +0.05 +0.2% 6 +362  56
 008201 上證50 109.8  +1.2 +1.1% 6 +182  57
 4987 科誠 87.9  +2.4 +2.8% 6 +155  58
 8049 晶采 8.72  +0.13 +1.5% 6 +124  59
 5272 笙科 63.6  +0.5 +0.8% 6 +80  60
 6135 佳營 16.55  -0.25 -1.5% 6 +52  61
 3290 東浦 18.9  -0.25 -1.3% 6 +49  62
 3325 旭品 16.25  -0.25 -1.5% 6 +49  63
 3483 力致 16.95  +0.15 +0.9% 6 +48  64
 3672 康聯訊 52.3  +1.7 +3.4% 6 +48  65
 8043 蜜望實 17.4  +0.05 +0.3% 6 +32  66
 3587 閎康 49.05  +0.8 +1.7% 6 +17  67
 2317 鴻海 96.5  -0.5 -0.5% 5 +151,955  68
 0061 寶滬深 23.33  +0.54 +2.4% 5 +20,929  69
 00636 CFA50 21.7  +0.44 +2.1% 5 +17,118  70
 2455 全新 39.45  +0.25 +0.6% 5 +2,538  71
 1227 佳格 80  -0.5 -0.6% 5 +2,254  72
 3552 同致 162  +10.5 +6.9% 5 +1,489  73
 1711 永光 25.4  +0.05 +0.2% 5 +1,387  74
 01002T 國泰R1 18.58  +0.05 +0.3% 5 +1,187  75
 2485 兆赫 29.95  +0.05 +0.2% 5 +504  76
 8433 弘帆 85.8  +1.1 +1.3% 5 +438  77
 6224 聚鼎 75.7  +2.8 +3.8% 5 +305  78
 2375 智寶 17.75  0 0% 5 +138  79
 3213 茂訊 51.6  +0.2 +0.4% 5 +117  80
 6506 雙邦 25.6  +1.65 +6.9% 5 +90  81
 4144 F-康聯 67.5  0 0% 5 +61  82
 6219 富旺 17.9  +0.05 +0.3% 5 +33  83
 1333 恩得利 6.87  +0.1 +1.5% 5 +18  84
 4915 致伸 42.9  +0.25 +0.6% 4 +12,793  85
 006205 FB上証 40.2  +0.7 +1.8% 4 +8,486  86
 3051 力特 13.3  -0.3 -2.2% 4 +2,233  87
 6214 精誠 65.8  +3 +4.8% 4 +1,981  88
 4971 F-IET 97  +2.2 +2.3% 4 +1,966  89
 1707 葡萄王 173.5  -0.5 -0.3% 4 +1,892  90
 910801 金衛 7.06  +0.25 +3.7% 4 +1,110  91
 9136 巨騰 18.8  -0.6 -3.1% 4 +822  92
 4991 F-環宇 85  +3.7 +4.6% 4 +818  93
 8114 振樺電 173.5  +2.5 +1.5% 4 +664  94
 3227 原相 85.9  +1.3 +1.5% 4 +514  95
 6182 合晶 11.95  +0.45 +3.9% 4 +452  96
 3293 鈊象 104  +0.5 +0.5% 4 +390  97
 2727 王品 269  +3 +1.1% 4 +296  98
 8429 F-金麗 62.4  +0.1 +0.2% 4 +263  99
 4141 F-龍燈 48.45  +0.9 +1.9% 4 +246  100


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2015 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

中時電子報 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。